Zakendoen
Laatste controle: 14/03/2022

Levering en gebruik van energie

Elektriciteitsaansluiting

In de EU hebt u het recht om uw huis te laten aansluiten op het lokale elektriciteitsnet en u van stroom te laten voorzien. Voor gas gelden andere regels. De aansluiting gebeurt door de netbeheerder die de energie-infrastructuur in uw buurt exploiteert. Elk lokaal net heeft maar één beheerder.

Voor meer informatie over de aansluitingstermijnen, -voorwaarden en -tarieven neemt u contact op met de nationale regelgevende instantie.

Die instantie moet er ook op toezien dat de lokale netbeheerder zorgt voor het goed functioneren van de infrastructuur.

Voorbeeld

U heeft recht op een elektriciteitsaansluiting

Marian verhuist naar een afgelegen gebied in het oosten van Roemenië en wil een elektriciteitsaansluiting in zijn nieuwe huis. hij informeert bij verschillende netbeheerders, maar die laten hem weten dat zij niet in zijn regio actief zijn. Uiteindelijk vertelt de nationale regelgevende instantie hem bij welke netbeheerder hij moet zijn. Hij neemt contact op met dat bedrijf en wordt aangesloten op het net.

Kwetsbare consumenten

Wat als u zich in een kwetsbare situatie bevindt? Bijvoorbeeld omdat de installatie niet voldoet of omdat u uw energierekening niet kunt betalen. Dan mag u niet van het net worden afgesloten. Bovendien hebt u misschien recht op steun zodat u toch elektriciteit kunt krijgen. Bij het enig loket in uw land kunt u vragen of u voor steun in aanmerking komt en/of welke maatregelen worden genomen om u te helpen.

Energieleverancier kiezen

In de EU kunt u vrij kiezen uit alle elektriciteits- en gasleveranciers die in uw regio actief zijn.

U kunt een elektriciteits- of gasleverancier kiezen die in een andere lidstaat is geregistreerd, als die leverancier ook in uw regio diensten aanbiedt en bereid is een contract met u te sluiten.

Waarschuwing

Er is een verschil tussen de energieleverancier en de netbeheerder. U kunt de leverancier in uw gebied kiezen, maar niet de netbeheerder. De netbeheerder kan zelf geen energie leveren. Soms maakt de netbeheerder deel uit van een groter bedrijf dat wel energie levert. In dat geval moet de netbeheerder duidelijk te onderscheiden zijn van het zelfstandige bedrijf dat energie levert, om verwarring te vermijden.

Veranderen van energieleverancier

Als u besluit van elektriciteits- of gasleverancier te veranderen, kost u dat niets. De netbeheerder in uw gebied moet die verandering binnen drie weken geregeld hebben, als u zich tenminste aan de voorwaarden van het oorspronkelijke contract heeft gehouden (zoals opzegtermijn en overeengekomen minimumduur van het contract). Uw energieleveranciers mag het u niet onnodig lastig maken om over te stappen.

Uiterlijk zes weken nadat u bent overgestapt, moet de eindafrekening van uw vorige leverancier bij u in de bus liggen.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: