Zakendoen
Laatste controle : 04/09/2018

Levering en gebruik van energie

Elektriciteitsaansluiting

In de EU hebt u het recht om uw huis te laten aansluiten op het lokale elektriciteitsnet en u van stroom te laten voorzien. Voor gas gelden andere regels. De aansluiting gebeurt door de netbeheerder die de energie-infrastructuur in uw buurt exploiteert. Elk lokaal net heeft maar één beheerder.

Voor meer informatie over de aansluitingstermijnen, -voorwaarden en -tarieven neemt u contact op met de nationale regelgevende instantieen .

Die instantie moet er ook op toezien dat de lokale netbeheerder zorgt voor het goed functioneren van de infrastructuur.

Voorbeeld

Peter verhuist naar een afgelegen gebied in het oosten van het land en wil een nieuwe elektriciteitsaansluiting. Verschillende bedrijven laten weten dat zij hem niet op hun netwerk kunnen aansluiten. Uiteindelijk vertelt de nationale regelgevende instantie hem wie de dienstverlener in zijn nieuwe gemeente is. Hij neemt contact op met dat bedrijf en wordt aangesloten op het net.

Kwetsbare consumenten

Wat als u zich in een kwetsbare situatie bevindt? De juiste infrastructuur ontbreekt of u kunt uw energierekening niet betalen, bijvoorbeeld. Dan mag u niet worden losgekoppeld van het net. Bovendien hebt u misschien recht op bijzondere bijstand. Bij het enig loketen in uw land kunt u vragen of u voor steun in aanmerking komt en/of welke maatregelen zijn genomen om u te helpen.

Energieleverancier kiezen

In de EU kunt u vrij kiezen uit alle in de EU gevestigde elektriciteits- en gasleveranciers die hun diensten in uw regio aanbieden.

U kunt een elektriciteits- of gasleverancier kiezen die in een andere lidstaat is geregistreerd, als die leverancier ook in uw regio diensten aanbiedt en een contract met u sluit.

U moet een onderscheid maken tussen een leverancier en een netbeheerder. U kunt de leverancier in uw gebied kiezen, maar niet de netbeheerder. De netbeheerder kan zelf geen energie leveren. Soms maakt de netbeheerder deel uit van een groter bedrijf dat wel energie levert. In dat geval moet de netbeheerder duidelijk te onderscheiden zijn van het zelfstandige bedrijf dat energie levert, om verwarring te vermijden.

Andere energieleverancier

Als u besluit voor uw elektriciteit of gas van leverancier te veranderen, kost u dat niets. De netbeheerder in uw gebied moet zorgen dat die verandering binnen drie weken geregeld is, mits u voldoet aan de voorwaarden van het oorspronkelijke contract (zoals opzegtermijn en overeengekomen minimumduur van het contract). Leveranciers mogen het de consumenten niet onnodig lastig maken om over te stappen.

Uiterlijk zes weken nadat u bent overgestapt, ontvangt u de eindafrekening van uw vorige leverancier.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Vraag het Europees consumentencentrum in uw land om informatie of hulpen

Deze bladzijde delen: