Τελευταίος έλεγχος: 13/09/2022

Σήμα για τα ΑΗΗΕ

Τι είναι το σήμα για τα ΑΗΗΕ;

Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αδιαχώριστο απόβλητο, αλλά πρέπει να αποστέλλεται σε ειδικές εγκαταστάσεις συλλογής για ανάκτηση και ανακύκλωση. Κάθε είδους ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπολισμός που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να φέρει το ειδικό σήμα για τα ΑΗΗΕ.

WEEE label

Είναι υποχρεωτικό;

Εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα περισσότερα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση. Το σήμα για τα ΑΗΗΕ είναι υποχρεωτικό για τις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων:

Στο παράρτημα της οδηγίας της ΕΕ en hr περιλαμβάνεται λεπτομερής κατάλογος των συσκευών που εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία προϊόντων.

Πώς θα τοποθετήσετε το σήμα;

Ο ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός σας πρέπει να φέρει:

Εάν το προϊόν σας έχει διατεθεί στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005, μπορείτε είτε:

Οι επισημάνσεις αυτές πρέπει να εκτυπώνονται στο ίδιο το προϊόν και πρέπει να είναι ανεξίτηλες, ευδιάκριτες και ευανάγνωστες. Το σήμα είναι δυνατόν να εκτυπωθεί στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης ή στην εγγύηση αντί για το ίδιο το προϊόν μόνον εάν το μέγεθος του προϊόντος είναι πολύ μικρό ή εάν η λειτουργία του επηρεάζεται από την τοποθέτηση του σήματος.

Ποιο είναι το κόστος που σχετίζεται με το σήμα για τα ΑΗΗΕ;

Η καταχώριση και η υποβολή στο εθνικό μητρώο είναι δωρεάν. Ωστόσο, υπάρχουν οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις ευθύνες για τα απόβλητα, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Ευθύνες για τα απόβλητα

Εκτός από την καταχώριση και την τοποθέτηση του σήματος για τα ΑΗΗΕ, οι υποχρεώσεις σας εκτείνονται και έως το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων σας.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης και τις ευθύνες σας όσον αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Δείτε επίσης

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: