Τελευταίος έλεγχος: 26/04/2019

Προσωπικό σιδηροδρόμων

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Ημερήσια ανάπαυση

Οφείλετε να διασφαλίσετε ότι οι υπάλληλοί σας έχουν ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση επί 12 συνεχόμενες ώρες ανά εικοσιτετράωρο. Μία φορά ανά επταήμερο μπορείτε να περιορίζετε την ημερήσια ανάπαυσή τους σε τουλάχιστον 9 ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προσθέτετε τη διαφορά μεταξύ της μειωμένης ανάπαυσης και των 12 ωρών στην επόμενη ημερήσια ανάπαυση.

Η ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση των υπαλλήλων σας εκτός τόπου κατοικίας είναι 8 συνεχόμενες ώρες ανά εικοσιτετράωρο και πρέπει να ακολουθείται από ημερήσια ανάπαυση στον τόπο κατοικίας τους.

Χρόνος οδήγησης και διαλείμματα για τους οδηγούς σιδηροδρόμων

Οι περίοδοι παροχής υπηρεσίας των οδηγών σιδηροδρόμων δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 9 ώρες κατά τη διάρκεια της ημέρας και τις 8 ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ 2 ημερησίων περιόδων ανάπαυσης. Σε περίοδο 2 εβδομάδων, πρέπει να περιορίζετε τον χρόνο οδήγησης των οδηγών σας σε 80 ώρες.

Οφείλετε να εξασφαλίζετε τα ακόλουθα διαλείμματα στους οδηγούς σιδηροδρόμων, ανάλογα με τον χρόνο εργασίας:

Εάν υπάρχει δεύτερος οδηγός, οφείλετε να τηρείτε τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τα διαλείμματα.

Διαλείμματα για το λοιπό επιβαίνον προσωπικό

Για το λοιπό επιβαίνον προσωπικό που εργάζεται περισσότερο από 6 ώρες, πρέπει να εξασφαλίζετε διάλειμμα τουλάχιστον 30 λεπτών.

Εβδομαδιαία ανάπαυση

Ως εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζετε ότι οι εργαζόμενοί σας έχουν ελάχιστη εβδομαδιαία περίοδο αδιάλειπτης ανάπαυσης 24 ωρών συν δωδεκάωρη ημερήσια ανάπαυση ανά επταήμερο. Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοί σας πρέπει να έχουν 104 περιόδους ανάπαυσης διάρκειας 24 ωρών, συμπεριλαμβανομένων των 24ωρων περιόδων των 52 εβδομαδιαίων αναπαύσεων, όπως

Σχετικά Θέματα

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: