Posljednji put provjereno: 08/11/2018

Prekogranična naplata duga

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Od 30. ožujka 2019. cjelokupno zakonodavstvo EU-a prestat će se primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu, osim ako se ratificiranim sporazumom o povlačenju utvrdi drugi datum ili Europsko vijeće i Ujedinjena Kraljevina jednoglasno odluče produljiti dvogodišnje razdoblje pregovora. Dodatne informacije o pravnim posljedicama za poduzeća:

Ako poduzeće s poslovnim nastanom u drugoj državi EU-a duguje novac vama ili vašem poduzeću, sud može izdati nalog da se zamrznu sredstva na bankovnom računu drugog poduzeća.

Kada možete iskoristiti to pravilo?

Pravilo je primjenjivo na sve prekogranične predmete, odnosno kad dužnik ne posjeduje bankovni račun u državi EU-a u kojoj je sud koji izdaje nalog ili u kojoj vaše poduzeće (u tom slučaju vjerovnik) ima poslovni nastan.

Postupak se zove europski nalog za blokadu računa (EAPO), a namijenjen je bržem i lakšem naplaćivanju dugova u EU-u.

Nećete morati unaprijed obavijestiti dužnika, čime ga onemogućavate da prebaci, sakrije ili potroši sredstva koja ima na računu prije nego što naplatite novac koji vam duguje.

U kojim je državama to primjenjivo?

Zahtjev za europski nalog za blokadu računa možete podnijeti u svim državama EU-a, osim u Ujedinjenoj Kraljevini i Danskoj.

Kako podnijeti zahtjev?

Zahtjev možete podnijeti na internetskom obrascu. Uz zahtjev trebate poslati i sve relevantne popratne dokumente.

Osporavanje europskog naloga za blokadu računa

Ako ste dužnik protiv kojeg je izdan europski nalog za blokadu računa koji smatrate neopravdanim, možete ga osporiti tako što ćete ispuniti obrazac za zahtjev za pravni lijek (obrazac VII).

Obje stranke mogu uložiti žalbu na odluku o pravnom lijeku s pomoću zahtjeva za žalbu na pravni lijek (obrazac IX).

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Europski postupak za sporove male vrijednosti

Riješite sporove u vrijednosti do 2000 eura s dobavljačima ili klijentima iz druge zemlje EU-a.

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: