Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 06/01/2023

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Επικοινωνήστε με τον έμπορο

Καταρχάς επικοινωνήστε με τους αρμοδίους στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του εμπόρου - τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται συνήθως στον ιστότοπο του εμπόρου. Πείτε τους ότι απέτυχαν να συμμορφωθούν με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και ζητήστε τους να λύσουν το πρόβλημα. Μπορείτε να τους απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά σ' αυτή τη σελίδα. Είναι πάντοτε σκόπιμο να στηρίζετε την αξίωσή σας με αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγιο, σύμβαση, κλπ.). Εάν οι ενέργειες αυτές δεν έχουν αποτέλεσμα, δείτε τι μπορείτε να κάνετε στη συνέχεια.

Παράδειγμα

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών του εμπόρου μπορούν συχνά να δώσουν λύση στην καταγγελία σας

Η Γιούτα από τη Γερμανία δεν ήταν ικανοποιημένη με την ταχύτητα της διαδικτυακής της σύνδεσης, η οποία ήταν χαμηλότερη από εκείνη που αναφερόταν στη σύμβαση.

Επικοινώνησε με τον πάροχό της και διαμαρτυρήθηκε, αναγκάζοντας τον να αυξήσει την ταχύτητα σύνδεσης. Η Γιούτα δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε κανένα άλλο μέσο.

Αν η συμβατική διαφορά δεν μπορεί να διευθετηθεί απευθείας ανάμεσα σε σας και τον έμπορο, ο έμπορος οφείλει να σας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, όπως:

Επιλέξτε χώρα

Επικοινωνήστε με οργάνωση καταναλωτών ή ρυθμιστική αρχή

Συνήθως οι οργανώσεις καταναλωτών στη χώρα σας μπορούν επίσης:

Αν έχετε πρόβλημα με πάροχο υπηρεσιών, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Για κάθε τομέα υπάρχουν ειδικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι ειδικές αρμοδιότητες καθεμιάς από αυτές μπορεί να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Πολλές ρυθμιστικές αρχές προτείνουν ιδιαίτερες διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα τους και μπορούν να επιλύουν τις διαφορές δίκαια και γρήγορα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών

Αν έχετε προβλήματα όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή την Ισλανδία, επικοινωνήστε με ένα από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών (Δίκτυο ΕΚΚ) Άνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου. Τα κέντρα αυτά μπορούν:

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών μπορούν να σας βοηθήσουν δωρεάν εάν:

Παράδειγμα

Η Σοφία από την Πορτογαλία αγόρασε έναν φορητό υπολογιστή από Ισπανό λιανοπωλητή στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, όταν τον παρέλαβε διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε σωστά. Ο έμπορος τη συμβούλεψε να τον επιστρέψει στον κατασκευαστή για επισκευή. Έτσι και έκανε. Λίγο μετά όμως το πρόβλημα ξαναεμφανίστηκε.

Η Σοφία επικοινώνησε με τον έμπορο και του ζήτησε να της επιστρέψει τα χρήματα της αγοράς. Αυτός απάντησε ότι η επιστροφή θα ήταν δυνατή μόνο αφού ο φορητός υπολογιστής θα είχε επισκευαστεί 3 φορές. Έτσι η Σοφία αποφάσισε να απευθυνθεί στο ΕΚΚ της Πορτογαλίας για βοήθεια. Το πορτογαλικό κέντρο κοινοποίησε την υπόθεση στο αντίστοιχο κέντρο της Ισπανίας, το οποίο επικοινώνησε με τον έμπορο. Μετά την παρέμβαση του ισπανικού ΕΚΚ, ο έμπορος παρέλαβε τον φορητό υπολογιστή και επέστρεψε στη Σοφία ολόκληρο το ποσό ύψους 445,92 ευρώ

Ακόμη και αν επικοινωνήσετε με τον έμπορο ή με ένα ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών, όπως περιγράφεται παραπάνω, διατηρείτε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: