Laatste controle: 20/06/2022

Werkloosheid in het buitenland

Als u uw werk verliest terwijl u in een ander EU-land werkt, hangt het van uw werksituatie en woonland af welk land uw uitkering betaalt. Uw nationaliteit speelt geen rol.

Wat moet u doen als u, voordat u werkloos raakte:

in het buitenland woonde en werkte

Wilt u in het gastland blijven?

Als u uw werk verliest en wilt blijven wonen in het EU-land waar u werkte, moet u daar een werkloosheidsuitkering aanvragen.

U moet zich ook bij het arbeidsbureau inschrijven als werkzoekende. U wordt daar behandeld als een onderdaan van dat land.

Ga goed na:

 • hoe lang u gewerkt moet hebben om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen
 • hoe de hoogte van uw uitkering wordt berekend
 • hoe lang u een uitkering ontvangt

Als u uw eerdere perioden van werk en socialezekerheidsdekking in het buitenland moet aantonen, moet u wellicht een U1-formulier (voorheen E 301-formulier) aanvragen in het land waar u eerder hebt gewerkt.

Ook als u geen U1-formulier indient, kan het arbeidsbureau de benodigde informatie direct opvragen bij de autoriteiten in het andere EU-land. Maar het formulier zal de procedure waarschijnlijk wel sneller laten verlopen.

Gaat u weer naar huis?

Kiest u ervoor om, nadat u uw baan bent kwijtgeraakt, naar uw eigen land terug te gaan? Dan moet u daar contact opnemen met het arbeidsbureau om na te gaan of u, ondanks uw tijd in het buitenland, nog steeds recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

Als dit het geval is, moet u:

 • zich er direct inschrijven als werkzoekende, en
 • een U1-formulier (voorheen E301-formulier) aanvragen in het land waar u het laatst hebt gewerkt.

Ook als u geen U1-formulier indient, kan het arbeidsbureau de benodigde informatie direct opvragen bij de autoriteiten in het andere EU-land. Maar het formulier zal de procedure waarschijnlijk wel sneller laten verlopen.

Als u geen recht hebt op een uitkering in uw land van herkomst, kunt u toestemming vragen om gedurende drie maanden de werkloosheidsuitkering mee te nemen uit het land waar u werkloos werd naar:

 • uw land van herkomst of
 • een ander land waar u een baan wilt zoeken

U kunt een werkloosheidsuitkering meestal gedurende drie maanden meenemen, maar dit kan worden verlengd naar maximaal zes maanden.

minder dan 2 jaar naar het buitenland gedetacheerd was

Als u ervoor gekozen heeft voor uw sociale zekerheid gedekt te blijven in het land waaruit u gedetacheerd werd en u raakt werkloos, dan betaalt dat land uw werkloosheidsuitkering.

In dat geval moet u zich inschrijven bij het arbeidsbureau in dat land.

als ambtenaar naar het buitenland gedetacheerd was

Als u volledig werkloos raakt, kunt u ervoor kiezen om een uitkering aan te vragen in het EU-land waar u woont en gewerkt heeft, of in het land waar u voor werkte. U moet een aanvraag indienen bij het arbeidsbureau in het land van uw keuze.

 • Als u besluit een uitkering aan te vragen in het land waarheen u gedetacheerd was, moet u het arbeidsbureau in uw thuisland om een U1-formulier vragen (het voormalige E301-formulier).


  Op dit formulier staan de gewerkte perioden waarmee rekening gehouden moet worden bij de berekening van uw uitkering. U moet het indienen bij het arbeidsbureau in het land waar u een uitkering aanvraagt.

  Ook als u geen U1-formulier indient, kan het arbeidsbureau de benodigde informatie direct opvragen bij de autoriteiten in het andere EU-land. Maar het formulier zal de procedure waarschijnlijk wel sneller laten verlopen.

 • Als u besluit een uitkering aan te vragen in uw thuisland, moet u terugkeren naar dat land.

Uw uitkering wordt berekend volgens de regels van het land waar u zich als werkzoekende inschrijft. Daarbij wordt rekening gehouden met de periodes waarin u in het buitenland gewerkt heeft.

Voorbeeld

Denk goed na voordat u zich inschrijft als werkzoekende

Mirko uit Duitsland werkte als Duits ambtenaar in Ierland. Toen raakte hij zijn baan kwijt. Hij had terug naar Duitsland kunnen gaan en daar een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen. Maar hij koos ervoor in Ierland te blijven en daar een uitkering aan te vragen.

Hij verwachtte dat zijn uitkering ongeveer 67% van zijn laatstverdiende inkomen zou zijn, zoals gebruikelijk in Duitsland. Maar in Ierland worden uitkeringen niet berekend op grond van het laatstverdiende loon. Hij was erg verbaasd toen hij ontdekte dat hij in Ierland recht had op een vast bedrag van €204,30 per week.

in een ander land werkte dan waar u woonde

Werkt u over de grens, al dan niet als zelfstandige, en wordt u werkloos, dan kunt u alleen een werkloosheidsuitkering aanvragen in het land waar u woont.

Waarschuwing

Uitzondering

Als u in uw laatste grenswerkperiode minder dan eens per week naar huis ging, mag u kiezen in welk land (woonland of werkland) u een uitkering aanvraagt.

Deze uitzondering geldt al sinds 1 mei 2010, maar sommige arbeidsbureaus zijn er nog niet van op de hoogte. Als u problemen hebt met de betaling van uw werkloosheidsuitkering in het buitenland, neem dan contact op met onze adviesdiensten Deze link brengt u naar een andere website.

Bedrag

Of u recht heeft op een werkloosheidsuitkering en hoe hoog die is, hangt af van de regels in het land waar u woont en hoe lang u in het buitenland gewerkt heeft.

Vraag de autoriteiten in het land of de landen waar u gewerkt heeft om een U1-formulier (het voormalige E301-formulier). Daarop staan de gewerkte perioden waarmee rekening gehouden moet worden bij de berekening van uw uitkering

U moet het indienen bij het arbeidsbureau in het land waar u een uitkering aanvraagt.

Ook als u geen U1-formulier indient, kan het arbeidsbureau de benodigde informatie direct opvragen bij de autoriteiten in het andere EU-land. Maar het formulier zal de procedure waarschijnlijk wel sneller laten verlopen.

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar werk?

Zoekt u een nieuwe baan in een land waar u werkloos bent geraakt, dan kunt u zich als werkzoekende inschrijven bij de arbeidsbureau in dat land. U moet dan voldoen aan de voorwaarden van beide landen: uw woonland (dat uw uitkering betaalt) en het land waar u het laatst gewerkt heeft (en waar u werk zoekt).

Waarschuwing

Het is het belangrijkst dat u voldoet aan de eisen van uw woonland, want anders kan uw uitkering in gevaar komen.

Voorbeeld

Ga na waar u uw werkloosheidsuitkering kunt aanvragen

Arthur uit Duitsland werd in 2008 werkloos en verhuisde meteen naar Hongarije om daar te werken. Hij kreeg een jaarcontract in Boedapest, maar hield zijn huis in Duitsland aan en ging daar regelmatig naar terug.

Toen hij zijn baan in Boedapest verloor, had hij in Hongarije een uitkering kunnen aanvragen. Maar hij koos ervoor terug te gaan naar Duitsland en kreeg daar zonder problemen een uitkering.

Waarschuwing

Ander land, andere uitkering

Elk land heeft zijn eigen regels voor het verstrekken van uitkeringen. Dit betekent dat u in uw eigen land misschien 24 maanden lang recht heeft op een uitkering, maar in een ander land slechts 12 maanden.

Het is nuttig de uitkering in beide landen te vergelijken, met name:

 • hoe lang u gewerkt moet hebben om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen
 • hoe de hoogte van uw uitkering wordt berekend
 • hoe lang u een uitkering ontvangt

Informatie over werkloosheidsuitkeringen:

Kies een land

Naar een ander EU-land verhuizen om daar werk te zoeken

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw werkloosheiduitkering meenemen naar een ander EU-land terwijl u daar een baan zoekt. U kunt een werkloosheidsuitkering meestal gedurende drie maanden meenemen, maar dit kan worden verlengd naar maximaal zes maanden.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: