Tarkistettu viimeksi: 01/08/2022

Palvelujen tarjoaminen ulkomailla

Rekisteröity liikeyritys, joka tarjoaa palveluja (esim. arkkitehti- tai matkaopaspalveluja) sijaintimaassaan, voi tarjota näitä palveluja toisessa EU-maassa ilman että sen tarvitsee perustaa sinne yritystä tai sivuliikettä.

Tämä voi olla käytännöllistä, jos yritys haluaa

Periaatteessa palveluja on voitava tarjota toisessa EU-maassa käymättä läpi kaikkia kyseisen maan hallinnollisia menettelyjä (esim. hakematta etukäteen liiketoimintalupaa). Palveluntarjoaja voidaan kuitenkin velvoittaa ilmoittamaan viranomaisille, että se tarjoaa palveluja kyseisessä maassa. Maan viranomaisilla on oltava perustellut syyt vaatimuksilleen.

Mikäli viranomaisten kanssa ilmenee ongelmia, yritys voi pyytää apua neuvontapalvelustaLinkki johtaa toiselle sivustolle .

Huomautus: Jos yritys tarjoaa televiestintä-, tv- tai radiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja, niitä verotetaan de en fr aina asiakkaan sijoittautumismaassa. Ei-verovelvollisen asiakkaan tapauksessa tämä on maa, jossa on asiakkaan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka. Jos asiakkaana on yritys, palvelut ovat verotettavia maassa, joka on yrityksen liiketoiminnan kotipaikka tai jossa sillä on kiinteä toimipaikka, jossa se vastaanottaa palveluja.

Edellä esitetystä periaatteesta huolimatta palveluita ei välttämättä voi tarjota perustamatta paikallista yritystä. Oikeus palvelujen tarjoamiseen riippuu pääasiassa siitä, miten usein, miten kauan ja miten säännöllisesti palveluja on tarkoitus tarjota.

Tiettyihin aloihin voidaan myös soveltaa erityissääntöjä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi:

Jos haluat rekisteröidä yrityksen toisessa EU-maassa, sinun on noudatettava tytäryhtiön, sivuliikkeen tai toimiston perustamista/rekisteröintiä koskevia kansallisia sääntöjä ja useimpia kyseisen maan sääntöjä, jotka liittyvät liikeyrityksen perustamiseen, ammattipätevyyden tunnustamiseen en ja lupamenettelyihin. Sinulta voidaan edellyttää myös kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten standardien noudattamista.

Tarkempia tietoja saat palveluntarjoajien keskitetystä asiointipisteestäLinkki johtaa toiselle sivustolle siitä maasta, jossa haluat tarjota palveluita.

Keskitetyistä asiointipisteistä saa aina tietoa maan omalla kielellä ja useista niistä myös muilla kielillä. Saatavilla olevat palvelut ja tietojen yksityiskohtaisuus voivat kuitenkin vaihdella asiointipisteestä toiseen.

Valitse maa

Televiestintä-, tv- ja radiolähetyspalvelut sekä sähköiset palvelut

Jos yritys tarjoaa televiestintä-, tv- tai radiolähetyspalveluja tai sähköisiä palveluja, niitä verotetaan de en fr yleensä asiakkaan sijoittautumismaassa.

Yritysasiakkaat

Jos asiakkaana on yritys, palvelut ovat verotettavia maassa, joka on yrityksen liiketoiminnan kotipaikka tai jossa sillä on kiinteä toimipaikka, jossa se vastaanottaa palveluja.

Ei-verovelvolliset asiakkaat

Ei-verovelvollisen asiakkaan tapauksessa palvelut ovat verotettavia maassa, jossa on asiakkaan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka.

Alhainen vuotuinen liikevaihto

Kun vuotuinen liikevaihto on alhainen, sovelletaan tiettyjä poikkeuksia. Yksinkertaistettujen sääntöjen nojalla yritys voi soveltaa oman maansa alv-sääntöjä (maa, jossa on yrityksen liiketoiminnan kotipaikka tai yrittäjän kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka), jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tässä tapauksessa yrityksen ei tarvitse rekisteröityä tai antaa alv-ilmoitusta eikä maksaa alv-palautuksia kaikissa niissä EU-maissa, joissa sen asiakkaat asuvat (eikä rekisteröityä MOSS-järjestelmään). Sen sijaan se laskuttaa asiakkailtaan arvonlisäveron oman maansa alv-kannan mukaisesti ja maksaa tämän alv:n ja antaa alv-ilmoituksen oman maansa veroviranomaisille.

Jos maassa on tarjolla pienyrityksille tarkoitettu erityisjärjestely, jonka mukaan toimituksista voidaan vähentää alv tiettyyn kynnysarvoon asti, järjestelyä sovelletaan myös televiestintä-, tv- tai radiolähetyspalvelujen tai sähköisten palvelujen tarjoamiseen.

Asiakkaat ovat yhdenvertaisia koko EU:ssa

Palveluntarjoaja voi vapaasti määritellä myyntiä koskevat yleiset sopimusehdot, mutta kaikilla EU:ssa asuvilla asiakkailla on oltava samat mahdollisuudet hankkia palveluita (joita tarjotaan myyjän/elinkeinonharjoittajan tiloissa tai joita suoritetaan sähköisesti) kuin paikallisilla asiakkailla. Jos myyjä tarjoaa erikois- tai tarjoushintaa tai erityisiä myyntiehtoja, niiden olisi oltava EU:ssa kaikkien asiakkaiden saatavilla heidän asuinmaastaan, kansallisuudestaan tai yrityksen sijaintipaikasta riippumatta.

Sääntöjä sovelletaan verkossa ja sen ulkopuolella tapahtuvaan kaupankäyntiin, kun palvelu/tuote myydään loppukäyttäjälle (yksityishenkilö tai yritys, joka ei aio myydä palvelua/tuotetta edelleen eikä myöskään muuttaa, jalostaa tai vuokrata sitä tai tehdä sitä koskevaa alihankintasopimusta). Sääntöjä ei sovelleta audiovisuaalisiin palveluihin. Muuhun tekijänoikeussuojattuun verkkosisältöön voidaan edelleen soveltaa aluesidonnaisia tekijänoikeusrajoituksia.

Pääsy verkkorajapintoihin

Asiakkaiden on voitava käyttää kaikkia myyjän verkkosivuston versioita. Jos Italiassa asuva asiakas esimerkiksi valitsee myyjän verkkosivuston Espanjan version URL-osoitteen, häntä ei saa automaattisesti ohjata verkkosivuston Italian versioon. Asiakkaan on annettava suostumuksensa uudelleenohjaukseen, ja hänellä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Sähköisesti suoritettavien palvelujen myynti

Jos asiakas on muusta EU-maasta ja haluaa ostaa myyjän tarjoamia sähköisesti suoritettavia palveluja (kuten pilvipalveluja, tiedonvarastointipalveluja tai verkkosivustojen isännöintipalveluja), hänellä on oltava samat mahdollisuudet käyttää näitä palveluja ja rekisteröityä niihin kuin paikallisilla asiakkailla.

Jos palvelun tarjoaminen toisessa maassa olevalle asiakkaalle aiheuttaa palveluntarjoajalle lisäkustannuksiaesimerkiksi hallinnollisten menettelyjen tai varastoinnin vuoksi, voi palveluista olla perusteltua laskuttaa ulkomaiselta asiakkaalta enemmän.

Mikä on syrjintää?

Jos et ole varma siitä, onko kysymys laittomasta syrjinnästä, voit ottaa yhteyttä oman maasi yhteyspisteeseen en .

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin sovellettava menettely

Tavarantoimittajien ja asiakkaiden riita-asioiden ratkaisu eri EU-maiden välillä (enintään 2 000 euron suuruiset vaatimukset).

Eures-neuvojat

Eures-neuvojat antavat tietoa työehdoista ja -olosuhteista ja työhönottomenettelyistä omassa EU-maassasi ja rajaseutualueilla.

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: