Laatste controle: 02/01/2023

Auto van de zaak

Heeft u een auto van de zaak, dan moet die zijn ingeschreven in het land waar het bedrijf is gevestigd.

Dit geldt ongeacht of u eigenaar bent van het bedrijf of werknemer, als de auto op naam van het bedrijf staat  

Rijden met een auto van de zaak in het buitenland

Minder dan zes maanden

Reist u regelmatig voor uw werk naar andere EU-landen , houd dan altijd rekening met politiecontroles.

De politie kan u vragen om een kopie van uw arbeidsovereenkomst of om te bewijzen dat u voor uw werk in het EU-land bent, vooral als u 's nachts of in het weekend wordt gecontroleerd.

Voorbeeld

Andrea werkt als vertegenwoordiger voor een Italiaanse bedrijf. Hij moet de producten van zijn bedrijf promoten in Hongarije, Bulgarije en Roemenië. Daarom gaat hij regelmatig met de auto van de zaak naar het buitenland. De Roemeense politie houdt hem regelmatig aan om te controleren of het wel volgens de regels is dat hij in Roemenië in een auto met Italiaanse kentekenplaat rijdt.

Daarom heeft hij altijd zijn arbeidsovereenkomst bij zich en een schriftelijke toestemming van zijn werkgever om de auto van de zaak ook buiten Italië voor zakelijke doeleinden te gebruiken.

Meer dan zes maanden

In sommige landen kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht vragen als u langer dan zes maanden met een buitenlandse bedrijfsauto wilt rijden. Informeer van tevoren bij de nationale autoriteiten of dit mogelijk is.

Voorbeeld

Marco werkt voor een Fins bedrijf. Zijn baas stuurt hem voor een jaar naar Portugal. Hij moet zijn Finse bedrijfsauto in Portugal kunnen gebruiken. Om een auto met Finse kentekenplaten langer dan zes maanden in Portugal te gebruiken, moet hij bij de Portugese autoriteiten een bijzondere vergunning aanvragen, een "Guia de circulação".

Met dit document mag hij zijn auto met Finse kentekenplaten het hele jaar in Portugal blijven gebruiken.

Als grensarbeider in de EU

Als u in het ene land werkt maar in het andere, aangrenzende land woont, en minstens eenmaal per week naar huis terugkeert, bent u een grensarbeider. U mag uw auto van de zaak dan ook gebruiken in het land waar u woont, zonder dat u deze daar hoeft in te schrijven:

Voorbeeld

Jacob woonde al ruim een jaar in Nederland, maar runde nog steeds zijn tandheelkundige kliniek in België. Bij een routinecontrole ontdekte de Nederlandse politie dat hij al een jaar eerder naar Nederland was verhuisd. De politie gaf hem een bekeuring en eiste dat hij zijn auto in Nederland zou inschrijven.

Jacob ging in beroep. Hij verklaarde dat hij zijn auto voor zijn beroep had gekocht (wat hij met facturen kon bewijzen) en dat deze in België stond ingeschreven op naam van zijn bedrijf. Bovendien gebruikte hij zijn auto vooral voor zakelijke doeleinden in Nederland.

De Nederlandse autoriteiten trokken daarop de boete in.

Als grensarbeider buiten de EU

Als uw bedrijf in een land buiten de EU is gevestigd, mag u uw bedrijfsauto in het geheel niet privé gebruiken.

U mag uw buiten de EU ingeschreven auto van de zaak alleen in de EU gebruiken in het woon-werkverkeer en voor zakelijke doeleinden.

Bovendien moeten alle activiteiten die u in de EU verricht, in uw arbeidsovereenkomst worden vermeld.

Zo niet, dan kan uw bedrijf worden verplicht invoerrechten te betalen voor de auto.

Voorbeeld

Diana woont in Frankrijk, maar werkt in Zwitserland voor een Zwitsers bedrijf. Ze werd op een zondag aangehouden door de Franse politie. De politie vertelde haar dat ze haar auto met Zwitserse kentekenplaten alleen in Frankrijk mocht gebruiken om van en naar haar werk te rijden of voor zakelijke doeleinden.

Zwitserland is geen lid van de EU, dus moest Diana bewijzen dat ze haar auto in Frankrijk voor zakelijke doeleinden gebruikte. Anders kon haar bedrijf worden verplicht om invoerrechten te betalen over de auto.

Privégebruik

Als u uw bedrijfsauto behalve voor uw werk ook privé gebruikt, moet dit duidelijk in uw arbeidsovereenkomst worden vermeld.

Waarschuwing

Maar ook dan moet u zich realiseren dat u een auto van de zaak hoofdzakelijk voor uw werk dient te gebruiken. Privégebruik is alleen incidenteel toegestaan.

Voorbeeld

Magda woont in Tsjechië en werkt in Slowakije. Zij rijdt met een in Slowakije ingeschreven bedrijfsauto, meestal in Slowakije en op en neer tussen Slowakije en haar woonplaats.

Ze heeft met haar werkgever afgesproken dat ze de auto af en toe ook privé mag gebruiken in Tsjechië. Dat is toegestaan, maar ze moet die afspraak wel duidelijk in haar arbeidsovereenkomst laten opnemen. Anders kan ze problemen krijgen met de Tsjechische politie. 

Uw auto van de zaak uitlenen

Als u de auto van de zaak tijdelijk in een ander EU-land gebruikt, mag u die niet aan een ander uitlenen of verhuren, ook niet aan uw vrouw of kinderen.

Sommige landen staan uitzonderingen op deze regel toe, maar ook dit moet dan in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Informeer van tevoren bij de nationale autoriteiten of dit toegestaan is.

Landspecifieke informatie

Meer over de voorwaarden voor het rijden in een auto van de zaak in de verschillende EU-landen

Kies een land

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: