Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Τελευταίος έλεγχος : 22/02/2018

Έγγραφα και διατυπώσεις ταξινόμησης αυτοκινήτων

Οπουδήποτε και αν ζείτε στην ΕΕ, πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στη χώρα μόνιμης διαμονής σας.

Κατά κανόνα, δεν μπορείτε να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στη χώρα όπου έχετε τη δευτερεύουσα κατοικία ή το εξοχικό σας.

Δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για την ταξινόμηση οχημάτων. Οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν πρακτικές που ακολουθούνται σε πολλά κράτη μέλη.

Για να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας, θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα έγγραφα:

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης για καινούργια αυτοκίνητα

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδίδεται από τον κατασκευαστή και επιβεβαιώνει ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Πρόκειται είτε για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό (ΕΚ) είτε για εθνικό πιστοποιητικό.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης «ΕΚ»

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης «ΕΚ» ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ .

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό «ΕΚ», οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να ζητούν επιπλέον τεχνικά έγγραφα - εκτός αν το αυτοκίνητό σας έχει υποστεί μετατροπές μετά την έξοδό του από το εργοστάσιο (θα μπορούσε τότε να απαιτηθεί η υποβολή του σε νέα διαδικασία έγκρισης).

Εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Το εθνικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης ισχύει μόνο στη χώρα που το έχει εκδώσει.

Συνήθως, εκδίδεται για λεωφορεία, φορτηγά, ημιφορτηγά, ρυμουλκούμενα, καθώς και για ειδικά σχεδιασμένα αυτοκίνητα πριν από τον Μάιο του 2009 αυτοκίνητα αντίκες.

Αν το αυτοκίνητό σας έχει ήδη ταξινομηθεί και μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι αρχές της νέας σας χώρας θα σας ζητήσουν κατά κανόνα επιπλέον τεχνικούς ελέγχους ή πιστοποιητικά προκειμένου να το ταξινομήσουν.

Άδεια κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα που έχουν ήδη ταξινομηθεί

Εάν επιθυμείτε να ταξινομήσετε ένα αυτοκίνητο που έχει ήδη ταξινομηθεί (από εσάς ή από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη) σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να υποβάλετε το προηγούμενο πιστοποιητικό στις αρχές ταξινόμησης.

Το πιστοποιητικό αυτό περιέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το αυτοκίνητο, οπότε η διαδικασία ταξινόμησης θα είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.

Αποδεικτικό ασφαλιστικής κάλυψης

Κατά την ταξινόμηση, θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία της ασφαλιστικής σας κάλυψης.

Οι αρχές οφείλουν να κάνουν δεκτή την ασφαλιστική κάλυψη από οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία:

  • με έδρα ή υποκατάστημα στη συγκεκριμένη χώρα
  • χωρίς υποκατάστημα στη συγκεκριμένη χώρα, αλλά με άδεια να παρέχει εκεί υπηρεσίες.

Αποδεικτικό ιδιοκτησίας

Μπορεί να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης του οχήματος. Τα τιμολόγια που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό αγοράς πρέπει να αναγράφουν σαφώς τον αριθμό ΦΠΑ του εμπόρου αυτοκινήτων.

Αποδεικτικό καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Οι εθνικές αρχές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν, κατά την ταξινόμηση οχημάτων, εάν έχει καταβληθεί σωστά ο ΦΠΑ.

Οι κανόνες για τον ΦΠΑ ποικίλλουν ανάλογα με το αν το αυτοκίνητό σας είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο και αν το αγοράζετε από επαγγελματία έμπορο ή από ιδιώτη.

Για τους σκοπούς του ΦΠΑ, ένα καινούργιο αυτοκίνητο δεν έχει κάνει πάνω από 6.000 χλμ. ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί πάνω από 6 μήνες.  

Ελέγξτε πού πρέπει να πληρώσετε ΦΠΑ για αυτοκίνητο που αγοράσατε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου

Οι αρχές της χώρας όπου θέλετε να ταξινομήσετε το όχημά σας μπορούν, κατ' αρχάς, να απαιτήσουν την υποβολή του σε τεχνικό έλεγχο.

Ωστόσο, είναι υποχρεωμένες να αναγνωρίσουν το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Καταβολή των τελών κυκλοφορίας/ταξινόμησης οχημάτων

Δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ για τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας οχημάτων. Θα πρέπει να καταβάλλετε τα εν λόγω τέλη σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία ζείτε ή στην οποία μετακομίζετε.

Μπορεί να να απαλλάσσεστε από την καταβολή τέλους για την ταξινόμηση του αυτοκινήτου σας κατά τη μετακόμισή σας από μια χώρα σε άλλη, εφόσον πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις και έχετε τηρήσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Προτού μετακομίσετε, επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές της χώρας υποδοχής.

Μια αληθινή ιστορία

Εξοικονομήστε χρήματα τηρώντας τις προθεσμίες!

Ο Άλεξ και η Φλώρα μόλις βγήκαν στη σύνταξη αφού εργάστηκαν στη Γερμανία τα τελευταία 30 χρόνια. Θέλουν τώρα να μετακομίσουν στην Πορτογαλία και να πάρουν μαζί το αυτοκίνητό τους.

Στην Πορτογαλία, απαλλάσσονται από το πορτογαλικό τέλος ταξινόμησης (ISV) εάν ταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εντός 6 μηνών μετά την αναχώρησή τους από τη Γερμανία. Οι πορτογαλικές αρχές απαιτούν απλά την έκδοση πιστοποιητικού από τις γερμανικές αρχές που να αναφέρει την ημερομηνία αναχώρησής τους από τη χώρα.

Δεδομένου ότι το πορτογαλικό τέλος ταξινόμησης μπορεί να είναι πολύ υψηλό, αξίζει αναμφισβήτητα ο Άλεξ και η Φλώρα να ταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εμπρόθεσμα.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές