Poslední kontrola: 21/06/2022

Provádění a přijímání plateb

Za použití platební karty nelze účtovat příplatek a platby musí být přijímány bez ohledu na to, ve které zemi EU zákazník bydlí. Pokud zákazníkům při použití karty nabízíte možnost platit v jejich vlastní měně, a nikoli v měně vaší země nebo internetové stránky, musíte je v okamžiku nákupu informovat o všech poplatcích za přepočet měny, který nabízíte. Pravidla boje proti praní peněz a financování terorismu: povinnost ověřit totožnost zákazníka a skutečného majitele.

Informace o tom, jak se domáhat úroku z prodlení a náhrady v případě dlužných částek, které vám vznikly v obchodních transakcích s jinými podniky nebo orgány veřejné moci. Pomocí kalkulačky si můžete spočítat, jak vysoký úrok z prodlení máte právo vymáhat.

Podle předpisů EU můžete v případě vymáhání přeshraniční pohledávky podat žádost online a celý proces urychlit. Také můžete požádat soud, aby vydal příkaz ke zmrazení finančních prostředků na bankovním účtu společnosti, která vám peníze dluží.

Sdílet tuto stránku: