Τελευταίος έλεγχος: 05/07/2022

Eύλογες προσαρμογές

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν εύλογες προσαρμογές στους εργαζομένους με αναπηρία. Τυχόν αλλαγές, καθώς και το σχετικό κόστος, πρέπει να είναι ρεαλιστικές και να μην συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για την επιχείρηση.

Τι είναι οι εύλογες προσαρμογές;

Εύλογες προσαρμογές είναι οι αλλαγές που γίνονται στις θέσεις εργασίας ή στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει ένα άτομο με αναπηρία να υποβάλει αίτηση για μία θέση, να εκτελεί τα καθήκοντά του και να εξελιχθεί επαγγελματικά ή να παρακολουθήσει κατάρτιση.

Οι εύλογες προσαρμογές αφορούν οποιονδήποτε εργαζόμενο με αναπηρία. Το δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές επεκτείνεται σε όλες τις σχετιζόμενες με την εργασία δραστηριότητες που καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ, από τη διαδικασία υποβολής αίτησης για μία θέση μέχρι τη λήξη της σχέσης εργασίας. Καλύπτει επίσης τις συνθήκες εργασίας και τις πρόσθετες παροχές.

Είδη εύλογων προσαρμογών και παραδείγματα

Τεχνικές λύσεις

Εργασιακές ρυθμίσεις

Μέτρα κατάρτισης

Μέτρα ευαισθητοποίησης

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στις εθνικές πύλες δείτε: Ίση μεταχείριση στην εργασία.

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: