Poslední kontrola : 22/03/2018

Stížnosti a řešení sporů

Pokud se domníváte, že váš dodavatel energie porušil vaše práva (smluvní podmínky, kvalita služeb atd.), máte několik možností.

Můžete na vašeho dodavatele plynu nebo elektřiny podat stížnost. Informace o tom, jak stížnost podat, je dodavatel povinen vám poskytnout.

Výsledkem by mělo být rychlé urovnání sporu a případné vyplacení náhrady či odškodnění.

Pokud stížnost nebude vyřízena k vaší spokojenosti, máte rovněž právo zaslat stížnost nezávislému orgánu za účelem mimosoudního vyřešení sporuen . Tímto orgánem může být například ombudsman pro energetiku.

Využití těchto možností nijak neomezuje vaše právo řešit věc následně soudní cestou.

 

Typická situace

Helen se nepozdával účet za elektřinu – nebylo jasné, jak britská dodavatelská společnost dospěla k celkové částce, kterou měla Helen zaplatit. Částka byla navíc nepřiměřeně vysoká.

Helen proto svému dodavateli elektřiny zaslala písemnou stížnost. Jejich odpověď však nic nevyřešila. Po 8 týdnech od podání stížnosti se Helen rozhodla případ předložit ombudsmanovi pro energetiku. Ten vyzval společnost, aby záležitost vysvětlila a zjednala nápravu. Společnost připustila, že se dopustila chyby při výpočtu. Kromě toho společnost přepracovala podobu standardního vyúčtování, takže spotřebitelé nyní dostávají srozumitelnější informace.

Národní kontaktní místa pro energetické záležitosti

Ve své zemi máte nárok se obrátit na jednotné kontaktní místoen , kde získáte veškeré potřebné informace o právech, které máte v oblasti energií, o stávajících právních předpisech a o způsobech, jak efektivně řešit případné spory s dodavatelem plynu či elektřiny.

Vnitrostátní regulační orgány

Práva, která v EU máte jako odběratel energií, musí být stanovena v právních předpisech vaší země. Další informace získáte od regulačního orgánu ve vaší zemien , jehož úkolem zajistit ochranu spotřebitelů podle práva EU.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: