Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 03/11/2017

Plaćanja, doznake i čekovi

Plaćanja, prijenosi i isplata gotovine

Naknade za međunarodna plaćanja unutar EU-a

Ako izvršite prekogranično plaćanje unutar EU-a, banke bi vam trebale dati jasne informacije o svim naknadama ili pristojbama koje se primjenjuju.

Ako se plaćanje izvršava u eurima ili u švedskim krunama, ne bi vam trebale naplatiti veću naknadu od one za nacionalnu transakciju iste vrijednosti u eurima. 

To se pravilo primjenjuje na sva elektronički obrađena plaćanja, uključujući:

  • doznake između bankovnih računa u različitim zemljama EU-a
  • podizanje gotovine s bankomata u državama članicama EU-a
  • plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u cijelom EU-u
  • izravna terećenja
  • novčane pošiljke

Čak i banke sa sjedištem u državama članicama EU-a izvan europodručja moraju primjenjivati to pravilo.

Vrijeme obrade elektroničkih plaćanja i doznaka

Vaša elektronička plaćanja unutar EU-a trebala bi biti zaprimljen u roku od 1 radnog dana.

Primjer

Vodite računa o tome da banke za međunarodne uplate mogu naplatiti i domaće pristojbe.

Lidija iz Italije bila je iznenađena što joj je naplaćena naknada za doznaku od 1 000 EUR u Njemačku. Obratila se lokalnom potrošačkom centruEnglish kako bi provjerila jesu li joj povrijeđena prava na temelju prava EU-a.

Pokazalo se da su obje uključene banke ispravno naplatile svoje redovne naknade za nacionalne platne transakcije. Njezina je talijanska banka naplatila jednaku pristojbu kao za nacionalnu doznaku u Italiji, a njemačka je banka naplatila istu pristojbu kao za zaprimanje uplate iz Njemačke.

Bankovne naknade razlikuju se od banke do banke i od zemlje do zemlje.

Čekovi

Pravila EU-a o bankovnim naknadama za međunarodna i domaća plaćanja ne primjenjuju se na čekove.

Ponekad se primjenjuju iznimno visoke transakcijske pristojbe za unovčenje čeka iz druge države članice EU-a. Osim toga, u većini država članica EU-a čekovi se više ne prihvaćaju kao način plaćanja.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje