Laatste controle : 08/11/2018

EU-financieringsprogramma's

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

De EU heeft verschillende financieringsprogramma's waar u een beroep op kunt doen, afhankelijk van de aard van uw bedrijf of project. Er zijn twee soorten financiering: directe en indirecte.

Directe financiering

Directe financiering wordt toegewezen door de Europese instellingen zelf. Er zijn twee soorten directe financiering: subsidies en contracten. Aanvragen voor subsidies en contracten die door de Europese Commissie worden beheerd, kunt u indienen op de portal voor subsidies en aanbestedingenen.

Subsidies

Subsidies worden verstrekt voor specifieke projecten die verband houden met het EU-beleid, meestal naar aanleiding van een openbare uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

Wie komt in aanmerking?

U kunt subsidie aanvragen als u een onderneming of een aanverwante organisatie (ondernemersvereniging, bedrijfsondersteunende organisatie, consultancy) beheert die projecten organiseert die in het belang van de EU zijn of tot de uitvoering van een EU-programma of EU-beleid bijdragen.

Contracten

U kunt ook een contract sluiten met EU-instellingen voor diensten, goederen of werkzaamheden, zoals studies, opleidingen, de organisatie van conferenties of IT-apparatuur. en

Indirecte financiering

Indirecte financiering wordt beheerd door nationale en regionale instanties en omvatten bijna 80% van de EU-begroting. De financiering wordt voornamelijk verstrekt via de vijf grote fondsen die we samen de Europese structuur- en investeringsfondsenen noemen.

Deze fondsen zijn:

Financiering aanvragen

U kunt EU-subsidies aanvragen via de relevante regionale of nationale instanties (ofwel beheersautoriteiten) in het land waar u ingeschreven bent.

Het Ministerie van Landbouwen in uw land is verantwoordelijk voor de financiering via het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

Om financiering uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij aan te vragen, kunt u contact opnemen met een van de nationale contactpuntenpdfen .

Hoe werkt EU-financiering?en
 

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: