Posljednji put provjereno: 21/06/2022

Uplate i isplate

Ne možete naplaćivati naknade za plaćanje karticom i morate prihvaćati plaćanja neovisno o lokaciji vaših kupaca u EU-u. Ako kupcima nudite da odaberu hoće li platiti karticom u vlastitoj valuti ili u valuti vaše zemlje / internetske stranice, morate ih prije nego što potvrde kupnju obavijestiti o svim naknadama povezanima s uslugom konverzije koju nudite. Pravila za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma: obveze provjere identiteta vaših kupaca i stvarnih vlasnika.

Saznajte kako podnijeti zahtjev za kamate i naknadu za zakašnjela plaćanja u poslovnim transakcijama s drugim poduzećima i javnim tijelima. Izračunajte iznos kamate koji vam pripada s pomoću kalkulatora za kašnjenje u plaćanju.

Prema pravilima EU-a zahtjev možete podnijeti na internetu kako bi se ubrzala prekogranična naplata duga. Možete zatražiti i da sud izda nalog za zamrzavanje sredstava na bankovnom računu poduzeća koje vam duguje novac.

Podijeli: