Τελευταίος έλεγχος: 02/05/2022

Υιοθεσία

Δεν υπάρχουν ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με την υιοθεσία. Κάθε χώρα της ΕΕ εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες.

Επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές για πληροφορίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις υιοθεσίας και τις σχετικές διαδικασίες.

Ωστόσο, όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν ορισμένες κοινές αρχές που περιέχονται σε διεθνείς συμβάσεις για την υιοθεσία.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ το παιδί μπορεί να λάβει το επώνυμο και την υπηκοότητά σας, και πρέπει να έχει τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα με ένα βιολογικό παιδί.

Ως θετός γονέας, θα έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί, όπως κάθε άλλος γονέας.

Επιλέξτε χώρα

 

Συχνές ερωτήσεις

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: