Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/02/2017

Přihlášení k pobytu v zahraničí

Během prvních 3 měsíců pobytu v jiné členské zemi nemají občané EU povinnost žádat o doklad o pobytu, který by stvrzoval jejich právo v dané zemi pobývat, i když některé země mohou vyžadovat, abyste při příjezdu oznámili, že se na jejich území zdržujete.

Po prvních 3 měsících v hostitelské zemi vám může vzniknout povinnost nahlásit svůj pobyt příslušnému orgánu (zpravidla se jedná o městský úřad či místní policejní stanici). Na základě toho vám bude vydáno osvědčení o registraci.

K tomu budete potřebovat platný průkaz totožnosti nebo cestovní doklad, a dále:

 • Osoby zaměstnané či vyslané do zahraničí
  • pracovní smlouvu či obdobný doklad od zaměstnavatele
 • Osoba samostatně výdělečná činná
  • živnostenský list nebo obdobný doklad
 • Důchodci
  • doklad o uzavření zdravotního pojištění
  • doklad stvrzující, že mají dostatečné prostředky na pokrytí svých životních nákladů - prostředky mohou pocházet z různých zdrojů
 • Žáci a studenti
  • doklad o zapsání ke studiu ve vzdělávací instituci s akreditací tamějšího ministerstva školství
  • doklad o uzavření zdravotního pojištění
  • doklad, že máte dostatečné příjmy, abyste byli finančně soběstační a nevyžadovali od daného státu finanční podporu - prostředky mohou pocházet z různých zdrojů

Žádné jiné dokumenty předkládat nemusíte.

Jakmile svůj pobyt nahlásíte, bude vám vystaveno osvědčení o registraci. To stvrzuje, že máte právo v dané zemi setrvat.

Osvědčení o registraci by vám mělo být vydáno okamžitě a správní poplatek za jeho vystavení by neměl přesáhnout náklady občanů dané země na vydání průkazu totožnosti.

Osvědčení by mělo mít neomezenou platnost, což znamená, že není potřeba ho prodlužovat ani obnovovat. Místní úřady po vás však mohou požadovat, abyste nahlásili případnou změnu bydliště.

Další informace o tom, kde a jak svůj pobyt nahlásit, najdete zde:

Pokud se nezaregistrujete, hrozí vám pokuta, což ale neznamená, že v zemi nemůžete dál zůstat. Za tento přestupek totiž nemůžete být ze země vyhoštěni.

V mnoha zemích Unie však máte povinnost nosit osvědčení o registraci a průkaz totožnosti či cestovní pas vždy u sebe. Pokud tuto povinnost nedodržíte, může vám být udělena pokuta, ale nemůžete být ze země vyhoštěni pouze za tento přestupek.

Setkáte-li se při vyřizování osvědčení o registraci s problémy, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

Viz také:

Typická situace

Pracovat můžete začít ještě předtím, než je vám osvědčení o registraci vydáno

Kurt pochází z Německa. Odstěhoval se za prací do Belgie, kde působí jako právník v advokátní kanceláři. Když se šel zaregistrovat na místní radnici, bylo mu řečeno, že svou profesní činnost nebude moci zahájit, dokud mu nebude vystaveno osvědčení o registraci.

To ale není pravda: jako občan EU může začít pracovat jako samostatně výdělečná osoba, i když osvědčení o registraci ještě nemá. Místní úřady mu kromě toho musí osvědčení vydat na požádání.

 

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství