Laatste controle: 01/08/2022

Diensten verlenen in het buitenland

Als u in uw woonland een geregistreerd dienstverlenend bedrijf heeft (bijv. als architect of toeristische gids), mag u die diensten ook in een ander EU-land aanbieden zonder daar een bedrijf of filiaal op te zetten.

Dit kan nuttig zijn als u:

In theorie mag u diensten verlenen in een ander EU-land zonder dat u aan alle administratieve procedures en regels hoeft te voldoen, zoals het verkrijgen van voorafgaande toestemming. Maar soms bent u wel verplicht aan de autoriteiten te melden dat u diensten gaat verlenen in dat land. Het andere land moet geldige redenen hebben om eigen voorwaarden op te leggen.

Als u een probleem met de autoriteiten heeft, kunt u hulp en adviesDeze link brengt u naar een andere website krijgen.

Let op: Als u telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verleent, wordt de btw de en fr daarover geheven in het land waar uw klant woont. Voor een particulier is dat de plaats waar hij is gevestigd, een vast adres heeft of gewoonlijk verblijft. Voor een zakelijke klant is dat het land waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft of een vaste vestiging waar het diensten afneemt.

Ondanks deze theorie mag u er niet klakkeloos van uit gaan dat u diensten mag verlenen zonder ter plaatse een bedrijf op te richten. Er hangt veel af van de vraag hoe vaak, hoe lang en hoe regelmatig u uw diensten in het buitenland gaat verlenen.

Er kunnen ook verschillende regels voor verschillende sectoren gelden, bijv.:

Wilt u toch een bedrijf oprichten in een ander EU-land, dan moet u voldoen aan alle regels die daar gelden voor het opzetten van een dochteronderneming, filiaal of agentschap, en aan de meeste regels die daar gelden voor het opzetten van een bedrijf, waaronder die over de eventuele erkenning van uw professionele kwalificaties en en vergunningen. Soms moet u ook aan nationale, Europese of internationale normen voldoen.

Om na te gaan wat u in uw geval moet doen, kunt u contact opnemen met het centraal contactpuntDeze link brengt u naar een andere website in het land waar u uw diensten wilt verlenen.

De centrale contactpunten geven informatie in de taal van het land waar zij gevestigd zijn. Maar vaak worden er ook andere talen gesproken. Welke informatie en dienstverlening beschikbaar zijn, kan variëren per contactpunt.

Kies een land

Telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten

Als u telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verleent, wordt de btw de en fr daarover meestal geheven in het land waar uw klant woont.

Zakelijke klanten

Voor een zakelijke klant is dat het land waar het bedrijf zijn hoofdkantoor heeft of een vaste vestiging waar het diensten afneemt.

Particuliere klanten

Voor een particulier is dat de plaats waar deze is gevestigd, een vast adres heeft of gewoonlijk verblijft.

Speciale regels voor geringe jaarlijkse omzet

Er zijn enkele uitzonderingen. Zo gelden er vereenvoudigde regels, die inhouden in dat u de btw-regels van uw eigen EU-land mag toepassen (d.w.z. waar u bent gevestigd, een vast adres heeft of gewoonlijk verblijft), als u voldoet aan de volgende criteria:

In dit geval hoeft u zich niet in te schrijven, geen btw-aangifte te doen en geen btw af te dragen in de EU-landen waar uw klanten gevestigd zijn (u hoeft zich ook niet in te schrijven voor het mini-eenloketsysteem). In plaats daarvan rekent u uw klanten btw aan volgens het tarief in uw land en doet u btw-aangifte en draagt u btw af aan de belastingdienst in uw land.

Maakt u gebruik van een speciale regeling voor kleine bedrijven in uw land waardoor u tot een bepaalde drempel geen btw hoeft aan te rekenen, dan geldt dit ook voor de door u geleverde telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten.

In de hele EU geen verschil tussen klanten

U mag zelf uw algemene voorwaarden opstellen, maar u bent verplicht alle klanten die in de EU wonen toegang te geven tot dezelfde diensten (die op uw terrein of elektronisch geleverd worden). Als u een prijsverlaging doorvoert of een product in de uitverkoop doet, moeten al uw kanten hiervan kunnen genieten, ongeacht in welk EU-land zij wonen of hun nationaliteit, of waar een bedrijf gevestigd is.

Deze regels gelden voor online- en offlinetransacties, voor verkopen aan eindverbruikers (personen of bedrijven die de aankopen niet doorverkopen, veranderen, verwerken, verhuren of uitbesteden). De regels gelden niet voor audiovisuele diensten. Voor andere auteursrechtelijk beschermde online-inhoud kunnen nog nationale auteursrechtelijke beperkingen gelden.

Toegang tot online-interfaces

U moet al uw klanten toegang geven tot alle versies van uw website. Klanten die in België wonen, mogen dus niet automatisch worden doorgeleid naar de .be-website. Wanneer klanten de URL intypen met bijv. .nl, moeten zij de Nederlandse website te zien krijgen. U mag uw klanten pas doorleiden nadat zij daar hun uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven. Die toestemming moeten zij op elk gewenst moment weer kunnen intrekken.

Verkoop van elektronisch geleverde diensten

Wanneer uw klant in een ander EU-land gevestigd is en elektronisch geleverde diensten van u wil kopen (zoals cloud services, data warehousing of website hosting), dan moet u deze diensten onder dezelfde voorwaarden aanbieden als aan klanten uit eigen land.

Als u een landsgrens over moet om een dienst aan een buitenlandse klant te verlenen, kan het zijn dat u daar extra kosten voor maakt, bijv. voor opslag of administratieve procedures. In dat geval kan een hogere prijs voor een buitenlandse klant gerechtvaardigd zijn.

Wat is discriminatie?

Weet u niet zeker of u gediscrimineerd wordt door een verkoper? Of twijfelt u of de eisen die u zelf aan uw klanten stelt, discriminerend zijn? Vraag dan het contactpunt en in uw land om advies.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Europese procedure voor geringe vorderingen

Regel uw geschil met een leverancier of klant uit een ander EU-land over een claim tot 2000 euro

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: