Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 15/11/2017

Permanent verblijf (meer dan 5 jaar) voor EU-burgers

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

 • Informatie van Europese Commissie over de BrexitDeutschfrançaisEnglish
 • Antwoorden van de Europese Commissie op veelgestelde vragen over de Brexit en EU-burgerrechtenEnglish
 • EU-publicaties over de BrexitEnglish
 • Informatie en advies van de Britse regering over de BrexitEnglish

Permanent verblijfsrecht

Als EU-burger heeft u automatisch recht op permanent verblijf in een ander EU-land als u daar de afgelopen 5 jaar ononderbroken legaal gewoond heeft. U kunt dan een permanent verblijfsdocument aanvragen, een bewijs dat u het recht heeft permanent te wonen in het land waar u nu woont, zonder enige voorwaarden.

Dit is niet hetzelfde als het bewijs van inschrijving dat in veel landen verplicht is. Het permanente verblijfsdocument is niet verplicht.

Maar het komt wel van pas wanneer u administratieve formaliteiten moet afhandelen. Daarmee mogen de autoriteiten u niet meer vragen te bewijzen dat u werk heeft, over voldoende middelen beschikt, verzekerd bent e.d.

Een permanent verblijfsdocument aanvragen

Om een permanent verblijfsdocument aan te vragen, moet u aantonen dat u al 5 jaar legaal in het land woont.

U moet bij uw aanvraag een aantal bewijsstukken indienen, afhankelijk van uw situatie (werknemer, zelfstandige, werkzoekende, gepensioneerde, student), bijvoorbeeld:

 • een geldig inschrijvingsbewijs (meestal van de gemeente of de vreemdelingendienst) dat u heeft gekregen toen u in het land aankwam
 • bewijs dat u in het land woont, zoals gas- en elektriciteitsrekeningen en huurcontracten
 • bewijzen zoals loonstroken, bankafschriften en belastingaanslagen waarmee u kunt aantonen dat u in het land werkt, studeert of werk zoekt

De autoriteiten moet het permanente verblijfsdocument zo snel mogelijk afgeven en mogen daarvoor niet meer geld vragen dan wat een onderdaan van het land voor een identiteitskaart moet betalen. Houden zij zich niet aan de regels, dan kunt u een beroep doen op onze adviesdiensten.

Het permanente verblijfsdocument moet zonder voorwaarden of eisen verlengd worden. De geldigheidsduur verschilt per land.

Permanent verblijf na minder dan 5 jaar

In sommige gevallen mag u een permanent verblijfsdocument aanvragen als u nog geen 5 jaar in het land woont. Ga na of u hiervoor in aanmerking komt.

Permanent verblijfsrecht verliezen

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijf voor uw EU-gezinsleden

Dezelfde rechten gelden voor uw gezinslezen die ook EU-burger zijn. Ook zij hebben recht op een permanent verblijfsdocument in het land waar zij al 5 jaar aaneengesloten legaal met u wonen. 

Meer over de verblijfsrechten van uw gezinsleden

Een permanent verblijfsdocument aanvragen voor uw gezinsleden van buiten de EU

Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies