Zakendoen
Laatste controle: 24/05/2022

Nabestaandenpensioenen en uitkeringen bij overlijden

Als iemand sterft, heeft u als nabestaande soms recht op bepaalde uitkeringen. Hoe hoog die die zijn en of u ervoor in aanmerking komt, verschilt van land tot land. Hieronder behandelen we de meest voorkomende uitkeringen waarop u als nabestaande eventueel aanspraak kunt maken.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is een maandelijkse toelage, gelijk aan een percentage van het pensioen dat de overledene ontving of zou hebben ontvangen. Het wordt betaald aan naaste verwanten. Het wordt verleend door dezelfde instantie die het pensioen uitkeerde of zou hebben uitgekeerd. Het bedrag wordt op dezelfde wijze berekend als voor een ouderdomspensioen.

U moet een aanvraag indienen bij de pensioeninstantie in het land waar de overledene het laatst heeft gewoond of gewerkt. Die behandelt uw aanvraag en zendt deze door naar het bevoegde EU-land.

Als u volgens de nationale regelgeving niet in aanmerking komt voor een nabestaandenpensioen, hebt u misschien wel recht op een uitkering voor weduwen of weduwnaars.

Waarschuwing

Het nabestaandenpensien bestaat niet in alle EU-landen.

Uitkeringen bij overlijden

Een overlijdensuitkering is een eenmalige betaling na een overlijden.

Waarschuwing

Ook de overlijdensuitkering bestaat niet in alle EU-landen betalen.

Voordat u een overlijdensuitkering aanvraagt, moet u nagaan:

Waar aanvragen?

U moet altijd een aanvraag indienen bij de socialezekerheidsinstantie waarbij de overledene was aangesloten, d.w.z. in het land waar hij of zij het laatst heeft gewoond. Die behandelt uw aanvraag en zendt deze door naar het bevoegde EU-land.

Welk land betaalt?

Als de overledene een pensioen uit verschillende EU-landen ontving, wordt de overlijdensuitkering en/of het nabestaandenpensioen betaald door:

In beide gevallen moet u toch uw aanvraag indienen bij de socialezekerheidsinstantie waarbij de overledene was ingeschreven, in het land waar hij/zij het laatst heeft gewoond.

Voorbeeld

Kom te weten welk land uw uitkering bij overlijden betaalt

Els en Jan zijn na hun pensioen van Nederland naar Italië verhuisd. Toen Jan stierf, vernam Els dat ze een Nederlandse uitkering bij overlijden kon aanvragen, maar ze wist niet waar zij daarvoor terecht kon.

Els nam contact op met een Europese werkgelegenheidsadviseur en kwam te weten dat zij een aanvraag moest indienen bij de zorgverzekeraar in Italië waarbij haar echtgenoot was ingeschreven. Deze leidde vervolgens haar verzoek door aan de Nederlandse autoriteiten.

Het maakt niet uit of de overledene al dan niet gepensioneerd was. Zolang hij/zij sociale bijdragen heeft betaald, heeft u recht op uitkeringen aan nabestaanden.

De vereisten om een uitkering bij overlijden of een nabestaandenpensioen te ontvangen, verschillen van land tot land.

Ga na welke regels gelden in het land waar de overledene verzekerd was:

Kies een land

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: