Zakendoen
Laatste controle: 09/03/2020

Permanent verblijf (meer dan 5 jaar) voor EU-burgers

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

Permanent verblijfsrecht

Als EU-burger heeft u automatisch recht op permanent verblijf in een ander EU-land als u daar de afgelopen 5 jaar ononderbroken legaal gewoond heeft. U kunt dan een permanent verblijfsdocument aanvragen, een bewijs dat u het recht heeft permanent te wonen in het land waar u nu woont, zonder enige voorwaarden.

Dit is niet hetzelfde als het bewijs van inschrijving dat in veel landen verplicht is. Het permanente verblijfsdocument is niet verplicht.

Maar het komt wel van pas wanneer u administratieve formaliteiten moet afhandelen. Daarmee mogen de autoriteiten u niet meer vragen te bewijzen dat u werk heeft, over voldoende middelen beschikt, verzekerd bent e.d.

Een permanent verblijfsdocument aanvragen

Om een permanent verblijfsdocument aan te vragen, moet u aantonen dat u al 5 jaar legaal in het land woont.

U moet bij uw aanvraag een aantal bewijsstukken indienen, afhankelijk van uw situatie (werknemer, zelfstandige, werkzoekende, gepensioneerde, student), bijvoorbeeld:

De autoriteiten moet het permanente verblijfsdocument zo snel mogelijk afgeven en mogen daarvoor niet meer geld vragen dan wat een onderdaan van het land voor een identiteitskaart moet betalen. Houden zij zich niet aan de regels, dan kunt u een beroep doen op onze adviesdiensten.

Het permanente verblijfsdocument moet zonder voorwaarden of eisen verlengd worden. De geldigheidsduur verschilt per land.

Permanent verblijf na minder dan 5 jaar

In sommige gevallen mag u een permanent verblijfsdocument aanvragen als u nog geen 5 jaar in het land woont. Ga na of u hiervoor in aanmerking komt.

Permanent verblijfsrecht verliezen

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijf voor uw EU-gezinsleden

Dezelfde rechten gelden voor uw gezinslezen die ook EU-burger zijn. Ook zij hebben recht op een permanent verblijfsdocument in het land waar zij al 5 jaar aaneengesloten legaal met u wonen. 

Meer over de verblijfsrechten van uw gezinsleden

Een permanent verblijfsdocument aanvragen voor uw gezinsleden van buiten de EU

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: