Posljednji put provjereno: 29/01/2019

Uplate i isplate

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ne možete naplaćivati naknade za plaćanje karticom i morate prihvaćati plaćanja neovisno o lokaciji vaših kupaca unutar EU-a. Pravila za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma: obveze provjere identiteta vaših kupaca i stvarnih vlasnika

Saznajte kako podnijeti zahtjev za kamate i naknadu za zakašnjela plaćanja u poslovnim transakcijama s drugim poduzećima i javnim tijelima. Izračunajte iznos kamate koji vam pripada s pomoću kalkulatora za kašnjenje u plaćanju.

Prema pravilima EU-a zahtjev možete podnijeti na internetu kako bi se ubrzala prekogranična naplata duga. Možete zatražiti i da sud izda nalog za zamrzavanje sredstava na bankovnom računu poduzeća koje vam duguje novac.

Podijeli: