Zakendoen
Laatste controle: 12/05/2022

Erkenning van universitaire diploma's

Geen automatische erkenning

Waarschuwing

Universitaire diploma's worden niet automatisch erkend in de hele EU. Het kan dus zijn dat je nog een hele procedure moet doorlopen om je graad of diploma erkend te krijgen als je verder wilt studeren in een ander EU-land. Als je al weet dat je later in een ander land verder wilt studeren, kun je nu al nagaan of je diploma daar erkend wordt.

De regeringen van de EU-landen blijven elk bevoegd voor hun eigen onderwijsstelsel en kunnen dus vrij beslissen of ze elders behaalde universitaire diploma's erkennen.

Voorbeeld

Ga na of een land je diploma erkent

Kathrin heeft een universiteitsdiploma behaald in Duitsland. Ze verhuisde naar Frankrijk om daar een aanvullende studie te volgen, maar de Franse overheid erkende haar diploma niet en vroeg een document van een Franse universiteit dat haar kwalificaties bevestigt. Uiteindelijk erkende een Franse universiteit haar diploma als gelijkwaardig aan een Franse "licence", een soort diploma dat je in Fankrijk na nauwelijks drie jaar studie kunt behalen, terwijl Kathrin van mening was dat ze al veel verder was. Toch moest ze nog twee jaar les volgen in Frankrijk voor ze zich kon inschrijven voor de opleiding die ze wilde volgen.

Vergelijk je graad

In de meeste gevallen kun je een "gelijkwaardigheidserkenning" of "diplomawaardering" van je universitaire graad krijgen, waarin wordt aangegeven met welk diploma deze overeenstemt in het land waar je heen gaat. Daarvoor moet je contact opnemen met een ENIC-NARIC-centrum en in het land waar je je diploma wilt gebruiken. Dat kan in je eigen land als je in het buitenland hebt gestudeerd, of in een ander EU-land als je daar gaat werken of verder studeren.

Afhankelijk van het land en het doel van je aanvraag, kan het ENIC-NARIC-centrum zelf je diploma evalueren, of het doorsturen naar de bevoegde overheid.

Ga ruim van tevoren na

Als je je documenten indient in het Europass-formaat (zoals het Diploma Supplement), is het gemakkelijker om je dipoma erkend te krijgen.

Beroepskwalificaties

Waarschuwing

Het gaat hier om de erkenning van academische kwalificaties. Voor de erkenning van beroepskwalificaties in andere EU-landen - diploma's die toegang geven tot een beroep, zoals verpleegkundige of advocaat - gelden afzonderlijke EU-regels.

Veelgestelde vragen

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: