Poslovanje
Posljednji put provjereno : 30/11/2018

Pokrivenost socijalnim osiguranjem u inozemstvu

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

U kojoj ste zemlji osigurani ovisi o dvama čimbenicima:

Možda nećete moći odabrati zemlju u kojoj ćete biti osigurani.

Ako radite ili živite u inozemstvu, bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti svoje matične zemlje ili zemlje domaćina. U svakom ćete slučaju morati poduzeti korake kako biste ostali osigurani nakon preseljenja u novu zemlju.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne probleme i nesporazume, raspitajte se o sustavu socijalne sigurnosti u zemlji domaćinu.

Kako postupiti ako:

Živite i radite u inozemstvu

Kao radnik migrant u EU-u, zaposlen ili samozaposlen, trebali biste se prijaviti u sustav socijalne sigurnosti u zemlji domaćinu.

Tada ćete vi i osobe koje uzdržavate biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti te zemlje. Pripadajuće naknade povezane s bolešću, obitelji, nezaposlenošću, mirovinom, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te ranim umirovljenjem i smrću bit će utvrđene u skladu s lokalnim zakonima.

Razdoblje plaćanja doprinosa

U mnogim zemljama naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose.

Zemlja od koje tražite naknade mora uzeti u obzir sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili plaćali doprinose u drugim zemljama EU-a kao da ste cijelo vrijeme bili osigurani u njoj.

Ako nije bilo tako, obratite se našim službama za pomoć.

Primjer

Svako se razdoblje rada u EU-u uzima u obzir za naknade

Ania iz Poljske radila je šest godina u Poljskoj, a zatim se preselila u Njemačku gdje je radila dvije godine.

Tada je imala automobilsku nesreću zbog koje je ostala nepokretna, pa je zatražila invalidsku mirovinu i u Poljskoj i u Njemačkoj.

Njemačka nadležna tijela odbila su njezin zahtjev jer je tamo radila kraće od pet godina (najkraće razdoblje na temelju kojeg se može ostvariti pravo na njemačku invalidsku mirovinu).

Međutim pri izračunu Anijinih godina staža nadležna tijela trebala su pribrojiti i razdoblja tijekom kojih je radila u Poljskoj. Time bi brojka narasla na osam godina, što prelazi njemački minimum za ispunjenje uvjeta.

Ania dakle ima pravo dobivati invalidsku mirovinu i od Njemačke i od Poljske, a svaka zemlja plaća dio razmjeran godinama koje je Ania provela radeći u njoj.

Upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine)

Ako ste upućeni radnik ili samozaposlena osoba, možete privremeno raditi u drugoj zemlji EU-a i imati pravo na socijalno osiguranje matične zemlje do dvije godine.

To neće utjecati na prava koja imate vi ili vaša obitelj u pogledu socijalne sigurnosti, pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem, obiteljskih doplataka, invalidske ili starosne mirovine itd.

Zatražite EKZO kako biste pristupili uslugama zdravstvene skrbi

Zatražite europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) kako biste pristupili uslugama zdravstvene skrbi u zemlji u koju ste upućeni na rad. Možete je dobiti od svojeg zdravstvenog osiguranja ili tijela nadležnog za socijalno osiguranje u svojoj matičnoj zemlji.

Ako se preselite u zemlju domaćina, umjesto toga zatražite obrazac S1 od tijela nadležnih za zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj zemlji. Obrazac S1 predajte tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji domaćinu.

Želite li ostati u sustavu socijalne sigurnosti matične zemlje, bit će vam potreban obrazac A1

Tim se obrascem dokazuje da ste i dalje obuhvaćeni sustavom matične zemlje za vrijeme boravka u inozemstvu i to najviše dvije godine.

 • Ako ste zaposlenik, poslodavac vam mora dati obrazac A1.
 • Ako ste samozaposleni, zatražite obrazac A1 od ustanove za socijalno osiguranjepdfen u kojoj ste registrirani u svojoj matičnoj zemlji. Kako biste dobili obrazac, morate dokazati da će djelatnosti kojima se namjeravate baviti u inozemstvu biti „slične" onima koji ste obavljali u matičnoj zemlji.

Tijekom cijelog boravka u inozemstvu morate biti spremni predočiti obrazac A1 nadležnim tijelima. Ne budete li to mogli učiniti, možda ćete morati plaćati doprinose za socijalnu sigurnost u toj zemlji. Ako vam inspektorat rada na terenu pregledava dokumente i ako imate valjani obrazac A1, vaša ga zemlja domaćin mora priznati.

Primjer

Država domaćin mora priznati vaš valjani obrazac A1.

Alan, samozaposleni građevinski radnik iz Češke, otišao je raditi u Irsku. Inspektori su posjetili gradilište na kojem je radio i tvrdili da Alanov obrazac A1 nije valjan te su od njega zatražili da uplati doprinose za socijalno osiguranje u Irskoj.

Međutim, provjera valjanosti Alanovih dokumenata nije bila u nadležnosti irskih vlasti. Samo njegova matična zemlja, gdje je radio prije upućivanja na rad i kamo će se vratiti nakon upućivanja, može proglasiti obrazac A1 nevaljanim.

Irska tijela morala su potvrditi da Alan nije morao plaćati doprinose u Irskoj.

Možete li ostati dulje od dvije godine?

Vaš poslodavac može zatražiti produljenje razdoblja u kojem ste upućeni kako biste završili posao u nekim iznimnim situacijama:

 • ako postane jasno da vaš posao ne može biti završen u roku od 24 mjeseca zbog nepredvidivih okolnosti koje su odgodile njegov završetak, na primjer ekološka katastrofa, kašnjenja u isporuci itd.
 • ako ste teško bolesni više mjeseci.

U tim slučajevima možete zatražiti izuzeće kako biste imali pravo na socijalno osiguranje svoje matične zemlje tijekom cijelog rada u inozemstvu. Produljenje morate zatražiti od nadležnog tijela koje je izdalo vaš obrazac A1 prije isteka razdoblja na koje ste prvotno bili upućeni.

Izuzeća se razlikuju od slučaja do slučaja i za njih je potrebna suglasnost tijela svake uključene zemlje: izuzeća su važeća samo za određeno razdoblje, a zahtjev za izuzeće mora biti podnesen prije kraja razdoblja upućivanja.

U svim drugim slučajevima, nastavite li raditi u inozemstvu dulje od dvije godine bez izuzeća, morat ćete prijeći na lokalni sustav socijalne sigurnosti i uplaćivati doprinose u toj zemlji.

Ako ne želite prijeći u drugi sustav, morat ćete prestati raditi tijekom barem dva mjeseca nakon što dopušteno razdoblje od 24 mjeseca završi.

Državni službenik upućen na rad u inozemstvo

Ako ste državni službenik upućen na rad u drugu zemlju EU-a (u veleposlanstvu, konzulatu ili nekoj drugoj službenoj instituciji u inozemstvu), bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične zemlje.

To znači da će pripadajuće naknade povezane s bolešću, obitelji, mirovinama, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, ranim umirovljenjem i smrću biti utvrđene u skladu sa zakonima matične zemlje.

Ako tijekom svojeg upućivanja ostanete bez posla, vrijede drukčija pravila.

Radili ste u jednoj zemlji, a živjeli u drugoj (dnevni migrant)

Kao zaposlen ili samozaposlen dnevni migrant:

 • Plaćate doprinose za socijalno osiguranje i osigurani ste u zemlji EU-a u kojoj radite.
 • Međutim, možete dobiti liječničku pomoć u zemlji u kojoj živite.
 • Izgubite li posao, trebali biste se prijaviti za naknade u zemlji u kojoj živite.

Na zdravstveno osiguranje i nezaposlenost primjenjuju se posebna pravila. Provjerite kako će to utjecati na vaša prava na mirovinu i obiteljske naknade.

Primjer

Doprinosi za socijalno osiguranje plaćaju se samo u zemlji u kojoj radite

Balázs je živio u Mađarskoj, a radio u Austriji. Tijekom tog razdoblja plaćao je doprinose u Austriji. Međutim, mađarska nadležna tijela sada tvrde da je doprinose trebao plaćati u Mađarskoj.

Dnevni migranti u EU-u obuhvaćeni su samo jednim nacionalnim sustavom socijalne sigurnosti, a to je sustav zemlje u kojoj rade. Tvrdnje mađarskih nadležnih tijela stoga nisu točne.

Rad u više zemalja

Ako radite u više od jedne zemlje EU-a, ali znatan dio svoje profesionalne djelatnosti obavljate u zemlji u kojoj imate boravište, osnovno je pravilo da ćete biti osigurani u skladu sa zakonima zemlje boravišta.

Znatan dio" vaše profesionalne djelatnosti znači najmanje 25 % vašeg radnog vremena i/ili prihoda. Ako ste samozaposleni, promet i broj pruženih usluga mogu isto tako biti relevantni za izračun tog postotka.

Posebni slučajevi

Ako...

Osigurani ste...

ste zaposleni ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u zemlji u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće vašeg poslodavca

radite za dva poslodavca sa sjedištima u različitim zemljama, jedno u zemlji u kojoj imate boravište, a drugo izvan nje, ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u zemlji u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće poslodavca koje nije u vašoj zemlji boravišta

radite za dva poslodavca sa sjedištima u različitim zemljama izvan svoje zemlje boravišta, ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u svojoj zemlji boravišta

ste samozaposleni, ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u zemlji u kojoj se nalazi središte interesa vaše djelatnosti

ste zaposleni u jednoj zemlji, a samozaposleni u drugoj

u zemlji u kojoj ste zaposleni.

Tražite zaposlenje

Primate naknadu za nezaposlenost?

Ako primate naknadu za nezaposlenost od zemlje EU-a u kojoj ste ostali bez posla, odlazak u inozemstvo radi traženja zaposlenja neće utjecati na vaša prava (ili prava vaše obitelji) kao što su zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak, pravo na invalidsku ili starosnu mirovinu itd.

Kako biste tijekom privremenog boravka u inozemstvu osigurali da ste vi i vaša obitelj zdravstveno osigurani, nemojte zaboraviti europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Kad nađete posao, možda će vrijediti drugačija pravila u području socijalne sigurnosti.

Provjerite pravila u svojoj zemlji

Ne primate naknadu za nezaposlenost?

Ako ne primate naknadu za nezaposlenost od zemlje EU-a u kojoj ste ostali bez posla i preselite se u drugu zemlju EU-a radi traženja zaposlenja, tijela nadležna za socijalno osiguranje odlučit će kojim ćete sustavom socijalne sigurnosti biti obuhvaćeni (zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak itd.).

Tijela nadležna za socijalno osiguranje to će odrediti uz pomoć popisa kriterija, među kojima su:

 • trajanje boravka
 • obiteljski status i veze
 • smještaj
 • mjesto gdje ste posljednji put obavljali profesionalne ili neprofitne djelatnosti
 • prirodu vaše profesionalne djelatnosti
 • mjesto gdje boravite u svrhe oporezivanja.

U zemlji u kojoj ste obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose. Međutim, u obzir će se morati uzeti sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili svi doprinosi koje ste plaćali u drugim zemljama EU-a kao da ste cijelo vrijeme bili osigurani u toj zemlji.

Ako nije bilo tako, obratite se našim službama za pomoć.

Kao novopridošli tražitelj zaposlenja imate pravo boraviti u toj zemlji radi traženja zaposlenja najviše šest mjeseci, a i duže ako možete dokazati da još tražite zaposlenje i da imate dobre izglede za njegovo pronalaženje.

Zato sačuvajte preslike:

 • prijava za posao
 • poziva na razgovore
 • i drugih odgovora koje primite.

Prema propisima EU-a vaša nova zemlja ne mora dodijeliti potporu dohotku ili neku drugu vrstu socijalne pomoći tražiteljima zaposlenja koji prvi put traže posao u toj zemlji.

Primjer

Provjerite imate li u svojoj novoj zemlji pravo na potporu dohotku kao tražitelj zaposlenja

Björn iz Njemačke primao je njemačke naknade za nezaposlenost u Belgiji. Kada je njegov obrazac U2 (nekadašnji obrazac E 303) prestao vrijediti Björn je odlučio ostati u Belgiji, pa je podnio zahtjev za naknade za nezaposlenost.

Belgijska nadležna tijela odbila su njegov zahtjev. Na temelju belgijskog zakona Björn nema pravo na potporu dohotku u Belgiji jer tamo nikad nije radio.

Prema propisima EU-a nemate automatski pravo na potporu dohotku (ili neku drugu vrstu pomoći) kao tražitelj zaposlenja koji u drugoj zemlji EU-a traži posao prvi put. No možda to pravo imate na temelju nacionalnih pravila te biste to trebali provjeriti kod lokalnih nadležnih tijela.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: