Τελευταίος έλεγχος : 04/09/2018

Πρόσβαση σε υπηρεσίες παροχής ενέργειας

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος

Στην ΕΕ έχετε το δικαίωμα να είναι η κατοικία σας συνδεδεμένη με το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και να ηλεκτροδοτείται (δεν ισχύει το ίδιο για το φυσικό αέριο). Η σύνδεση πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του δικτύου που έχει οριστεί για τη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών στην περιοχή σας (ορίζεται ένας μόνο διαχειριστής ανά τοπικό δίκτυο).

Για να ενημερωθείτε πλήρως σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια για τέτοιες συνδέσεις, επικοινωνήστε με την Εθνική Ρυθμιστική Αρχήen στη χώρα σας.

Ο φορέας αυτός οφείλει επίσης να παρακολουθεί αν οι διαχειριστές τοπικών δικτύων διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των τοπικών υποδομών.

Μια αληθινή ιστορία

O Τζακ μετακόμισε σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Σκωτίας και ήθελε να έχει σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στη νέα του κατοικία. Αφού ρώτησε πολλές εταιρείες και του είπαν ότι το δίκτυό τους δεν κάλυπτε την περιοχή του, τελικά βρήκε, μέσω της Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, ποιος ήταν ο πάροχος υπηρεσιών στη Σκωτία. Ήλθε σε επικοινωνία με τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία τον συνέδεσε με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Ευάλωτοι καταναλωτές

Εάν βρίσκεστε σε ευάλωτη θέση (π.χ. δεν υπάρχει κατάλληλη υποδομή ή δεν είστε σε θέση να πληρώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας) δεν κινδυνεύετε να σας αποσυνδέσουν από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, και, επιπλέον, μπορεί να δικαιούστε παροχές για να εξασφαλίσετε την αναγκαία παροχή ενέργειας. Η υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησηςen στη χώρα όπου κατοικείτε θα σας πει αν και πότε έχετε δικαίωμα σε τέτοιες παροχές, καθώς επίσης τι μέτρα έχουν ληφθεί για την εξυπηρέτησή σας.

Επιλογή προμηθευτή ενέργειας

Στην ΕΕ έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε προμηθευτή ενέργειας από το σύνολο των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου που παρέχουν υπηρεσίες στην περιοχή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου που είναι εγγεγραμμένος σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι ο προμηθευτής αυτός παρέχει υπηρεσίες στην περιοχή σας και συμφωνεί να συνάψει σύμβαση μαζί σας.

Θα πρέπει να κάνετε διάκριση μεταξύ ενός προμηθευτή στην ΕΕ και ενός διαχειριστή δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε τον προμηθευτή αλλά όχι τον διαχειριστή του δικτύου στην περιοχή σας. Ο διαχειριστής του δικτύου δεν μπορεί να προμηθεύει ο ίδιος ενέργεια. Μερικές φορές, ο διαχειριστής του δικτύου ανήκει σε μεγαλύτερη εταιρεία η οποία προμηθεύει ενέργεια. Ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση, ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να διαθέτει ξεχωριστή οπτική ταυτότητα, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση με τη χωριστή εταιρεία που προμηθεύει ενέργεια.

Αλλαγή προμηθευτή ενέργειας

Αν αποφασίσετε να αλλάξετε τον προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν θα χρεωθείτε για την αλλαγή. Ο διαχειριστής του δικτύου στην περιοχή σας πρέπει να προβεί στην αλλαγή εντός 3 εβδομάδων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης (π.χ. προθεσμία προειδοποίησης, συμφωνημένη ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης). Οι προμηθευτές δεν επιτρέπεται να επιβάλλουν δυσανάλογες υποχρεώσεις που να αποτρέπουν τους καταναλωτές από το να αλλάζουν προμηθευτή.

Το αργότερο έξι εβδομάδες μετά την αλλαγή, θα λάβετε τον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό από τον προηγούμενο προμηθευτή σας.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια ή συμβουλές από το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σαςen

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: