Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Υιοθεσία

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Δεν υπάρχουν ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με την υιοθεσία. Κάθε χώρα της ΕΕ εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες.

Επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές για πληροφορίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις υιοθεσίας και τις σχετικές διαδικασίες.

Ωστόσο, όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν ορισμένες κοινές αρχές που περιέχονται σε διεθνείς συμβάσεις για την υιοθεσία.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ το παιδί μπορεί να λάβει το επώνυμο και την υπηκοότητά σας, και πρέπει να έχει τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα με ένα βιολογικό παιδί.

Ως θετός γονέας, θα έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί, όπως κάθε άλλος γονέας.

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: