Podnikání
Poslední kontrola: 27/01/2020

Stížnosti a řešení sporů

Týká se vás brexit?

Pokud se domníváte, že váš dodavatel energie porušil vaše práva (nedodržel například smluvní podmínky či kvalitu služeb), můžete zaslat stížnost přímo dodavateli. Informace o tom, jak stížnost podat, je vám dodavatel energie povinen poskytnout. Výsledkem by mělo být rychlé urovnání sporu a případné vyplacení náhrady či odškodnění.

Pokud stížnost nebude vyřízena k vaší spokojenosti, máte rovněž právo zaslat stížnost nezávislému orgánu za účelem mimosoudního vyřešení sporuen . Tímto orgánem může být například ombudsman pro energetiku.

Využití těchto možností nijak neomezuje vaše právo řešit věc následně soudní cestou.

Příklad

Se stížností vám může pomoci veřejný ochránce práv

Helen se nezdál účet za elektřinu – nebylo jasné, jak britská dodavatelská společnost dospěla k celkové částce, kterou měla Helen zaplatit. Částka se jí navíc zdála nepřiměřeně vysoká.

Helen proto svému dodavateli elektřiny zaslala písemnou stížnost. Jejich odpověď však nic nevyřešila. Po 8 týdnech od podání stížnosti se Helen rozhodla případ předat ombudsmanovi pro energetiku. Ten vyzval společnost, aby záležitost vysvětlila a zjednala nápravu. Společnost připustila, že se dopustila chyby při výpočtu. Upravila také podobu účtu, aby byly informace pro spotřebitele jasnější.

Národní kontaktní místa pro energetické záležitosti

Ve vaší zemi máte nárok se obrátit na jednotné kontaktní místoen , kde lze získat veškeré informace o právech, které máte v souvislosti s odběrem energií, o stávajících právních předpisech a o způsobech, jak případné spory s dodavatelem plynu či elektřiny efektivně řešit.

Vnitrostátní regulační orgány

Práva, která v EU máte jako odběratel energií, musí být stanovena v právních předpisech vaší země. Další informace získáte od regulačního orgánu ve vaší zemien , jehož úkolem zajistit ochranu spotřebitelů podle práva EU.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: