Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/09/2019

Διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες

Σας επηρεάζει το Brexit;

Σε όλη την ΕΕ έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα όσον αφορά την πρόσβαση και τη χρήση των τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου και των διαδικτυακών υπηρεσιών. Ισχύουν επίσης κανόνες της ΕΕ που προστατεύουν την ιδιωτική ζωή σας και διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες και οι ιστότοποι χειρίζονται ορθά τα προσωπικά δεδομένα σας.

Και όταν χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε άλλες χώρες της ΕΕ, οι κανόνες της ΕΕ για την περιαγωγή θέτουν όρια στο τι επιτρέπεται να σας χρεώσει η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: