Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 30/04/2018

Υιοθεσία

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

  • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017English
  • Εκδόσεις της ΕΕ για το BrexitEnglish
  • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το BrexitEnglish

Δεν υπάρχουν ενιαίοι ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με την υιοθεσία. Κάθε χώρα της ΕΕ εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες.

Επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές για πληροφορίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις υιοθεσίας και τις σχετικές διαδικασίες.

Ωστόσο, όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν ορισμένες κοινές αρχές που περιέχονται σε διεθνείς συμβάσεις για την υιοθεσία.

  • οι βιολογικοί γονείς του παιδιού, εφόσον ζουν, πρέπει να συμφωνούν πλήρως με την υιοθεσία
  • η υιοθεσία πρέπει να αποφασίζεται προς το συμφέρον του παιδιού
  • η υιοθεσία πρέπει να εγκρίνεται από δικαστική ή διοικητική αρχή.

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ το παιδί μπορεί να λάβει το επώνυμο και την υπηκοότητά σας, και πρέπει να έχει τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα με ένα βιολογικό παιδί.

Ως θετός γονέας, θα έχετε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στο παιδί, όπως κάθε άλλος γονέας.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές