Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 31/08/2017

Kuolemantapauksen johdosta maksettavat avustukset

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaEnglish
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisujaEnglish
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeetEnglish

Henkilön kuollessa joissakin maissa vainajan lähiomaiselle (leskelle, rekisteröidyn parisuhteen toiselle osapuolelle, lapselle tai muulle sukulaiselle) maksetaan avustusta kuolemantapauksen johdosta. Oikeus saada avustusta kuolemantapauksen johdosta riippuu seuraavista seikoista:

 • maa, jonka sosiaaliturvajärjestelmän piirissä vainaja oli, sekä se, maksaako kyseinen maa avustusta kuolemantapauksen johdosta
 • kuolemantapauksen johdosta maksettavaa avustusta koskevat ehdot ja niiden täyttyminen.

Miten avustusta haetaan?

Jos kuolemantapauksen johdosta maksettava avustus on käytössä, lähiomaisten on aina haettava sitä vainajan asuinmaan sosiaalivakuutuksesta vastaavilta viranomaisilta.

Mikä maa vastaa avustuksesta?

Yleissääntö on seuraava:

 • jos vainaja sai eläkettä vain yhdestä EU-maasta, kuolemantapauksen johdosta maksettavan avustuksen maksaa kyseinen maa
 • jos vainaja sai eläkettä useista EU-maista, kuolemantapauksen johdosta maksettavan avustuksen maksaa hänen asuinmaansa (jos hän sai kyseisestä maasta eläkettä) tai maa, jossa hän oli pisimpään sosiaalivakuutuksen piirissä.

Molemmissa tapauksissa avustusta haetaan kuitenkin vainajan asuinmaan sosiaalivakuutuksesta vastaavilta viranomaisilta.

Esimerkkitapaus

Ota selvää, mikä maa vastaa kuolemantapauksen johdosta maksettavasta avustuksesta

Alankomaalaiset Els ja Jan muuttivat eläkkeelle jäätyään Italiaan. Kun Jan menehtyi, Els kuuli, että hän voisi hakea alankomaalaista kuolemantapauksen johdosta maksettavaa avustusta. Hän ei kuitenkaan tiennyt, mistä avustusta haetaan.

Els otti yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan ja sai tietää, että hänen olisi haettava avustusta aviomiehensä italialaisesta sairausvakuutusjärjestelmästä. Sieltä hakemus siirrettiin eteenpäin Alankomaiden viranomaisille.

Lisätietoa kuolemantapauksen johdosta maksettavista avustuksista ja maista, jotka maksavat avustuksia:

Valitse maa:

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa