Poslovanje
Posljednji put provjereno: 19/01/2023

Pokrivenost sustavom socijalne sigurnosti u inozemstvu

Koja vas zemlja ima u svojem sustavu socijalne sigurnosti ovisi o dvama čimbenicima:

Možda nećete moći odabrati zemlju u čijem ćete sustavu biti.

Ako radite ili živite u inozemstvu, bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti svoje matične zemlje ili zemlje domaćina. U svakom ćete slučaju morati poduzeti korake kako biste ostali pokriveni nakon preseljenja u novu zemlju.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne probleme i nesporazume, raspitajte se o sustavu socijalne sigurnosti u zemlji domaćinu.

Kako postupiti ako:

Živite i radite u inozemstvu

Kao radnik migrant u EU-u, zaposlen ili samozaposlen, trebali biste se prijaviti u sustav socijalne sigurnosti u zemlji domaćinu.

Tada ćete vi i osobe koje uzdržavate biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti te zemlje. Pripadajuće naknade povezane s bolešću, obitelji, nezaposlenošću, mirovinom, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te ranim umirovljenjem i smrću bit će utvrđene u skladu s lokalnim zakonima.

Razdoblje plaćanja doprinosa

U mnogim zemljama naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose.

Zemlja od koje tražite naknade mora uzeti u obzir sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili plaćali doprinose u drugim zemljama EU-a kao da ste cijelo vrijeme bili osigurani u njoj.

Ako nije bilo tako, obratite se našim službama za pomoć.

Primjer

Svako se razdoblje rada u EU-u uzima u obzir za naknade

Ania iz Poljske radila je šest godina u Poljskoj, a zatim se preselila u Njemačku gdje je radila dvije godine.

Tada je imala automobilsku nesreću zbog koje je ostala nepokretna, pa je zatražila invalidsku mirovinu i u Poljskoj i u Njemačkoj.

Njemačka nadležna tijela odbila su njezin zahtjev jer je tamo radila kraće od pet godina (najkraće razdoblje na temelju kojeg se može ostvariti pravo na njemačku invalidsku mirovinu).

Međutim pri izračunu Anijinih godina staža nadležna tijela trebala su pribrojiti i razdoblja tijekom kojih je radila u Poljskoj. Time bi brojka narasla na osam godina, što prelazi njemački minimum za ispunjenje uvjeta.

Ania dakle ima pravo dobivati invalidsku mirovinu i od Njemačke i od Poljske, a svaka zemlja plaća dio razmjeran godinama koje je Ania provela radeći u njoj.

Upućeni na kraći rad u inozemstvo

Ako ste upućeni radnik ili samozaposlena osoba, možete privremeno raditi kao upućeni radnik u drugoj zemlji EU-a i ostati u sustavu socijalne sigurnosti svoje matične zemlje.

To neće utjecati na vaša prava ni na prava vaše obitelji u okviru sustava socijalne sigurnosti: zdravstveno osiguranje, obiteljske naknade, prava na invalidsku ili starosnu mirovinu.

Pristup uslugama zdravstvene skrbi

Zatražite europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) kako biste imali pristup uslugama zdravstvene skrbi u zemlji u koju ste upućeni na rad. Možete je dobiti od svojeg zdravstvenog osiguranja ili tijela nadležnog za socijalno sigurnost u svojoj matičnoj zemlji.

Međutim, ako se preselite u zemlju domaćina, umjesto toga vi ili vaš poslodavac trebali biste se obratiti tijelima nadležnima za zdravstveno osiguranje u svojoj matičnoj zemlji i od njih zatražiti obrazac prenosivog dokumenta S1 en Dokument u PDF formatu (PD S1). Nakon dolaska morate registrirati dokument PD S1 pri tijelima zemlje domaćina nadležnima za zdravstveno osiguranje.

Ostanak u sustavu socijalne sigurnosti u svojoj matičnoj zemlji

Obrazac PD A1 dokazuje da ste tijekom upućivanja na rad u drugu zemlju EU-a i dalje u sustavu socijalne sigurnosti svoje matične zemlje. Obrazac PD A1 izdaje se s rokom valjanosti od najviše 24 mjeseca. Ako vaše upućivanje traje dulje, vi ili vaš poslodavac možete zatražiti produljenje valjanosti vašeg obrasca PD A1. Ta mogućnost ovisi o uzajamnom dogovoru nadležnih tijela zemlje domaćina s nadležnim tijelima matične zemlje.

Ako ste zaposlenik, pobrinite se da vaš poslodavac unaprijed obavijesti ustanovu socijalne sigurnosti u vašoj matičnoj zemlji i zatraži obrazac PD A1.

Ako ste samozaposlena osoba, morate unaprijed obavijestiti ustanovu socijalne sigurnosti u zemlji domaćinu i zatražiti obrazac A1 od ustanove socijalne sigurnosti en u svojoj matičnoj zemlji. Za ishođenje obrasca PD A1 morate dokazati da će djelatnosti kojima se namjeravate baviti u inozemstvu biti „slične" onima koji ste obavljali u matičnoj zemlji. Kako biste ispunili taj zahtjev, morate:

 • raditi neko vrijeme kao samozaposlena osoba u matičnoj zemlji To se vremensko razdoblje razlikuje među zemljama EU-a, ali može trajati čak i samo dva mjeseca.
 • ispunjavati uvjete za nastavak rada u svojstvu samozaposlene osobe po povratku u matičnu zemlju.

Trebali biste biti spremni predočiti obrazac PD A1 nadležnim tijelima u svakom trenutku tijekom upućivanja u inozemstvo, na primjer u slučaju terenske provjere koju provodi inspektorat rada. Dok god imate valjani obrazac A1, nadležna tijela u vašoj zemlji domaćinu moraju ga priznati.

Upućivanja dulja od 24 mjeseca

Budući da obrazac PD A1 vrijedi samo 24 mjeseca, u slučaju da je vaše upućivanje u drugu zemlju EU-a dulje od toga možete sljedeće:

 • prijeći u sustav socijalne sigurnosti zemlje domaćina i plaćati doprinose u njemu ili
 • podnijeti zahtjev za produljenje ostanka u sustavu socijalne sigurnosti u svojoj matičnoj zemlji.

Produljenje ostanka u sustavu socijalne sigurnosti odobrava se ako zemlje uključene u vaše upućivanje postignu međusobni dogovor o tome i ako je produljenje u vašem interesu. Kako biste zatražili produljenje, vi i vaš poslodavac morate se obratiti nadležnom tijelu koje je izdalo PD A1 prije isteka njegove valjanosti.

Kad se vratite u svoju uobičajenu zemlju rada nastavljate biti u sustavu socijalne sigurnosti u toj zemlji. Možete opet biti upućeni u drugu zemlju, ali tek nakon isteka određenog vremenskog razdoblja od povratka u matičnu zemlju (mnoge zemlje EU-a smatraju da je razdoblje od dva mjeseca dovoljno dugo).

Državni službenik upućen na rad u inozemstvo

Ako ste državni službenik upućen na rad u drugu zemlju EU-a (u veleposlanstvo, konzulat ili neku drugu službenu instituciju u inozemstvu), bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične zemlje.

To znači da će pripadajuće naknade povezane s bolešću, obitelji, mirovinama, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, ranim umirovljenjem i smrću biti utvrđene u skladu sa zakonima matične zemlje.

Ako tijekom svojeg upućivanja ostanete bez posla, vrijede drukčija pravila.

Radili ste u jednoj zemlji, a živjeli u drugoj (dnevni migrant)

Kao zaposlen ili samozaposlen dnevni migrant:

 • Plaćate doprinose za socijalno osiguranje i osigurani ste u zemlji EU-a u kojoj radite.
 • Međutim, možete dobiti liječničku pomoć u zemlji u kojoj živite.
 • Izgubite li posao, trebali biste se prijaviti za naknade u zemlji u kojoj živite.

Napomena

Na zdravstveno osiguranje i nezaposlenost primjenjuju se posebna pravila. Provjerite kako će to utjecati na vaša prava na mirovinu i obiteljske naknade.

Primjer

Doprinosi za socijalno osiguranje plaćaju se samo u zemlji u kojoj radite

Balázs je živio u Mađarskoj, a radio u Austriji. Tijekom tog razdoblja plaćao je doprinose u Austriji. Međutim, mađarska nadležna tijela sada tvrde da je doprinose trebao plaćati u Mađarskoj.

Dnevni migranti u EU-u obuhvaćeni su samo jednim nacionalnim sustavom socijalne sigurnosti, a to je sustav zemlje u kojoj rade. Tvrdnje mađarskih nadležnih tijela stoga nisu točne.

Rad u više zemalja

Ako radite u više od jedne zemlje EU-a, ali znatan dio svoje profesionalne djelatnosti obavljate u zemlji u kojoj imate boravište, u sustavu ste socijalne sigurnosti zemlje boravišta.

Napomena

Znatan dio" vaše profesionalne djelatnosti znači najmanje 25 % vašeg radnog vremena i/ili prihoda. Ako ste samozaposleni, promet i broj pruženih usluga mogu isto tako biti relevantni za izračun tog postotka.

Posebni slučajevi

Ako...

Osigurani ste...

ste zaposleni ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u zemlji u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće vašeg poslodavca

radite za dva poslodavca sa sjedištima u različitim zemljama, jedno u zemlji u kojoj imate boravište, a drugo izvan nje, ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u zemlji u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće poslodavca koje nije u vašoj zemlji boravišta

radite za dva poslodavca sa sjedištima u različitim zemljama izvan svoje zemlje boravišta, ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u svojoj zemlji boravišta

ste samozaposleni, ali ne obavljate znatnu djelatnost u zemlji boravišta

u zemlji u kojoj se nalazi središte interesa vaše djelatnosti

ste zaposleni u jednoj zemlji, a samozaposleni u drugoj

u zemlji u kojoj ste zaposleni.

Tražite zaposlenje

Primate naknadu za nezaposlenost?

Ako primate naknadu za nezaposlenost od zemlje EU-a u kojoj ste ostali bez posla, odlazak u inozemstvo radi traženja zaposlenja neće utjecati na vaša prava (ni na prava vaše obitelji) kao što su zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak, pravo na invalidsku ili starosnu mirovinu itd.

Kako biste tijekom privremenog boravka u inozemstvu osigurali da ste vi i vaša obitelj zdravstveno osigurani, nemojte zaboraviti zatražiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Kad nađete posao, možda će vrijediti drugačija pravila u području socijalne sigurnosti.

Provjerite pravila u svojoj zemlji

Ne primate naknadu za nezaposlenost?

Ako ne primate naknadu za nezaposlenost od zemlje EU-a u kojoj ste ostali bez posla i preselite se u drugu zemlju EU-a radi traženja zaposlenja, tijela nadležna za socijalno osiguranje odlučit će kojim ćete sustavom socijalne sigurnosti biti obuhvaćeni (zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak itd.).

Tijela nadležna za socijalno osiguranje to će odrediti uz pomoć popisa kriterija, među kojima su:

 • trajanje boravka
 • obiteljski status i veze
 • smještaj
 • mjesto gdje ste posljednji put obavljali profesionalne ili neprofitne djelatnosti
 • prirodu vaše profesionalne djelatnosti
 • mjesto gdje boravite u svrhe oporezivanja.

U zemlji u kojoj ste obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose. Međutim, u obzir će se morati uzeti sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili svi doprinosi koje ste plaćali u drugim zemljama EU-a kao da ste cijelo vrijeme bili osigurani u toj zemlji.

Ako nije bilo tako, obratite se našim službama za pomoć.

Kao novopridošli tražitelj zaposlenja imate pravo boraviti u toj zemlji radi traženja zaposlenja najviše šest mjeseci, a i duže ako možete dokazati da još tražite zaposlenje i da imate dobre izglede za njegovo pronalaženje.

Zato sačuvajte preslike:

 • prijava za posao
 • poziva na razgovore
 • i drugih odgovora koje primite.

Napomena

Prema propisima EU-a vaša nova zemlja ne mora dodijeliti potporu dohotku ili neku drugu vrstu socijalne pomoći tražiteljima zaposlenja koji prvi put traže posao u toj zemlji.

Primjer

Provjerite imate li u svojoj novoj zemlji pravo na potporu dohotku kao tražitelj zaposlenja

Björn iz Njemačke primao je njemačke naknade za nezaposlenost u Belgiji. Kada je njegov obrazac U2 (nekadašnji obrazac E 303) prestao vrijediti, Björn je odlučio ostati u Belgiji, pa je podnio zahtjev za potporu dohotku.

Belgijska nadležna tijela odbila su njegov zahtjev. Na temelju belgijskog zakona Björn nema pravo na potporu dohotku u Belgiji jer tamo nikad nije radio.

Prema propisima EU-a nemate automatski pravo na potporu dohotku (ili neku drugu vrstu pomoći) kao tražitelj zaposlenja koji u drugoj zemlji EU-a traži posao prvi put. No možda to pravo imate na temelju nacionalnih pravila te biste to trebali provjeriti kod lokalnih nadležnih tijela.

Pristup informacijama za pojedine zemlje

Odaberite svoju državu

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: