Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 07/07/2022

PDV na digitalne usluge (program MOSS)

Minisustav „sve na jednom mjestu" (MOSS) dobrovoljni je sustav koji vam omogućuje da PDV – koji ste obično dužni platiti u više zemalja EU-a – obračunavate u samo jednoj zemlji EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a).

Uvjete za njegovu primjenu mogli biste ispunjavati ako pružate telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili digitalne usluge preko granice osobama koje nisu porezni obveznici. Usluge obuhvaćene program MOSS uključuju:

Zahvaljujući programu MOSS ne morate se prijaviti poreznim tijelima u svakoj zemlji EU-a u koju prodajete usluge. Umjesto toga, možete se na jednom mjestu registrirati u sustavu PDV-a, podnositi prijave PDV-a i izvršavati plaćanja. Pravila programa MOSS morate primjenjivati na kupce u svim zemljama EU-a u koje isporučujete.

U okviru programa MOSS postoje dva potprograma:

Odaberite jednu od mogućnosti da biste doznali koji biste program mogli primijeniti.

Napomena: Korist možete ostvariti i od pojednostavnjenih pravila o PDV-u za nizak godišnji promet . Za to se ne morate registrirati za program MOSS. Provjerite ispunjavate li uvjete.

Vaše poduzeće:

Program Unije

Program Unije možete primjenjivati ako isporučujete telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili digitalne usluge kupcima u svim zemljama EU-a osim:

Zemlje EU-a u kojima isporučujete usluge nazivaju se državama članicama potrošnje.

Odabir države članice identifikacije

Morate odrediti svoju državu članicu identifikacije. To bi trebala biti zemlja EU-a u kojoj vaše poduzeće ima poslovni nastan (tj. sjedište).

Registracija

Registrirati se možete na internetu preko portala svoje države članice identifikacije.

Odaberite svoju državu

Nakon primitka i potvrde vaših podataka za registraciju oni će biti pohranjeni u bazu podataka te će ih vaša država članica identifikacije proslijediti svim ostalim zemljama EU-a.

Kad registracija postaje aktivna?

Ako ne odaberete drukčije, registracija obično počinje prvog dana kalendarskog tromjesečja nakon što podnesete zahtjev za uključivanje u program.

Naprimjer, ako je vaš zahtjev za uključivanje u program MOSS prihvaćen 20. srpnja (tijekom trećeg tromjesečja), vaša će registracija postati aktivna 1. listopada (na početku četvrtog tromjesečja).

Aktivirajte svoju registraciju ranije

Možete zatražiti da se u program uključite prije početka sljedećeg tromjesečja. U tom slučaju o tom morate obavijestiti svoju državu članicu identifikacije prije desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon prve isporuke relevantnih usluga.

Naprimjer, ako 5. ožujka već isporučujete usluge i želite ih uključiti u program MOSS od tog datuma, svoju državu članicu identifikacije morate prije 10. travnja obavijestiti o tome da se želite uključiti u program. Ako to učinite, sve usluge koje isporučite od 5. ožujka bit će obuhvaćene programom.

Odjava

Ako se želite odjaviti iz programa, o tome trebate obavijestiti državu članicu identifikacije. Odjaviti se trebate najmanje 15 dana prije kraja kalendarskog tromjesečja. Kalendarska tromjesečja traju:

O prihvaćanju vašeg zahtjeva bit ćete obaviješteni elektroničkim putem i nećete se moći ponovno prijaviti za program sljedećih šest mjeseci.

Isključenje iz programa

Bit ćete isključeni iz programa ako:

Privremeno isključenje (razdoblje karantene)

U određenim slučajevima možete na ograničeno vrijeme biti isključeni iz jednog ili obaju programa MOSS (što se naziva privremenim isključenjem), među ostalim:

Pravila o PDV-u

Morate upotrijebiti isti PDV broj koji trenutačno upotrebljavate za domaće prijave PDV-a i obračunavati PDV u skladu sa stopom zemlje EU-a u kojoj borave vaši kupci.

Trebali biste primjenjivati ista pravila o izdavanju računa kao u svojoj državi članici identifikacije (u većini zemalja za isporuku usluga u okviru programa MOSS nije potreban račun). To vrijedi i za isporuke usluga iz država članica poslovnog nastana.

Sve isporuke koje nisu obuhvaćene programom MOSS moraju se oporezovati u skladu s uobičajenim pravilima za oporezivanje domaće prodaje.

Prijave PDV-a

U roku od 20 dana od kraja svakog razdoblja prijave morate na internetu podnijeti detaljnu tromjesečnu prijavu PDV-a. Te se informacije zatim sigurno prenose iz vaše države članice identifikacije relevantnoj državi članici potrošnje.

Napomena

Te prijave PDV-a podnose se uz vaše uobičajene domaće prijave PDV-a.

Provjerite stope PDV-a

Stope PDV-a za isporuku telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički isporučenih usluga možete provjeriti s pomoću baze podataka informacijskog i komunikacijskog sustava oporezivanja en .

Čuvanje evidencije

Morate čuvati evidenciju svojih aktivnosti 10 godina od kraja godine u kojoj je usluga isporučena, a digitalne kopije te evidencije morate moći na zahtjev dati na uvid bez odgode.

U evidencijama koje vodite moraju biti navedene sljedeće informacije:

Više informacija o programu MOSS dostupno je u odjeljku o PDV-u na portalu MOSS en , a detaljne informacije možete pronaći u smjernicama en .

Program Unije

Program Unije možete primjenjivati ako isporučujete telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili digitalne usluge kupcima u svim zemljama EU-a osim:

Zemlje EU-a u kojima isporučujete usluge nazivaju se državama članicama potrošnje.

Odabir države članice identifikacije

Morate odrediti svoju državu članicu identifikacije.

To može biti bilo koja zemlja EU-a u kojoj imate podružnicu (države članice poslovnog nastana).

Državu članicu identifikacije ne možete promijeniti za tekuću i sljedeće dvije kalendarske godine, osim ako više ne ispunjavate uvjete, npr. više nemate podružnicu u državi članici identifikacije. U tom slučaju vaša nova država članica identifikacije može biti bilo koja zemlja EU-a u kojoj još uvijek imate podružnicu.

Promjenu države članice identifikacije možete izvršiti u roku od jednog dana, ali o svojoj odluci morate obavijestiti i prethodnu i novu državu članicu identifikacije. To morate učiniti prije desetog dana u mjesecu u kojem izvršite promjenu.

Registracija

Registrirati se možete na internetu preko portala svoje države članice identifikacije.

Odaberite svoju državu

Nakon primitka i potvrde vaših podataka za registraciju oni će biti pohranjeni u bazu podataka te će ih vaša država članica identifikacije proslijediti svim ostalim zemljama EU-a.

Kad registracija postaje aktivna?

Ako ne odaberete drukčije, registracija obično počinje prvog dana kalendarskog tromjesečja nakon što podnesete zahtjev za uključivanje u program.

Naprimjer, ako je vaš zahtjev za uključivanje u program MOSS prihvaćen 20. srpnja (tijekom trećeg tromjesečja), vaša će registracija postati aktivna 1. listopada (na početku četvrtog tromjesečja).

Aktivirajte svoju registraciju ranije

Možete zatražiti da se u program uključite prije početka sljedećeg tromjesečja. U tom slučaju o tom morate obavijestiti svoju državu članicu identifikacije prije desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon prve isporuke relevantnih usluga.

Naprimjer, ako 5. ožujka već isporučujete usluge i želite ih uključiti u program MOSS od tog datuma, svoju državu članicu identifikacije morate prije 10. travnja obavijestiti o tome da se želite uključiti u program. Ako to učinite, sve usluge koje isporučite od 5. ožujka bit će obuhvaćene programom.

Odjava

Ako se želite odjaviti iz programa, o tome trebate obavijestiti državu članicu identifikacije. Odjaviti se trebate najmanje 15 dana prije kraja kalendarskog tromjesečja. Kalendarska tromjesečja traju:

O prihvaćanju vašeg zahtjeva bit ćete obaviješteni elektroničkim putem i nećete se moći ponovno prijaviti za program sljedećih šest mjeseci.

Isključenje iz programa

Bit ćete isključeni iz programa ako:

Privremeno isključenje (razdoblje karantene)

U određenim slučajevima možete na ograničeno vrijeme biti isključeni iz jednog ili obaju programa MOSS (što se naziva privremenim isključenjem), među ostalim:

Pravila o PDV-u

Morate upotrijebiti isti PDV broj koji trenutačno upotrebljavate za domaće prijave PDV-a i obračunavati PDV u skladu sa stopom zemlje EU-a u kojoj borave vaši kupci.

Trebali biste primjenjivati ista pravila o izdavanju računa kao u svojoj državi članici identifikacije (u većini zemalja za isporuku usluga u okviru programa MOSS nije potreban račun). To vrijedi i za isporuke usluga iz država članica poslovnog nastana.

Sve isporuke koje nisu obuhvaćene programom MOSS moraju se oporezovati u skladu s uobičajenim pravilima za oporezivanje domaće prodaje.

Prijave PDV-a

U roku od 20 dana od kraja svakog razdoblja prijave morate na internetu podnijeti detaljnu tromjesečnu prijavu PDV-a. Te se informacije zatim sigurno prenose iz vaše države članice identifikacije relevantnoj državi članici potrošnje.

Napomena

Te prijave PDV-a podnose se uz vaše uobičajene domaće prijave PDV-a.

Provjerite stope PDV-a

Stope PDV-a za isporuku telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički isporučenih usluga možete provjeriti s pomoću baze podataka informacijskog i komunikacijskog sustava oporezivanja en .

Čuvanje evidencije

Morate čuvati evidenciju svojih aktivnosti 10 godina od kraja godine u kojoj je usluga isporučena, a digitalne kopije te evidencije morate moći na zahtjev dati na uvid bez odgode.

U evidencijama koje vodite moraju biti navedene sljedeće informacije:

Više informacija o programu MOSS dostupno je u odjeljku o PDV-u na portalu MOSS en , a detaljne informacije možete pronaći u smjernicama en .

Program ne-Unije

Program ne-Unije možete primjenjivati ako isporučujete telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili digitalne usluge kupcima u svim zemljama EU-a (uključujući zemlju EU-a koju ste odabrali za svoju državu članicu identifikacije).

Zemlje EU-a u kojima isporučujete usluge nazivaju se državama članicama potrošnje.

Odabir države članice identifikacije

Morate odrediti svoju državu članicu identifikacije. To može biti zemlja EU-a po vašem izboru.

Kasnije možete promijeniti odabir države članice identifikacije. To može biti zemlja EU-a po vašem izboru.

Za takvu promjenu trebat ćete se odjaviti u svojoj trenutačnoj državi članici identifikacije i ponovno se prijaviti u novoj državi članici identifikacije.

Registracija

Registrirati se možete na internetu preko portala svoje države članice identifikacije.

Odaberite svoju državu

Nakon primitka i potvrde vaših podataka za registraciju oni će biti pohranjeni u bazu podataka te će ih vaša država članica identifikacije proslijediti svim ostalim zemljama EU-a.

Kad registracija postaje aktivna?

Ako ne odaberete drukčije, registracija obično počinje prvog dana kalendarskog tromjesečja nakon što podnesete zahtjev za uključivanje u program.

Naprimjer, ako je vaš zahtjev za uključivanje u program MOSS prihvaćen 20. srpnja (tijekom trećeg tromjesečja), vaša će registracija postati aktivna 1. listopada (na početku četvrtog tromjesečja).

Aktivirajte svoju registraciju ranije

Možete zatražiti da se u program uključite prije početka sljedećeg tromjesečja. U tom slučaju o tom morate obavijestiti svoju državu članicu identifikacije prije desetog dana u mjesecu koji slijedi nakon prve isporuke relevantnih usluga.

Naprimjer, ako 5. ožujka već isporučujete usluge i želite ih uključiti u program MOSS od tog datuma, svoju državu članicu identifikacije morate prije 10. travnja obavijestiti o tome da se želite uključiti u program. Ako to učinite, sve usluge koje isporučite od 5. ožujka bit će obuhvaćene programom.

Odjava

Ako se želite odjaviti iz programa, o tome trebate obavijestiti državu članicu identifikacije. Odjaviti se trebate najmanje 15 dana prije kraja kalendarskog tromjesečja. Kalendarska tromjesečja traju:

O prihvaćanju vašeg zahtjeva bit ćete obaviješteni elektroničkim putem i nećete se moći ponovno prijaviti za program sljedećih šest mjeseci.

Isključenje iz programa

Bit ćete isključeni iz programa ako:

Privremeno isključenje (razdoblje karantene)

U određenim slučajevima možete na ograničeno vrijeme biti isključeni iz jednog ili obaju programa MOSS (što se naziva privremenim isključenjem), među ostalim:

Pravila o PDV-u

PDV broj dodijelit će vam zemlja EU-a koju ste odabrali kao svoju državu članicu identifikacije, a PDV ćete obračunavati u skladu sa stopom zemlje EU-a u kojoj borave vaši kupci.

Trebali biste primjenjivati ista pravila o izdavanju računa kao u svojoj državi članici identifikacije (u većini zemalja za isporuku usluga u okviru programa MOSS nije potreban račun).

Prijave PDV-a

U roku od 20 dana od kraja svakog razdoblja prijave morate na internetu podnijeti detaljnu tromjesečnu prijavu PDV-a. Te se informacije zatim sigurno prenose iz vaše države članice identifikacije relevantnoj državi članici potrošnje.

Napomena

Te prijave PDV-a podnose se uz vaše uobičajene domaće prijave PDV-a.

Provjerite stope PDV-a

Stope PDV-a za isporuku telekomunikacijskih usluga, usluga emitiranja i elektronički isporučenih usluga možete provjeriti s pomoću baze podataka informacijskog i komunikacijskog sustava oporezivanja en .

Čuvanje evidencije

Morate čuvati evidenciju svojih aktivnosti 10 godina od kraja godine u kojoj je usluga isporučena, a digitalne kopije te evidencije morate moći na zahtjev dati na uvid bez odgode.

U evidencijama koje vodite moraju biti navedene sljedeće informacije:

Više informacija o programu MOSS dostupno je u odjeljku o PDV-u na portalu MOSS en , a detaljne informacije možete pronaći u smjernicama en .

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: