Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Laatste controle : 21/03/2018

Uitkeringen bij overlijden

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

 • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKEnglish
 • EU-publicaties over de BrexitEnglish
 • Informatie en advies van de Britse regering over de BrexitEnglish

Wanneer iemand overlijdt, keren sommige landen een uitkering bij overlijden uit (ook wel bekend als rouwuitkering) aan de overlevende naaste familie (weduwe, weduwnaar, geregistreerde partner, kinderen of een ander familielid). Het recht op een uitkering bij overlijden is afhankelijk van:

 • onder het sociaal verzekeringstelsel van welk land de overledene viel, en of dat land uitkeringen bij overlijden verstrekt
 • welke voorwaarden er zijn verbonden aan de uitbetaling van uitkeringen bij overlijden in dat land en of aan die voorwaarden is voldaan

Waar aanvragen?

Voor uitkeringen bij overlijden (indien beschikbaar) moeten de familieleden van de overledene deze altijd aanvragen bij de sociale verzekeringsautoriteit waar hij of zij was geregistreerd, in het land waar hij of zij woonde.

Welk land betaalt?

In het algemeen,

 • als de overledene een pensioen ontving van slechts één EU-land, zal dat land een eventuele uitkering bij overlijden verstrekken
 • als de overledene een pensioen ontving van meerdere EU-landen, zal het land waar hij of zij woonde (als hij of zij daar een pensioen van ontving) of het land waar hij of zij het langst verzekerd was, de uitkering bij overlijden verstrekken.

In beide gevallen moet de aanvraag nog steeds worden gedaan bij  de sociale verzekeringsautoriteit waarbij de overledene was geregistreerd, in het land waar hij of zij woonde.

Een verhaal

Achterhaal welk land uw uitkering bij overlijden moet betalen

Els en Jan uit Nederland zijn na hun pensioen in Italië gaan wonen. Toen Jan overleed, werd Els verteld dat ze een aanvraag kon doen voor een Nederlandse uitkering bij overlijden, maar ze wist niet waar ze deze moest aanvragen.

Els nam contact op met een Europese werkgelegenheidsadviseur en kwam er achter dat ze de aanvraag moest doen bij de zorgverzekeringsautoriteit waarbij haar echtgenoot in Italië was geregistreerd. Deze autoriteit heeft haar aanvraag vervolgens doorgestuurd naar de Nederlandse autoriteiten.

Zie voor meer informatie over uitkeringen bij overlijden in het land dat verantwoordelijk is voor de uitbetaling ervan:

Kies een land:

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies