Poslední kontrola: 02/01/2023

Služební automobily

Služební automobily musí být zaregistrovány v zemi, v níž má společnost své sídlo.

Pokud byl vůz zakoupen na jméno společnosti, platí tato podmínka bez ohledu na to, zda firmu vlastníte, nebo pro ni jen pracujete.  

Řízení služebního vozidla v zahraničí

Po dobu kratší než 6 měsíců

Jestliže kvůli práci pravidelně cestujete do různých zemí EU, může se vám stát, že vás zastaví policejní hlídka.

Mohou po vás požadovat, abyste jim ukázali kopii pracovní smlouvy nebo doklad o tom, že v uvedeném státě pracujete, zejména pokud používáte auto v noci nebo o víkendu.

Typická situace

Andrea pracuje v Česku jako obchodní zástupkyně pro italskou společnost. Součástí její práce je propagovat výrobky firmy v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Pravidelně proto jezdí do těchto zemí služebním vozem s českou SPZ. Rumunská policie ji často zastavuje, aby se přesvědčila, zda auto registrované v Česku řídí v souladu s platnými právními předpisy.

Proto má vždy u sebe ve vozidle kopii pracovní smlouvy a potvrzení od společnosti, že může auto pro služební účely řídit i mimo území ČR.

Po dobu delší než 6 měsíců

Pokud chcete v dané zemi řídit služební vůz po dobu delší než 6 měsíců, můžete v některých zemích zažádat o výjimku z povinnosti auto zaregistrovat. Příslušný vnitrostátní orgán vám sdělí více informací.

Typická situace

Marco pracuje pro finskou společnost. Společnost se rozhodla, že ho na rok vyšle pracovat do Portugalska. K práci bude potřebovat služební vůz zaregistrovaný ve Finsku. Aby mohl v Portugalsku řídit auto s finskou SPZ po dobu delší než 6 měsíců, musí u portugalských orgánů zažádat o zvláštní povolení běžně nazývané „Guia de Circulação".

Jakmile toto povolení získá, bude moci v Portugalsku během doby svého vyslání řídit vůz zaregistrovaný ve Finsku.

Přeshraniční pracovníci v EU

Pracujete-li jako přeshraniční pracovník, což znamená, že pracujete v jedné zemi, ale žijete v sousedící zemi a domů se vracíte alespoň jednou za týden, můžete v zemi, kde bydlíte, řídit služební vůz, aniž byste ho tam museli zaregistrovat, pokud tímto autem jezdíte:

Typická situace

Jacob se před rokem odstěhoval do Nizozemska, ale nadále provozuje svou zubní kliniku v Belgii. Během rutinní silniční kontroly nizozemská policie zjistila, že bydlí v Nizozemsku. Uložila mu proto pokutu a nařídila mu, aby své vozidlo v Nizozemsku zaregistroval.

Jacob se však proti tomu odvolal a vysvětlil, že auto zakoupil výslovně k výkonu své podnikatelské činnosti (což prokázal poskytnutím faktur) a že je zaregistrováno v Belgii na jméno jeho společnosti. Navíc svůj vůz používá v Nizozemsku zejména pro profesní účely.

Po ověření všech dokladů nizozemské úřady pokutu stáhly.

Přeshraniční pracovníci mimo EU

Pokud se sídlo vaši společnosti nachází v zemi mimo EU, žádná flexibilita, pokud jde o používání služebního vozidla pro soukromé účely, neexistuje.

Služební vůz zaregistrovaný mimo území EU smíte používat pouze k jízdě mezi svým bydlištěm a pracovištěm a dále k výkonu své pracovní činnosti v EU.

Veškerá činnost, kterou na území Unie vykonáváte, musí být uvedena ve vaší pracovní smlouvě.

Ve všech ostatních případech bude možná muset společnost zaplatit za vozidlo dovozní clo.

Typická situace

Diana žije ve Francii, pracuje však pro jednu švýcarskou společnost ve Švýcarsku. Jednou v neděli ji s autem zastavila francouzská policie. Sdělili ji, že služební vůz zaregistrovaný ve Švýcarsku může ve Francii používat pouze při cestě do či z práce, nebo k výkonu pracovní činnosti ve Francii.

Jelikož Švýcarsko není součástí EU, musí Diana prokázat, že svůj služební vůz používá ve Francii pro pracovní účely. Jinak bude možná muset její společnost zaplatit za vozidlo dovozní clo.

Soukromé používání služebního vozu

Chcete-li svůj služební vůz používat nejen pro pracovní, ale i pro soukromé účely, musí to být jasně uvedeno ve vaší pracovní smlouvě.

Pozor!

Služební vozidlo by se mělo využívat zejména k práci nebo pro profesní účely a pouze příležitostně pro soukromé účely.

Typická situace

Magda žije v České republice a pracuje na Slovensku. Má k dispozici služební vůz, který řídí hlavně na Slovensku a při cestě z práce domů.

Se svou firmou se domluvila, že příležitostně může auto řídit také pro soukromé účely v Česku. Tato dohoda však musí být jasně uvedena v její pracovní smlouvě. Jen tak se může vyhnout problémům s českou policí. 

Půjčování služebního vozidla

Pokud používáte služební vůz v jiné členské zemi Unie pouze dočasně, neměli byste ho půjčovat ani pronajímat žádné jiné osobě, např. ani partnerovi či dětem.

V některých zemích může existovat výjimka z toho pravidla, pokud je používání vozidla jinou osobou uvedeno v pracovní smlouvě. Příslušný vnitrostátní orgán vám sdělí více informací.

Informace z jednotlivých zemí

Ověřte si podmínky řízení služebního vozidla v jednotlivých zemích EU.

Zvolit zemi

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: