Poslední kontrola: 22/08/2022

Ochranné známy

Na co se ochranná známka vztahuje

Registrací ochranné známky získáváte výlučná práva (Držitel práv duševního vlastnictví může ostatním zabránit, aby jeho vlastnictví používali.) nad rozlišovacími znaky (názvem, logem, barvou, zobrazením, vzorem, tvarem, obalem zboží, nebo zvukem), které jsou charakteristické pro váš výrobek a odlišují jej od zboží nebo služeb ostatních.

Jak dlouho je ochranná známka platná?

Ve většině zemí je doba platnost ochranné známky 10 let od data podání žádosti o její zapsání do rejstříku. Každých 10 let pak můžete požádat o její prodloužení, přičemž počet prodloužení není nijak omezen. Pokud vlastníte ochrannou známku, můžete ji prodat nebo můžete někomu jinému na základě licenční smlouvy povolit, aby ji používal.

Jak zaregistrovat ochrannou známku

K informacím o vnitrostátní situaci vás dovedou odkazy níže.

Zvolit zemi

Viz také

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropská asistenční služba pro otázky práv duševního vlastnictví

Bezplatné poradenství a školení v oblasti správy duševního vlastnictví u projektů spolufinancovaných Evropskou unií nebo mezinárodních obchodních transakcí.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Informace o právech duševního vlastnictví v EU, bezplatná personalizovaná pomoc a online přihlášky k zápisu ochranné známky nebo průmyslového vzoru.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: