Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 24/05/2022

Perhe-eläkkeet ja kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset

Henkilön kuollessa voi hänen lähiomaisillaan olla oikeus saada avustusta kuolemantapauksen johdosta. Se, millaisesta avustuksesta on kyse ja kuka voi olla siihen oikeutettu, vaihtelee maittain. Seuraavassa esitellään joitakin yleisimpiä etuuksia, joihin vainajan lähiomaisella voi olla oikeus.

Perhe-eläkkeet

Perhe-eläke on vainajan lähimmille omaisille maksettava kuukausikorvaus, joka vastaa tiettyä prosenttiosuutta eläkkeestä, jota vainaja sai tai olisi saanut, jos olisi elänyt. Perhe-eläkkeen myöntää sama viranomainen, joka on myöntänyt (tai olisi myöntänyt) vainajan eläkkeen. Maksettava summa lasketaan samalla tavoin kuin vanhuuseläke.

Perhe-eläkettä haetaan vainajan viimeisimmän asuin- tai työskentelymaan eläkeviranomaisilta. Nämä viranomaiset perehtyvät hakemukseen ja toimittavat sen asiasta vastaavan EU-maan viranomaisille.

Jos et maan kansallisten sääntöjen mukaan ole oikeutettu perhe-eläkkeeseen, voit mahdollisesti saada leskelle myönnettävän avustuksen.

Tärkeää

Kaikissa EU-maissa ei makseta perhe-eläkettä.

Kuolemantapauksen johdosta maksettavat avustukset

Kuolemantapauksen johdosta maksettava avustus on kertaluonteinen korvaus.

Tärkeää

Kaikissa EU-maissa ei makseta tällaisia avustuksia.

Ennen kuin haet avustusta kuolemantapauksen johdosta, selvitä

Mihin hakemus jätetään?

Avustusta haetaan aina vainajan viimeisimmän asuinmaan sosiaaliturvasta vastaavilta viranomaisilta. Nämä viranomaiset perehtyvät hakemukseen ja toimittavat sen asiasta vastaavan EU-maan viranomaisille.

Mikä maa vastaa avustuksesta?

Jos vainaja elinaikanaan sai eläkettä useammasta EU-maasta, on kuolemantapauksesta johtuvan avustuksen ja/tai perhe-eläkkeen maksaja

Molemmissa tapauksissa avustusta haetaan kuitenkin vainajan viimeisimmän asuinmaan sosiaaliturvasta vastaavilta viranomaisilta.

Esimerkkitapaus

Ota selvää, mikä maa vastaa kuolemantapauksen johdosta maksettavasta avustuksesta

Alankomaalaiset Els ja Jan muuttivat eläkkeelle jäätyään Italiaan. Kun Jan menehtyi, Els kuuli, että hän voisi hakea alankomaalaista kuolemantapauksen johdosta maksettavaa avustusta. Hän ei kuitenkaan tiennyt, mistä avustusta haetaan.

Els otti yhteyttä eurooppalaiseen työvoimaneuvojaan ja sai tietää, että hänen olisi haettava avustusta aviomiehensä italialaisesta sairausvakuutusjärjestelmästä. Sieltä hakemus siirrettiin eteenpäin Alankomaiden viranomaisille.

Säännöt ovat samat riippumatta siitä, oliko vainaja itse jo eläkkeellä vai ei. Riittää, että hän on maksanut sosiaaliturvamaksuja.

Edellytykset kuolemantapauksen johdosta maksettavaan korvaukseen tai perhe-eläkkeeseen vaihtelevat maittain.

Tarkista, mitä sääntöjä sovelletaan siinä maassa, jossa vainaja oli vakuutettuna.

Valitse maa

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: