Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 10/06/2022

Η ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη

Στην ΕΕ, η χώρα που είναι αρμόδια για την κοινωνική σας ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη καθορίζεται με βάση την οικονομική σας κατάσταση και τον τόπο διαμονής σας - και όχι την υπηκοότητά σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει ποιας χώρας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να σάς καλύπτει. Μάθετε περισσότερα για την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας στον τομέα αυτόν και θέλετε να βεβαιωθείτε προτού ξεκινήσετε μια θεραπεία, επικοινωνήστε με ένα εθνικό σημείο επαφής για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Υπάρχει τουλάχιστον ένα τέτοιο σημείο σε κάθε χώρα της ΕΕ, το οποίο μπορεί να σας ενημερώσει για το αν έχετε δικαίωμα επιστροφής εξόδων, καθώς και για το αν εφαρμόζονται ενδεχομένως ανώτατα όρια.

Ειδικοί όροι για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύουν, εφόσον:

Εργάζεστε σε μια χώρα και κατοικείτε σε άλλη

Εάν εργάζεστε σε μια χώρα της ΕΕ και ζείτε σε άλλη, έχετε δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στις δύο χώρες.

Φροντίστε να εγγραφείτε στη χώρα όπου εργάζεστε και ζητήστε το έντυπο S1 (πρώην έντυπο E106) από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Το έντυπο αυτό σας δίνει το δικαίωμα να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε.

Με βάση την ασφάλισή σας, τα μέλη της οικογενείας σας έχουν επίσης δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον ζουν σε χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, αν είστε διασυνοριακός εργαζόμενος, που ζείτε σε μια χώρα της ΕΕ και εργάζεστε στη Δανία, την Ιρλανδία, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισλανδία ή τη Νορβηγία, η οικογένειά σας δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην εν λόγω χώρα μόνο σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όπως για περίθαλψη έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.

Περίθαλψη άρρωστων παιδιών

Ως διασυνοριακός εργαζόμενος, ρωτήστε τον ασφαλιστικό σας φορέα αν μπορείτε να πάρετε άδεια από την εργασία σας για να φροντίσετε το άρρωστο παιδί σας. Ενδέχεται να μην δικαιούστε, αν το παιδί σας είναι ασφαλισμένο μαζί με τον/τη σύντροφό σας στη χώρα όπου ζείτε.

Αποσπασμένος στο εξωτερικό για σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από 2 χρόνια)

Ως εργαζόμενος αποσπασμένος στο εξωτερικό για σύντομο χρονικό διάστημα (λιγότερο από 2 χρόνια), μπορείτε να παραμείνετε ασφαλισμένος στη χώρα προέλευσής σας (τη χώρα από την οποία αποσπαστήκατε).

Ζητήστε το έντυπο S1 (πρώην έντυπο E106) από τον ασφαλιστικό σας φορέα στη χώρα προέλευσής σας. Έτσι, θα έχετε εσείς και η οικογένειά σας δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την παραμονή σας.

Μόλις φθάσετε στη χώρα στην οποία θα εργαστείτε, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.

Εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες

Εάν εργάζεστε σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ, αλλά ασκείτε τουλάχιστον το 25% των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων (χρόνος εργασίας και/ή εισόδημα) στη χώρα όπου ζείτε, τότε η υγειονομική σας περίθαλψη καλύπτεται συνήθως στη χώρα όπου ζείτε.

Ωστόσο, ισχύουν ορισμένοι ειδικοί κανόνες εάν εργάζεστε ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος εκτός της χώρας διαμονής σας. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνική ασφάλιση στο εξωτερικό.

Δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος στο εξωτερικό

Αν είστε δημόσιος υπάλληλος και έχετε αποσπαστεί στο εξωτερικό, δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε.

Πρέπει να ζητήσετε το έντυπο S1 (πρώην έντυπο E106) από τον ασφαλιστικό σας φορέα στη χώρα στην οποία εργάζεστε. Έτσι, θα έχετε εσείς και η οικογένειά σας δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά την παραμονή σας.

Μόλις φθάσετε στη χώρα στην οποία θα εργαστείτε, προσκομίστε το έντυπο S1 στην αρμόδια υγειονομική αρχή.

Φοιτητής, ερευνητής ή ασκούμενος στο εξωτερικό

Εάν σκοπεύετε να πάτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για σπουδές, ερευνητικό έργο, εργασιακή εμπειρία ή επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να έχετε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα υποδοχής.

 • Αν δεν εργάζεστε, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, εφόσον τη δικαιούστε.
 • Αν εργάζεστε στη χώρα υποδοχής, θα πρέπει να εγγραφείτε σε τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας αυτής. +

  Προειδοποίηση

  Ορισμένοι φοιτητές που κάνουν διδακτορικό μπορεί να θεωρηθούν ως εργαζόμενοι διαμένοντες στη χώρα και να πρέπει να εγγραφούν στο τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ή να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

  +
 • Αν το πανεπιστήμιο ή το ερευνητικό ίδρυμα της χώρας σας σάς στέλνει προσωρινά σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα άλλης χώρας της ΕΕ, θα παραμείνετε ασφαλισμένος στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σας καθόλο το διάστημα της απόσπασής σας στο εξωτερικό. Προτού φύγετε, θα πρέπει να ζητήσετε την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας ή το έντυπο S1 πρώην έντυπο Ε106).

Ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή το εθνικό σημείο επαφής της χώρας σας για το αν καλύπτονται οι δαπάνες υγειονομικής σας περίθαλψης στο εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Στην περίπτωση που καλύπτονται, οι διοικητικές διαδικασίες μπορεί να είναι απλούστερες αν διαθέτετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Ωστόσο, ορισμένοι εθνικοί ασφαλιστικοί φορείς καλύπτουν το κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνον για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση φοιτητών μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 28 ή 30 ετών) καθώς και εργαζομένων που επιμορφώνονται στο εξωτερικό. Εάν αυτή είναι η περίπτωσή σας, τότε θα πρέπει να εγγραφείτε σε δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψη στη χώρα υποδοχής σας ή να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε για τους κανόνες κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται στη χώρα στην οποία πρόκειται να παραμείνετε.

Ο Βιμ, Βέλγος υπήκοος, πήγε για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ολλανδία. Πήρε μαζί του έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ). Ο Βιμ επιθυμούσε να εργαστεί με μερική απασχόληση παράλληλα με τις σπουδές του. Ωστόσο, έμαθε ότι στην Ολλανδία, κάθε εργαζόμενος οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό σύστημα βασικής υγειονομικής ασφάλισης, το οποίο κοστίζει περίπου 1.100 ευρώ τον χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για όσους διαθέτουν ήδη έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) από άλλη χώρα. Λόγω του κόστους της βασικής υγειονομικής ασφάλισης, η επιλογή του Βιμ να εργαστεί με μερική απασχόληση ήταν από οικονομική άποψη λιγότερο συμφέρουσα απ' ό,τι υπολόγιζε.

Συνταξιούχος

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε

 • Αν λαμβάνετε σύνταξη από τη χώρα στην οποία ζείτε: τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας καλύπτεστε από το σύστημα υγειονομικής ασφάλισης της χώρας αυτής, ακόμη και αν λαμβάνετε συντάξεις και από άλλες χώρες.
 • Αν δεν λαμβάνετε σύνταξη ή άλλο εισόδημα από τη χώρα στην οποία ζείτε: τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας θα μπορείτε να λάβετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου ζείτε εφόσον δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα που καταβάλλει τη σύνταξή σας.

Παράδειγμα

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ποιο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σάς καλύπτει

Ο Νικολά έζησε και εργάστηκε σχεδόν όλα του τα χρόνια στη Γαλλία, εκτός από μερικά χρόνια που εργάστηκε, όταν ήταν νεότερος, ως σερβιτόρος στην Ιταλία.

Όταν συνταξιοδοτήθηκε, ο Νικολά πήγε να ζήσει στην Ιταλία. Η σύνταξή του αποτελείται συνεπώς από 2 μέρη: την ιταλική σύνταξη, που αντιστοιχεί στα χρόνια που εργάστηκε στην Ιταλία, και τη γαλλική σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια που εργάστηκε στη Γαλλία.

Επειδή ο Νικολά ζει μόνιμα στην Ιταλία ΚΑΙ λαμβάνει σύνταξη γήρατος από την Ιταλία, η Ιταλία καλύπτει και τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης. Δεν υπάγεται πλέον στο γαλλικό σύστημα.

Πρέπει να ζητήσετε το έντυπο S1 (πρώην έντυπο E106) από τον ασφαλιστικό σας φορέα στη χώρα προέλευσής σας.

Όταν φθάσετε στη νέα σας χώρα, πρέπει να προσκομίσετε το έντυπο S1 στην αρμόδια αρχή. Το έγγραφο αυτό θεμελιώνει το δικαίωμά σας σε πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη χώρα διαμονής σας.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου εργαζόσασταν

Εσείς και η οικογένειά σας δικαιούστε, καταρχήν, πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόνον στη χώρα στην οποία ζείτε. Ωστόσο, εάν η χώρα που καταβάλλει τη σύνταξή σας είναι μία από τις παρακάτω χώρες, εσείς και τα μέλη της οικογένειάς σας έχετε δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο στη χώρα που καταβάλλει τη σύνταξή σας όσο και στη χώρα στην οποία ζείτε τώρα:

+ + + + + + +

Αυστρία

Γερμανία

Κάτω Χώρες

Βέλγιο

Ελλάδα

Πολωνία

Βουλγαρία

Ουγγαρία

Σλοβενία

Κύπρος

Ισλανδία

Ισπανία

Τσεχία

Λιχτενστάιν

Σουηδία

Γαλλία

Λουξεμβούργο

Ελβετία

Προειδοποίηση

Εάν έχετε καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές σε χώρα που δεν περιλαμβάνεται στον παραπάνω κατάλογο, δικαιούστε πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόνο στη χώρα στην οποία ζείτε τώρα.

Συνταξιούχοι διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Αν στην τελευταία απασχόλησή σας ήσασταν "διασυνοριακός εργαζόμενος", δηλαδή ζούσατε σε μια χώρα και εργαζόσασταν σε άλλη, και είστε πλέον συνταξιούχος λόγω ηλικίας ή αναπηρίας, ισχύουν τα ακόλουθα:

Συνέχιση θεραπευτικής αγωγής

Μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη θεραπευτική αγωγή που είχατε αρχίσει στη χώρα όπου εργαζόσασταν, ακόμα και μετά τη συνταξιοδότησή σας.

Αυτό ισχύει και για τα συντηρούμενα από σας μέλη, εφόσον η θεραπευτική αγωγή τους άρχισε σε μια από τις ακόλουθες χώρες:

+ + + + + + + + +

Αυστρία

Ελλάδα

Κάτω Χώρες

Βέλγιο

Ουγγαρία

Πολωνία

Βουλγαρία

Ιταλία

Πορτογαλία

Κύπρος

Λετονία

Ρουμανία

Τσεχία

Λιχτενστάιν

Σλοβακία

Εσθονία

Λιθουανία

Σλοβενία

Γαλλία

Λουξεμβούργο

Ισπανία

Γερμανία

Μάλτα

Ελβετία

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε μια θεραπευτική αγωγή που είχατε αρχίσει στη χώρα όπου εργαζόσασταν, πρέπει να υποβάλετε στις υγειονομικές αρχές της χώρας αυτής το έντυπο S3.

Κάλυψη στη χώρα όπου εργαστήκατε και στη χώρα όπου ζείτε

Αν εργαστήκατε για 2 τουλάχιστον χρόνια ως διασυνοριακός εργαζόμενος εντός της πενταετίας πριν από τη συνταξιοδότησή σας, δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο στη χώρα διαμονής σας όσο και στη χώρα όπου εργαζόσασταν.

Τόσο εσείς όσο και τα συντηρούμενα από εσάς άτομα δικαιούστε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα όπου εργαζόσασταν, εάν τόσο η χώρα αυτή όσο και η χώρα στην οποία ζείτε τώρα περιλαμβάνονται στις παρακάτω χώρες:

+ + + +

Αυστρία

Γερμανία

Ισπανία

Βέλγιο

Λουξεμβούργο

Γαλλία

Πορτογαλία

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στη χώρα στην οποία εργαζόσασταν για να λάβετε ιατρική περίθαλψη εκεί, και οι υγειονομικές αρχές της χώρας αυτής δεν καλύπτουν πλέον τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης, πρέπει να υποβάλετε σ' αυτές το έντυπο S3. Μπορείτε να ζητήσετε το έντυπο S3 από την αρχή υγειονομικής ασφάλισης που είναι αρμόδια για την ιατροφαρμακευτική σας κάλυψη.

Αναζήτηση εργασίας

Εάν λαμβάνετε παροχές ανεργίας από μια χώρα της ΕΕ και αποφασίσετε να μετακινηθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσετε εργασία, πρέπει να ζητήσετε την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) για σας και για τα μέλη της οικογένειάς σας πριν από την αναχώρησή σας. Ωστόσο, η ΕΚΑΑ θα δώσει σε σας και την οικογένειά σας τη δυνατότητα πρόσβασης μόνο σε αναγκαία ιατρική περίθαλψη (π.χ. περίθαλψη έκτακτης ανάγκης) κατά την περίοδο που λαμβάνετε παροχές ανεργίας.

Εάν δεν είστε ασφαλισμένος σε καμία χώρα της ΕΕ και αποφασίσετε να μετακινηθείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για να αναζητήσετε εργασία, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα αποφασίσουν ποιο σύστημα θα σας καλύπτει και θα χρειαστεί ενδεχομένως να αποκτήσετε ασφαλιστική κάλυψη για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα στην οποία μετακινείστε.

Μάθετε περισσότερα για την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό.

Τα εθνικά συστήματα υγείας διαφέρουν κατά πολύ στην Ευρώπη

Οι χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερες να θεσπίζουν τους δικούς τους κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα σε παροχές και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Για να αποφύγετε τυχόν σοβαρά προβλήματα και παρανοήσεις, ενημερωθείτε για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας υποδοχής ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο εθνικό σημείο επαφής στη χώρα σας.

Παράδειγμα

Ενημερωθείτε για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της νέας σας χώρας

Η Σουζάνα εργαζόταν όλη της τη ζωή στη Γερμανία και όταν συνταξιοδοτήθηκε μετακόμισε στην Ισπανία. Όταν αρρώστησε, έλαβε περίθαλψη κατ' οίκον από ιδιωτική εταιρεία, επειδή στην Ισπανία η ασφάλιση του δημοσίου δεν καλύπτει τέτοιου είδους περίθαλψη.

Ο γερμανικός ασφαλιστικός φορέας κατέβαλε μέρος των εξόδων, αλλά το μερίδιο της Σουζάνας ήταν πολύ υψηλότερο από ό,τι θα ήταν αν είχε μείνει στη Γερμανία. Αυτό συνέβη λόγω των διαφορών που υπάρχουν στα συστήματα παροχών Γερμανίας και Ισπανίας.

Διαφορές όσον αφορά την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας

Αν ζητήσετε σύνταξη ή παροχές λόγω αναπηρίας, κάθε χώρα στην οποία εργαστήκατε μπορεί να απαιτήσει να σας εξετάσει χωριστά. Μια χώρα μπορεί να κρίνει ότι έχετε σοβαρή αναπηρία, ενώ μια άλλη ότι δεν έχετε καθόλου.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις αναπηρικές συντάξεις στην Ευρώπη.

Βλ. επίσης:

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: