Posljednji put provjereno: 13/02/2023

Sukladnost proizvoda

Prije nego što počnete prodavati proizvod u državi članici EU-a, on mora biti u skladu s propisima koja se primjenjuju u toj zemlji i u cijelom EU-u. Nakon što je odobren za prodaju u jednoj zemlji, proizvod se u načelu može prodavati bilo gdje u EU-u. U praksi pojedinačne države članice u određenim slučajevima imaju pravo proizvodima koji se već prodaju u drugoj državi članici EU-a ograničiti pristup svojem tržištu.

Različiti se propisi moraju poštovati u svakoj fazi postupka stavljanja proizvoda na tržište: u fazi planiranja, proizvodnje, uvoza (za proizvode proizvedene izvan EU-a), distribucije i konačne prodaje potrošačima ili krajnjim korisnicima. U navedeno su uključeni mnogi potencijalni akteri.

Istražite interaktivni sadržaj u nastavku kako biste saznali što svaki akter radi i koje ima obveze u EU-u.

Propisi o proizvodima za različite poslovne profile

Proizvođači

Proizvođač je fizička ili pravna osoba (U ovom slučaju 27 država članica EU-a) koja proizvodi proizvod (ili za koju se taj proizvod oblikuje ili proizvodi) te koja ga zatim stavlja na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom.

Kao proizvođač uvijek imate iste obveze neovisno o tome je li vam poslovni nastan u EU-u ili izvan njega. Još od faze oblikovanja morate biti upoznati s propisima i normama koje se primjenjuju na vaš proizvod. Dužni ste:

Napomena

Kao proizvođač morate osigurati sukladnost svojih proizvoda sa zakonodavstvom EU-a jer inače nećete smjeti tim proizvodima trgovati na tržištu EU-a. Ako vaši proizvodi prestanu biti u skladu sa zakonodavstvom EU-a, morate ih povući ili opozvati. Ako se pokaže da proizvodi koje ste stavili na tržište EU-a (U ovom slučaju 27 država članica te Ujedinjena Kraljevina, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska.) predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost ili okoliš, morate o tome obavijestiti lokalno nacionalno tijelo en i objaviti te informacije na portalu za poduzetnike za obavješćivanje o sigurnosti proizvoda en .

Ovlašteni zastupnici

Proizvođači, bez obzira na to imaju li poslovni nastan u EU-u ili izvan njega, mogu imenovati ovlaštenog zastupnika u EU-u (U ovom slučaju 27 država članica EU-a) za obavljanje određenih zadaća u njihovo ime. Jedna od tih zadaća je i suradnja s nacionalnim tijelom za nadzor tržišta i dostavljanje dokumentacije potrebne za dokazivanje sukladnosti proizvoda (primjeri: EU izjava o sukladnosti i tehnička dokumentacija).

Uvoznik je fizička ili pravna osoba (U ovom slučaju 27 država članica EU-a) s poslovnim nastanom u EU-u koja proizvod iz zemlje koja nije članica EU-a stavlja na tržište EU-a. Kao uvoznik morate osigurati da je proizvođač ispunio svoje obveze u pogledu proizvoda koje uvozite.

Prije stavljanja proizvoda na tržište morate osigurati sljedeće:

Informirajte se o detaljnim obvezama proizvođača: kao uvoznik morate provjeriti je li roba koju uvozite u skladu sa zakonodavstvom EU-a.

Ako robu već prodajete u jednoj zemlji EU-a i želite je prodavati u drugoj, mogli biste podnijeti izjavu o uzajamnom priznavanju.

Napomena

Kao uvoznik morate osigurati sukladnost proizvoda koje uvozite sa zakonodavstvom EU-a jer ih inače nećete smjeti uvesti. Ako ste ih već uvezli, morate ih povući ili opozvati. Ako se pokaže da proizvodi koje ste stavili na tržište EU-a predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost ili okoliš, morate o tome obavijestiti vaše nacionalno tijelo en i objaviti te informacije na portalu za poduzetnike za obavješćivanje o sigurnosti proizvoda en .

Distributer je fizička ili pravna osoba (Pojedinac, trgovačko društvo ili drugi subjekt koji ima zakonska prava i obveze) u lancu opskrbe koja proizvod koji je nabavila od dobavljača, kao što je proizvođač, uvoznik ili drugi distributer, stavlja na raspolaganje na tržištu EU-a. Distributeri uključuju „trgovce na malo" koji isporučuju proizvode krajnjim korisnicima i „trgovce na veliko" koji proizvodima opskrbljuju trgovce na malo.

Kao distributer trebate osigurati da je proizvod u skladu sa zakonodavstvom EU-a pri stavljanju na tržište. Ako se propisi promijene nakon što je proizvod stavljen na tržište, ne morate provjeravati je li proizvod još uvijek sukladan.

Morate znati i sljedeće:

Na zahtjev nacionalnog tijela za nadzor tržišta morate moći dokazati da ste provjerili da je dobavljač proizvoda (proizvođač, uvoznik ili drugi distributer) poštovao sve relevantne propise. Morate moći navesti i identitet proizvođača ili ovlaštenog zastupnika kako biste tijelu za nadzor tržišta pomogli u prikupljanju EU izjave o sukladnosti, tehničke dokumentacije i drugih relevantnih dokumenata.

Ako robu već prodajete u jednoj zemlji EU-a i želite je prodavati u drugoj, mogli biste podnijeti izjavu o uzajamnom priznavanju.

Pružatelji usluga skladištenja ili provođenja narudžbi nude, na primjer, usluge skladištenja proizvoda koji se prodaju na internetu i njihove dostave distributerima.

Pružatelj usluga koji nudi i usluge pakiranja proizvoda, njihove dostave kupcima i/ili obrade povrata može se smatrati distributerom i mora ispuniti odgovarajuće obveze.

Idi na obveze distributera.

Posrednici koji pružaju internetske usluge sudjeluju u aktivnostima smještaja informacija na poslužitelju, uključujući pohranu informacija dobivenih od krajnjih korisnika usluga koje se nude putem internetskih trgovina, tržišta ili platformi. 

Kao pružatelj internetskih usluga niste obvezni provjeravati sukladnost/usklađenost proizvoda koji se prodaju na vašim internetskim stranicama ili vašoj platformi. Međutim, nacionalna tijela mogu vam naložiti da prestanete prodavati proizvod ili da uklonite ili izmijenite s njim povezane elemente (na primjer, sliku ili opis).

Vidjeti i sljedeće:

Podijeli: