Poslovanje
Posljednji put provjereno: 27/09/2022

Zdravstveno pokriće za vrijeme života u inozemstvu

Ako ste građanin EU-a i namjeravate živjeti u drugoj zemlji EU-a, budite spremni na različite sustave socijalne sigurnosti, uključujući zdravstveno osiguranje.

Što morate napraviti ovisi o vašoj osobnoj situaciji, trajanju vašeg boravka i uvjetima vašeg trenutačnog zdravstvenog osiguranja. Uvjerite se da razumijete svoj poseban slučaj prije odlaska u inozemstvo.

Saznajte više o:

Vidjeti i:

Podijeli: