Poslední kontrola: 02/01/2023

Označování potravin

U všech potravin a nápojů prodávaných v EU musí být na obalu uvedeny základní informace, které konečnému spotřebiteli pomohou se při nákupu kvalifikovaně rozhodnout. Pokud plánujete vyrábět, dovážet nebo prodávat potraviny v EU, zde se dozvíte, jaké jsou vaše povinnosti ohledně jejich označování:

Výživové údaje poskytují informace o energetické hodnotě výrobku a obsahu živin v něm. Vyžadují se u všech balených potravin a nápojů prodávaných v EU.

Pokud potravinářské výrobky, které prodáváte, obsahují přísady, musí splňovat zvláštní požadavky na označování v závislosti na trhu, kde je chcete prodávat.

Doplňky stravy jsou koncentrované zdroje živin nebo jiných látek s výživovým či fyziologickým účinkem, jejichž účelem je doplnit běžnou stravu. Pokud tyto doplňky vyrábíte, prodáváte nebo dovážíte, musíte zajistit jejich soulad s předpisy EU.

Pokud váš podnik může vědecky prokázat, že váš potravinářský výrobek má výživové anebo zdravotní přínosy, musíte se při uvádění těchto tvrzení řídit specifickými pravidly.

Sdílet tuto stránku: