Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 02/01/2023

Socijalna sigurnost i zdravlje

Kad zapošljavate imajte na umu pravila EU-a o doprinosima za socijalno osiguranje. Na radnika se istodobno mogu primjenjivati zakoni o socijalnoj sigurnosti samo jedne zemlje, obično zemlje u kojoj radi kao zaposlenik ili samozaposlena osoba.

Pobrinite se da vaši zaposlenici rade u sigurnom i zdravom radnom okruženju. Kao poslodavac morate se pridržavati pravila EU-a o procjeni rizika i upravljanju njime, kako biste bili sigurni da ste na najmanju mjeru sveli rizik od nesreća i spriječili opasne situacije.

Podijeli: