Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 14/03/2022

Πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες και χρήση τους

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Στην ΕΕ είναι δικαίωμά σας να έχετε την κατοικία σας συνδεδεμένη με το τοπικό δίκτυο ηλεκτροδότησης και να εφοδιάζεστε με ηλεκτρική ενέργεια (δεν ισχύει το ίδιο για το φυσικό αέριο). Η σύνδεση πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του δικτύου που έχει οριστεί για τη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή σας (ορίζεται ένας μόνο διαχειριστής ανά τοπικό δίκτυο).

Για να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια για τέτοιες συνδέσεις, επικοινωνήστε με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στη χώρα σας.

Ο φορέας αυτός οφείλει επίσης να παρακολουθεί αν οι διαχειριστές τοπικών δικτύων διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των τοπικών υποδομών.

Παράδειγμα

Έχετε το δικαίωμα για σύνδεση σε δίκτυο ηλεκτροδότησης

O Μάριαν μετακόμισε σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ρουμανίας και ήθελε να συνδέσει τη νέα του κατοικία με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αφού ρώτησε πολλές εταιρείες και του είπαν ότι το δίκτυό τους δεν κάλυπτε την περιοχή του, τελικά βρήκε, μέσω της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, ποιος ήταν ο πάροχος υπηρεσιών στη Ρουμανία. Ήλθε σε επικοινωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία τον συνέδεσε με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ευάλωτοι καταναλωτές

Εάν βρίσκεστε σε ευάλωτη θέση (π.χ. δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή ή δεν είστε σε θέση να πληρώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας) δεν κινδυνεύετε να σας αποσυνδέσουν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης, και, επιπλέον, μπορεί να δικαιούστε παροχές για να εξασφαλίσετε τον εφοδιασμό σας με την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια. Η υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης στη χώρα όπου κατοικείτε θα σας πει αν και πότε έχετε δικαίωμα σε τέτοιες παροχές, καθώς επίσης τι μέτρα έχουν ληφθεί για την εξυπηρέτησή σας.

Επιλογή προμηθευτή ενέργειας

Στην ΕΕ έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε προμηθευτή ενέργειας από το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου που παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου που είναι εγγεγραμμένος σε άλλη χώρα της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής αυτός παρέχει υπηρεσίες στην περιοχή σας και συμφωνεί να συνάψει σύμβαση μαζί σας.

Προειδοποίηση

Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ ενός προμηθευτή ενέργειας και ενός διαχειριστή δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε τον προμηθευτή αλλά όχι τον διαχειριστή του δικτύου στην περιοχή σας. Ο διαχειριστής του δικτύου δεν μπορεί να προμηθεύει ο ίδιος ενέργεια. Μερικές φορές, ο διαχειριστής του δικτύου ανήκει σε μεγαλύτερη εταιρεία η οποία προμηθεύει ενέργεια. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή οπτική ταυτότητα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση με τη χωριστή εταιρεία που προμηθεύει ενέργεια.

Αλλαγή προμηθευτή ενέργειας

Αν αποφασίσετε να αλλάξετε τον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα χρεωθείτε για την αλλαγή. Ο διαχειριστής του δικτύου στην περιοχή σας πρέπει να προβεί στην αλλαγή εντός 3 εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης (π.χ. προθεσμία προειδοποίησης, συμφωνημένη ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης). Οι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν δυσανάλογες υποχρεώσεις που να αποτρέπουν τους καταναλωτές από το να αλλάζουν προμηθευτή.

Το αργότερο 6 εβδομάδες μετά την αλλαγή, θα λάβετε τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή σας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: