Τελευταίος έλεγχος: 27/01/2020

Παιδιά

Σας επηρεάζει το Brexit;

Η ιδιότητα του γονέα συνεπάγεται διάφορα νομικά δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Και στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τόσο εθνικοί όσο και ευρωπαϊκοί κανόνες. Στο τμήμα αυτό θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: