Τελευταίος έλεγχος : 03/09/2018

Άτυπη επίλυση διαφορών για καταναλωτές

Επικοινωνήστε με τον έμπορο

Καταρχάς επικοινωνήστε με τους αρμοδίους στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του εμπόρου — τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται συνήθως στον ιστότοπο του εμπόρου. Πείτε τους ότι απέτυχαν να συμμορφωθούν με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο και ζητήστε τους να λύσουν το πρόβλημα. Μπορείτε να τους απαριθμήσετε τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται συνοπτικά σ' αυτή τη σελίδα. Είναι πάντοτε σκόπιμο να στηρίζετε την αξίωσή σας με αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγιο, σύμβαση, κλπ.). Εάν οι ενέργειες αυτές δεν έχουν αποτέλεσμα, δείτε τι μπορείτε να κάνετε στη συνέχεια.

Μια αληθινή ιστορία

Η Γιούτα από τη Γερμανία δεν ήταν ικανοποιημένη με την ταχύτητα της διαδικτυακής της σύνδεσης, η οποία ήταν χαμηλότερη από εκείνη που αναφερόταν στη σύμβαση.

Επικοινώνησε με τον πάροχό της και διαμαρτυρήθηκε, αναγκάζοντας τον να αυξήσει την ταχύτητα σύνδεσης. Η Γιούτα δεν χρειάστηκε να καταφύγει σε κανένα άλλο μέσο.

Αν η συμβατική διαφορά δεν μπορεί να διευθετηθεί απευθείας ανάμεσα σε σας και τον έμπορο, ο έμπορος οφείλει να σας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, όπως:

Επικοινωνήστε με οργάνωση καταναλωτών ή ρυθμιστική αρχή

Συνήθως οι οργανώσεις καταναλωτώνen στη χώρα σας μπορούν επίσης:

Αν έχετε πρόβλημα με πάροχο υπηρεσιών, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Για κάθε τομέα υπάρχουν ειδικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οι ειδικές αρμοδιότητες καθεμιάς από αυτές μπορεί να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Πολλές ρυθμιστικές αρχές προτείνουν ιδιαίτερες διαδικασίες για τους παρόχους υπηρεσιών στον τομέα τους και μπορούν να επιλύουν τις διαφορές δίκαια και γρήγορα.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών

Αν έχετε προβλήματα όταν αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή την Ισλανδία, επικοινωνήστε με ένα από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών . Στόχος των κέντρων αυτών είναι:

Τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών μπορούν να σας βοηθήσει δωρεάν εάν:

Μια αληθινή ιστορία

Η Triona από το Donegal της Ιρλανδίας, αγόρασε έναν φορητό υπολογιστή από έναν βρετανικό ιστότοπο. Δυστυχώς, όταν τον παρέλαβε διαπίστωσε ότι δεν λειτουργούσε σωστά. Ο έμπορος τη συμβούλεψε να τον επιστρέψει στον κατασκευαστή για επισκευή. Έτσι και έκανε. Λίγο μετά όμως το πρόβλημα ξαναεμφανίστηκε.

Η Triona επικοινώνησε με τον έμπορο και του ζήτησε να της επιστρέψει τα χρήματα της αγοράς. Αυτός απάντησε ότι η επιστροφή θα ήταν δυνατή μόνο αφού ο φορητός υπολογιστής θα είχε επισκευαστεί 3 φορές. Τότε η Triona ζήτησε βοήθεια από το ΕΚΚ της Ιρλανδίας. Το ιρλανδικό κέντρο κοινοποίησε την υπόθεση στο αντίστοιχο κέντρο του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο επικοινώνησε με τον έμπορο. Η επαφή αυτή ήταν επιτυχής, καθώς ο έμπορος δέχτηκε να πάρει πίσω τον φορητό υπολογιστή και να επιστρέψει στην Triona το πλήρες ποσό των 445,92 ευρώ.

Ακόμη και αν επικοινωνήσετε με τον έμπορο ή με ένα ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών, όπως περιγράφεται παραπάνω, διατηρείτε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ζητήστε βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σαςen

Βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σαςen

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: