Poslední kontrola: 26/03/2021

Evropské řízení o drobných nárocích

K čemu slouží?

Evropské řízení o drobných nárocích můžete využít k vymáhání pohledávky od:

Řízení se vztahuje na pohledávky do 5 000 eur (bez souvisejících nákladů) v kterémkoli státě EU s výjimkou Dánska.

Evropské řízení o drobných nárocích je alternativou postupů, které lze využít na vnitrostátní úrovni. Rozhodnutí vydané v tomto řízení se uznává a je vykonatelné ve všech státech EU. Jeho výkon nelze zamítnout (s výjimkou případů, kdy již v dané věci mezi stejnými účastníky bylo rozhodnuto v druhém ze zúčastněných států EU).

Výhody:

Jaké jsou náklady?

Zpravidla musíte zaplatit soudní poplatkyOtevřít jako externí odkaz , které vám však budou vráceny, pokud spor vyhrajete.

V přeshraničním řízení budete pravděpodobně muset zaplatit také za překlad potřebných formulářů. Pokud v řízení uspějete, náklady na něj vám budou vráceny.

Jak řízení probíhá?

Svůj nárok můžete vznést pomocí formuláře pro drobné nárokyOtevřít jako externí odkaz .

  1. Vyplňte formulář Aen a zašlete ho souduOtevřít jako externí odkaz, který je k řešení nároku příslušný. Může to být soud v zemi, kde podnikáte, nebo ve státě EU druhé strany řízení.
  2. Jakmile soud vaši žádost obdrží, vyplní odpovědní formulář.en
  3. Pokud bude soud potřebovat další informace, může vás požádat o vyplnění formuláře Ben.
  4. Do 14 dnů od obdržení vaší žádosti musí soud doručit její kopii – spolu s odpovědním formulářem – žalovanému.
  5. Žalovaný musí do 30 dnů vyplnit příslušný oddíl odpovědního formulářeen.
  6. Kopii jeho odpovědi vám musí soud zaslat do 14 dnů.
  7. Po obdržení odpovědi žalovaného (pokud žalovaný odpoví) má soud 30 dnů na to, aby:

Výsledek řízení a výkon rozhodnutí

Donucovací orgány přistoupí k výkonu rozhodnutí podle vnitrostátních pravidel.

Soud může zamítnout výkon rozhodnutí pouze v případě, že je v rozporu s již existujícím rozhodnutím ve stejné věci mezi vámi a žalovaným.

Rozhodnutí platí ve všech státech EU s výjimkou Dánska.

Další informace o evropském řízení o drobných nárocích

Podrobnosti o tom, jak při vymáhání nároku postupovat, naleznete v praktické příručceen.

Související témata

Právní předpisy EU

Týká se vás brexit?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Evropské řízení o drobných nárocích

Urovnávání sporů s dodavateli nebo zákazníky z jiné země EU u pohledávek do výše 2 000 eur

Místní podpora podnikání

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání , např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Kde získat další pomoc

Sdílet tuto stránku: