Posljednji put provjereno: 04/05/2020

Plaćanja, doznake i čekovi

Utječe li Brexit na vas?

Naknade koje vam vaša banka naplaćuje za plaćanja u eurima diljem EU-a moraju biti jednake kao za istovjetne nacionalne transakcije.

To uključuje:

Banke sa sjedištem u zemljama EU-a izvan europodručjaen također moraju primjenjivati to pravilo i ne smiju naplaćivati naknade za plaćanja u eurima u drugu zemlju EU-a ili u njoj koje su više od naknada za domaća plaćanja u nacionalnoj valuti.

Primjer

Plaćanja u eurima uz iste naknade kao domaća plaćanja

Jakub živi u Češkoj i ima češki bankovni račun. Njegova mu banka naplaćuje 5 čeških kruna kad prebacuje iznose u češkim krunama na bilo koji drugi češki bankovni račun.

Jakub je nedavno bio na odmoru i sada treba prebaciti 150 eura na prijateljev bankovni račun u Francuskoj. Njegova mu banka smije naplatiti samo jednaku naknadu kao za doznake u češkim krunama u Češkoj, odnosno pet čeških kruna ili protuvrijednost toga u eurima.

Sigurna plaćanja na internetu

Ako želite izvršiti internetsko plaćanje u iznosu većem od 30 eura, morat ćete upotrijebiti kombinaciju barem dvaju elemenata za provjeru autentičnosti, kao što su:

Tako će vaša plaćanja biti sigurnija i zaštićenija.

Naknade za korištenje karticom

Kad u EU-u plaćate kreditnom ili debitnom karticom, trgovci i banke ne mogu vam naplatiti dodatnu naknadu samo zato što se koristite određenom karticom. To se pravilo primjenjuje na svaku kupovinu karticom (u trgovinama i na internetu) u vašoj zemlji ili drugoj zemlji EU-a.

Kreditne i debitne kartice koje se izdaju u okviru trostranih sustava (kao što su American Express i Diners Club) te poslovne kreditne kartice čije račune ne plaćate vi nego vaš poslodavac nisu obuhvaćene pravilima EU-a o platnim uslugama te vam za upotrebu tih kartica i dalje može biti naplaćena naknada.

Imajte na umu da vam izdavatelj kartice može naplatiti naknadu za konverziju valute ako plaćate karticom u valuti EU-a koja nije euro. Međutim, izdavatelj kartice, vaša banka, trgovac ili internetska stranica na kojoj se izvršava transakcija moraju vas obavijestiti o iznosu svake takve naknade prije nego što potvrdite kupovinu. Izdavatelj kartice mora osigurati da su informacije o takvim naknadama navedene u općim uvjetima za izdavanje i korištenje vaše kartice te lako dostupne putem određene elektroničke platforme, npr. internetske stranice ili aplikacije za pametne telefone.

Primjer

Ne smije vam se naplaćivati dodatna naknada za korištenje karticom

Clara iz Austrije htjela je kupiti avionske karte na internetu. Odabrala je karte na internetskim stranicama zračnog prijevoznika i krenula ih platiti. Međutim, kad je unijela podatke o svojoj kreditnoj kartici, zračni prijevoznik dodao je 10 eura na cijenu karata kao naknadu za upotrebu kreditne kartice.

Clara se obratila lokalnom Europskom potrošačkom centru, koji je podnio pritužbu zračnom prijevozniku. Zračni prijevoznik vratio joj je 10 eura koji su joj dodatno naplaćeni prilikom rezervacije te je izmijenio svoja pravila i uklonio nezakonitu dodatnu naknadu iz postupka rezervacije.

Prijevara povezana s karticama i plaćanjem

Pravilima EU-a ograničen je iznos koji se od vas može tražiti ako ste žrtva prijevare povezane s karticama ili plaćanjem (slučajevi kad vam se kartica ili račun tereti bez vašeg odobrenja). U svim takvim slučajevima od vas se može tražiti da platite najviše 50 eura za troškove plaćanja povezanih s prijevarom.

Međutim, ako niste svjesni gubitka, krađe ili pronevjere svojih sredstava (tj. ako vam je račun hakiran ili kartica kopirana ili terećena bez vašeg znanja), tada ne morate ništa platiti. Vaša banka ili izdavatelj kartice treba snositi sve troškove. To se pravilo primjenjuje i ako je gubitak prouzročio zaposlenik banke.

Blokiran novac na kartici

Ponekad ćete prilikom rezervacije, primjerice u hotelu ili poduzeću za iznajmljivanje vozila, biti zamoljeni da navedete podatke o kartici kao jamstvo rezervacije. Trgovac prilikom rezervacije može i blokirati određeni iznos na vašoj kartici. To znači da je trgovac rezervirao dio dopuštenog iznosa na vašoj kreditnoj kartici ili dostupnog iznosa na vašem računu za naplatu troškova koji bi se mogli pojaviti, primjerice posluge u sobu u hotelu ili eventualnih oštećenja na unajmljenom automobilu.

Trgovac vas treba obavijestiti ako namjerava blokirati određeni iznos na vašoj kreditnoj kartici, a vi to trebate odobriti, kao i točan iznos koji će se blokirati.

Čim izvršite pravo plaćanje, primjerice kad odlazite iz hotela i kreditnom karticom plaćate sobu ili kad vraćate unajmljeni automobil i plaćate konačni račun, banka odmah mora osloboditi blokirani iznos na vašoj kreditnoj kartici.

Primjer

Blokirani iznos mora se osloboditi odmah nakon plaćanja

Boris iz Mađarske otišao je s djevojkom na vikend u Veneciju. Kad su stigli u hotel, hotel je uzeo podatke o Borisovoj kreditnoj kartici. Obavijestili su ga da žele blokirati 500 eura za troškove rezervacije i eventualne troškove minibara i korištenja usluga restorana tijekom njihova boravka u hotelu. Boris je pristao da mu se na kartici blokira taj iznos.

Prije odlaska iz hotela Boris je kreditnom karticom platio hotelski račun. Tjedan dana kasnije pokušao je kreditnom karticom rezervirati avionske karte, ali primijetio je da mu je na kreditnoj kartici i dalje blokirano onih 500 eura. Nazvao je hotel kako bi podnio pritužbu. Hotel mu se ispričao i odmah od banke zatražio da oslobodi blokirani iznos.

Izravna terećenja

Ako se vaš bankovni račun izravno tereti, može se dogoditi da se plaćanje izvrši pogreškom ili da se naplati pogrešni iznos, primjerice ako otkažete ugovor s određenim dobavljačem, ali račun vam se i dalje izravno tereti nakon završetka ugovora. U takvim situacijama imate pravo na povrat predmetnog iznosa u roku od osam tjedana. To se primjenjuje na sva izravna terećenja, kako ona u vašoj matičnoj zemlji, tako i prekogranična unutar EU-a.

Što učiniti ako imate problem

Ako imate bilo kakav problem s plaćanjima u EU-u, obratite se svojoj banci ili izdavatelju kartice. Oni vam na pritužbu moraju dati pisani odgovor u roku od 15 dana (ili do 35 dana u određenim iznimnim okolnostima). Moraju imati i uspostavljen službeni postupak za pritužbe potrošača.

Za pomoć u potvrđivanju vaših prava možete se obratiti FIN-NET-u za probleme s pružateljima financijskih usluga, a ECC-Net-uen za probleme s trgovcima.

Čekovi

Pravila EU-a o bankovnim naknadama za međunarodna i domaća plaćanja ne primjenjuju se na čekove.

Ponekad se za unovčenje čeka iz druge države članice EU-a primjenjuju vrlo visoke transakcijske pristojbe. U mnogim se zemljama čekovi više ne prihvaćaju kao način plaćanja.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: