Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 28/06/2022

Αγορά και χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτου

Ως πολίτης της ΕΕ είστε ελεύθερος να αγοράσετε ή να πωλήσετε αυτοκίνητο οπουδήποτε στην ΕΕ.

Το δικαίωμά σας για νομική προστασία

Τα δικαιώματά σας όταν αγοράζετε αυτοκίνητο στο εξωτερικό - όπως και το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσετε - διαφέρουν ανάλογα με το αν:

Σε γενικές γραμμές, η νομική προστασία είναι μεγαλύτερη όταν αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο από επαγγελματία πωλητή που έχει την έδρα του στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών, έχετε δικαίωμα σε τουλάχιστον 2ετή εγγύηση αν το αυτοκίνητο που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή αν δεν ανταποκρίνεται στα διαφημιζόμενα χαρακτηριστικά.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να μειωθεί σε 1 έτος το ελάχιστο για μεταχειρισμένα οχήματα. Ο αγοραστής και ο πωλητής πρέπει να συμφωνήσουν επ΄ αυτού κατά τη στιγμή της αγοράς.

Μην ξεχνάτε ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών στην ΕΕ δεν ισχύουν για ιδιωτικές πωλήσεις, γι΄ αυτό θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν αγοράζετε αυτοκίνητο από ιδιώτη.

Ελέγξτε τα έγγραφα του αυτοκινήτου

Όταν αγοράζετε αυτοκίνητο στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι ο πωλητής σας δίνει όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου στη χώρα κατοικίας σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα πρωτότυπα έγγραφα για το αυτοκίνητο.

Μεταφορά του νεοαποκτηθέντος αυτοκινήτου

Όταν αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά με ποιον τρόπο θα το μεταφέρετε στη χώρα σας, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη ταξινομηθεί στη χώρα κατοικίας σας:

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλειά σας ισχύει, και οι πινακίδες κυκλοφορίας αναγνωρίζονται, σε όλες τις χώρες από τις οποίες θα διέλθετε. Δεδομένου ότι οι προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας δεν είναι εναρμονισμένες στην ΕΕ, μπορεί να συναντήσετε δυσκολίες για την απόκτήσή τους ή να μην αναγνωρίζονται από άλλη χώρα της ΕΕ. Ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές ασφάλισης και ταξινόμησης.

Θα πρέπει να λάβετε τις μόνιμες πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας στη χώρα όπου θα ταξινομήσετε το αυτοκίνητο, η οποία συνήθως είναι η χώρα μόνιμης κατοικίας σας.

Παράδειγμα

Η Ιρίνα αγόρασε στη Γερμανία ένα αυτοκίνητο και ήθελε να το οδηγήσει μέχρι την κατοικία της, στο Ντέβα της Ρουμανίας. Ο πωλητής τη βοήθησε να εκδώσει τις προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας και να λάβει ασφάλεια που ίσχυε στις 4 χώρες από τις οποίες θα περνούσε.

Δυστυχώς, στην Ουγγαρία η αστυνομία την σταμάτησε με τον αιτιολογικό ότι δεν μπορούσε να οδηγεί το αυτοκίνητο στην Ουγγαρία με αυτές τις πινακίδες. Οι κίτρινες πινακίδες που είχε το αυτοκίνητό της ίσχυαν μόνο στη Γερμανία, γι΄ αυτό, έλαβε πρόστιμο και οι πινακίδες κατασχέθηκαν. Τελικά, αναγκάστηκε να αναθέσει σε μεταφορική εταιρεία τη μεταφορά του αυτοκινήτου στη Ρουμανία. 

Μετακινείστε στο εξωτερικό με αυτοκίνητο χρηματοδοτικής μίσθωσης;

Προσέξτε, γιατί αυτό μπορεί να αποδειχτεί δύσκολο. Όταν έχετε αποκτήσει αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθωση, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για όσο διαρκεί η μίσθωση, και έχετε την επιλογή να το αγοράσετε με τη λήξη της σύμβασης. Όμως, μέχρι τότε, το πρόσωπο ή η εταιρεία που σας μίσθωσε το αυτοκίνητο είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του.

Επειδή είστε υποχρεωμένοι να ασφαλίσετε και να ταξινομήσετε το αυτοκίνητο στη χώρα κατοικίας σας, μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε περίπτωση που η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας δεν ισχύει στη χώρα στην οποία σκοπεύετε να ταξιδέψετε.

Το πρόσωπο ή η εταιρεία που σας παρέχει το αυτοκίνητο με χρηματοδοτική μίσθωση μπορεί να επιδείξει απροθυμία να συμφωνήσει μαζί σας για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Παράδειγμα

Ο Ζόλταν βρήκε νέα δουλειά στη Γερμανία, όπου μετακόμισε με την οικογένειά του παίρνοντας μαζί και το αυτοκίνητο που είχε αποκτήσει με χρηματοδοτική μίσθωση. Μετά από 6 μήνες ανακάλυψε ότι έπρεπε να ταξινομήσει το αυτοκίνητο στη Γερμανία για να μπορεί να συνεχίσει να το οδηγεί.

Δεδομένου ότι η χρηματοδοτική μίσθωση θα έληγε μετά από 3 μήνες, η εταιρεία μίσθωσης, μια ουγγρική τράπεζα, δεν συμφωνούσε με τη διαγραφή της ταξινόμησης του αυτοκινήτου στην Ουγγαρία. Τελικά, ο Ζόλταν αναγκάστηκε να τερματίσει τη σύμβαση με την τράπεζα πληρώνοντας ένα επιπλέον ποσό.

Στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) θα βρείτε λεπτομερέστερες συστάσεις για τη διασυνοριακή αγορά αυτοκινήτου en fr .

Ελέγξτε επίσης τους κανόνες για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου, τις ευθύνες του πωλητή, τη σύμβαση πώλησης, τις προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας ή με ποιον να επικοινωνήσετε σε περίπτωση διαφοράς ή απάτης στη χώρα όπου πραγματοποιήσατε την αγορά:

Επιλέξτε χώρα

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: