Τελευταίος έλεγχος: 14/12/2022

Ενοικίαση αυτοκινήτου

Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες της ΕΕ για την ενοικίαση αυτοκινήτου, αλλά καλύπτεστε από τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών όταν ενοικιάζετε αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν:

Όταν ενοικιάζετε ένα αυτοκίνητο, πρέπει να διακρίνετε τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων από τους διαμεσολαβητές και τους μεσίτες. Οι διαμεσολαβητές δεν προμηθεύουν οι ίδιοι το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, αλλά κλείνουν ένα αυτοκίνητο στο όνομά σας στην εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Σε περίπτωση διαφοράς, η εταιρεία ενοικίασης είναι η αρμόδια για την εφαρμογή της σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση.

Περιορισμένο δικαίωμα ακύρωσης

Εάν έχετε κάνει κράτηση αυτοκινήτου μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή email εντός της ΕΕ, δεν αποκτάτε αυτομάτως το δικαίωμα να την ακυρώσετε και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων, παρόλο που οι όροι και προϋποθέσεις ενοικίασης της εταιρείας μπορεί να το επιτρέπουν.

Προειδοποίηση

Η ενοικίαση αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από τη νομοθεσία της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία δικαιούστε περίοδο «χάριτος» 14 ημερών.

Αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης

Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων είναι ελεύθερες να καθορίζουν τις τιμές και τους όρους τους στις διάφορες χώρες της ΕΕ, με βάση το κόστος τους και άλλους παράγοντες. Ωστόσο, όταν ενοικιάζετε ένα αυτοκίνητο – είτε μέσω διαδικτύου είτε απευθείας από το κατάστημα της εταιρείας ενοικίασης – οι κανόνες της ΕΕ απαγορεύουν τη διακριτική μεταχείριση λόγω υπηκοότητας ή χώρας στην οποία ζείτε.

Μια αληθινή ιστορία

Η Stefanie, από τη Γερμανία, ήθελε να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο στην Ιρλανδία. Η τιμή ενοικίασης στην ιστοσελίδα της εταιρείας ήταν 70 ευρώ.

Όταν όμως η Stefanie είπε στην εταιρεία σε ποια χώρα ζει, η τιμή ανέβηκε πάνω από 140 ευρώ. Ο λόγος που προέβαλαν ήταν ότι δεν ήταν κάτοικος Ιρλανδίας.

Θεωρώντας αυτή τη μεταχείριση άδικη, η Stefanie επικοινώνησε με το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτώνΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου, το οποίο υποχρέωσε την εταιρεία να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ.

Ενημερωθείτε προτού κάνετε κράτηση!

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν από την ενοικίαση αυτοκινήτου. Τα κυριότερα σημεία που πρέπει να προσέξετε είναι:

Ασφαλιστική κάλυψη

Κάθε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο πρέπει να καλύπτεται από ασφάλεια αστικής ευθύνης, που να ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η ασφάλεια αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης.

Μπορείτε επίσης να έχετε προαιρετική ασφάλιση, που να καλύπτει άλλους κινδύνους, όπως τραυματισμό του οδηγού, φθορά του αυτοκινήτου σας, κλοπή του αυτοκινήτου σας /του περιεχομένου του, βανδαλισμό ή παροχή νομικής βοήθειας.

Ενημερωθείτε για τα είδη φθοράς που καλύπτει το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να βρίσκονται στους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης ενοικίασης.

Οδήγηση νοικιασμένου αυτοκινήτου σε άλλη χώρα

Αν σκοπεύετε να οδηγήσετε το νοικιασμένο αυτοκίνητο σε διάφορες χώρες,θα πρέπει να ενημερώσετε σχετικά την εταιρεία ενοικίασης κατά τη στιγμή της κράτησης. Αν η εταιρεία σάς επιτρέπει να οδηγήσετε το όχημα σε άλλη χώρα, μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι διαθέτετε προβλεπόμενα έγγραφα, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση βλάβης.

Αν ζείτε στην ΕΕ και νοικιάσετε ένα αυτοκίνητο σε μια χώρα εκτός ΕΕ, όπως η Ελβετία, ισχύουν ειδικοί κανόνες όταν το οδηγείτε σε χώρες της ΕΕ.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε με το ενοικιασμένο αυτοκίνητο τόσο σε χώρες της ΕΕ όσο και σε χώρες εκτός ΕΕ – π.χ. από την Ελβετία στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία ή την Ιταλία – θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων εκ των προτέρων. Η εταιρεία μπορεί να σας νοικιάσει αυτοκίνητο ταξινομημένο στην ΕΕ, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους ενωσιακούς τελωνειακούς κανόνες. Οι περισσότερες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελβετία παρέχουν πινακίδες κυκλοφορίας με αριθμό ΕΕ σε κατοίκους της ΕΕ, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ενωσιακούς τελωνειακούς κανόνες, θα πρέπει όμως να επικοινωνείτε με την εκάστοτε εταιρεία.

Επίσης, η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων πρέπει να μεριμνά για τη συμμόρφωση του αυτοκινήτου με τους τελωνειακούς κανόνες και τους κανόνες κυκλοφορίας της χώρας στην οποία θα ταξιδέψετε. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες τα χειμερινά ελαστικά είναι υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια ορισμένων μηνών του έτους.

Συμβουλευθείτε τις πληροφορίες οδικής ασφάλειας αν σκοπεύετε να οδηγήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ισχύς αδειών οδήγησης

Εάν σκοπεύετε να νοικιάσετε και να οδηγήσετε ένα αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει επίσης να ελέγξετε αν η άδεια οδήγησής σας ισχύει στη χώρα αυτή.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: