Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 25/07/2017

Obuhvaćenost socijalnim osiguranjem u inozemstvu

U kojoj ste državi osigurani ovisi o dvama čimbenicima:

 • vašem radnom statusu (zaposleni, samozaposleni, nezaposleni, upućeni na rad u inozemstvu, radite s druge strane granice blizu mjesta gdje živite itd.)
 • vašoj državi boravišta, a ne vašem državljanstvu.

Možda nećete moći odabrati državu u kojoj ćete biti osigurani.

Ako radite ili živite u inozemstvu, bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti svoje matične države ili države domaćina. U svakom ćete slučaju morati poduzeti korake kako biste ostali osigurani nakon preseljenja u novu državu.

Kako biste izbjegli moguće ozbiljne probleme i nesporazume, raspitajte se o sustavu socijalne sigurnosti u državi domaćinu.

Kako postupiti ako:

Živite i radite u inozemstvu

Kao radnik migrant u EU-u, zaposlen ili samozaposlen, trebali biste se prijaviti u sustav socijalne sigurnosti u svojoj državi domaćinu.

Tada ćete vi i osobe koje uzdržavate biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti te države. Vaše naknade povezane s bolešću, obitelji, nezaposlenošću, mirovinama, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima te ranim umirovljenjem i smrću bit će utvrđene u skladu s lokalnim zakonima.

Razdoblje plaćanja doprinosa

U mnogim državama naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose.

Država od koje tražite naknade mora uzeti u obzir sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili plaćali doprinose u drugim državama članicama kao da ste cijelo vrijeme bili osigurani u njoj.

Ako nije bilo tako, obratite se našim službama za pomoć.

Primjer

Svako se razdoblje rada u EU-u uzima u obzir za naknade

Ania iz Poljske radila je šest godina u Poljskoj, a zatim se preselila u Njemačku gdje je radila dvije godine.

Tada je imala automobilsku nesreću zbog koje je ostala nepokretna, pa je zatražila invalidsku mirovinu i u Poljskoj i u Njemačkoj.

Njemačka nadležna tijela odbila su njezin zahtjev jer je tamo radila kraće od pet godina (najkraće razdoblje na temelju kojeg se može ostvariti pravo na njemačku invalidsku mirovinu).

Međutim pri izračunu Anijinih godina staža nadležna tijela trebala su pribrojiti i razdoblja tijekom kojih je radila u Poljskoj. Time bi brojka narasla na osam godina, što prelazi njemački minimum za ispunjenje uvjeta.

Ania dakle ima pravo dobivati invalidsku mirovinu i od Njemačke i od Poljske – svaka država plaća dio razmjeran godinama koje je Ania provela radeći u njoj.

Upućeni na kraći rad u inozemstvo (manje od dvije godine)

Ako ste upućeni radnik ili samozaposlena osoba, možete privremeno raditi u drugoj državi članici i imati pravo na socijalno osiguranje matične države do dvije godine.

To neće utjecati na vaša prava ni na prava vaše obitelji u okviru sustava socijalne sigurnosti: zdravstveno osiguranje, obiteljske naknade, prava na invalidsku ili starosnu mirovinu, itd.

Zatražite EKZO kako biste pristupili uslugama zdravstvene skrbi

Zatražite europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO) kako biste pristupili uslugama zdravstvene skrbi u državi u koju ste upućeni na rad. Možete je dobiti od svojeg zdravstvenog osiguranja ili tijela nadležnog za socijalno osiguranje u svojoj matičnoj državi.

Ako se preselite u državu domaćina, umjesto toga zatražite obrazac S1 od tijela nadležnih za zdravstveno osiguranje u svojoj državi. Obrazac S1 predajte tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u državi domaćinu.

Želite li ostati u sustavu socijalne sigurnosti matične države, bit će vam potreban obrazac A1

Tim se obrascem dokazuje da ste i dalje obuhvaćeni sustavom matične države za vrijeme boravka u inozemstvu i to najviše dvije godine.

 • Ako ste zaposlenik, poslodavac vam mora dati obrazac A1.
 • Ako ste samozaposleni, zatražite obrazac A1 od ustanove za socijalno osiguranjepdfEnglish u kojoj ste registrirani u svojoj matičnoj državi. Kako biste dobili obrazac, morate dokazati da će djelatnosti kojima se namjeravate baviti u inozemstvu biti „slične" onima koji ste obavljali u matičnoj državi.

Tijekom cijelog boravka u inozemstvu morate biti spremni predočiti obrazac A1 nadležnim tijelima. Ne budete li to mogli učiniti, možda ćete morati plaćati doprinose za socijalnu sigurnost u toj državi. Ako vam inspektorat rada na terenu pregledava dokumente i ako imate valjani obrazac A1, vaša ga država domaćin mora priznati.

Primjer

Država domaćin mora priznati vaš valjani obrazac A1.

Alan, samozaposleni građevinski radnik iz Češke, otišao je raditi u Irsku. Inspektori su posjetili gradilište na kojem je radio i tvrdili da Alanov obrazac A1 nije valjan; željeli su da plaća doprinose za socijalno osiguranje u Irskoj.

Međutim, provjera valjanosti Alanovih dokumenata nije bila u nadležnosti irskih vlasti. Samo njegova matična država, gdje je radio prije upućivanja na rad i gdje će se vratiti nakon upućivanja, može proglasiti obrazac A1 nevaljanim.

Irska tijela morala su potvrditi da Alan nije morao plaćati doprinose u Irskoj.

 

Boravak dulji od dvije godine

Rad u inozemstvu dulji od dvije godine

Je li od početka jasno da ćete u inozemstvu raditi dulje od dvije godine?

Možete zatražiti izuzeće kako biste imali pravo na socijalno osiguranje svoje matične države tijekom cijelog rada u inozemstvu.

Izuzeća se razlikuju od slučaja do slučaja i njima se zahtjeva suglasnost tijela svake uključene zemlje: vaše matične zemlje i zemlje domaćina. Izuzeća vrijede samo tijekom određenog razdoblja.

Ako nastavite raditi u inozemstvu više od dvije godine bez izuzeća, morat ćete prijeći na lokalni sustav socijalne sigurnosti i u toj državi plaćati doprinose.

Ako ne želite prijeći u drugi sustav, morat ćete prestati raditi barem dva mjeseca.

Kašnjenja u zadatku

Niste mogli završiti posao naveden u obrascu A1 zbog nepredviđenih okolnosti, kao što su bolest, vremenski uvjeti, zakašnjela isporuka itd.?

Vaš poslodavac može zatražiti produljenje razdoblja u kojem ste upućeni kako biste završili posao.

Međutim, duljina razdoblja tijekom kojeg možete biti upućeni na rad u inozemstvo i ostati obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države i dalje je ograničena na sveukupno dvije godine.

Produljenje morate zatražiti od nadležnog tijela koje je izdalo vaš obrazac A1 prije isteka razdoblja na koje ste prvotno bili upućeni.

Državni službenik upućen na rad u inozemstvo

Ako ste državni službenik upućen na rad u drugu državu članicu (u veleposlanstvu, konzulatu ili nekoj drugoj službenoj instituciji u inozemstvu), bit ćete obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države.

To znači da će vaše naknade povezane s bolešću, obitelji, mirovinama, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima, ranim umirovljenjem i smrću biti utvrđene u skladu sa zakonima matične države.

Ako tijekom svojeg upućivanja ostanete bez posla, vrijede drukčija pravila.

Radili ste u jednoj državi, a živjeli u drugoj (dnevni migrant)

Kao zaposlen ili samozaposlen dnevni migrant:

 • Plaćate doprinose za socijalno osiguranje i osigurani ste u državi članici u kojoj radite.
 • Međutim, možete dobiti liječničku pomoć u državi u kojoj živite.
 • Izgubite li posao, trebali biste se prijaviti za naknade u državi u kojoj živite.

Na zdravstveno osiguranje i nezaposlenost primjenjuju se posebna pravila. Provjerite kako će to utjecati na vaša prava na mirovinu i obiteljske naknade.

Primjer

Doprinosi za socijalno osiguranje plaćaju se samo u državi u kojoj radite

Balázs je živio u Mađarskoj, a radio u Austriji. Tijekom tog razdoblja plaćao je doprinose u Austriji. Međutim, mađarska nadležna tijela sada tvrde da je doprinose trebao plaćati u Mađarskoj.

Dnevni migranti u EU-u obuhvaćeni su samo jednim nacionalnim sustavom socijalne sigurnosti i to u državi u kojoj rade. Tvrdnje mađarskih nadležnih tijela stoga nisu točne.

Rad u više država

Ako radite u više od jedne države članice, ali znatan dio svoje profesionalne djelatnosti obavljate u državi u kojoj imate boravište, osnovno je pravilo da ćete biti osigurani u skladu sa zakonima države boravišta.

Znatan dio" vaše profesionalne djelatnosti znači najmanje 25 % vašeg radnog vremena i/ili prihoda. Ako ste samozaposleni, promet i broj pruženih usluga mogu isto tako biti relevatni za izračun tog postotka.

Posebni slučajevi

Ako...

Osigurani ste...

ste zaposleni ali ne obavljate znatnu djelatnost u državi boravišta

u državi u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće vašeg poslodavca

radite za dva poslodavca sa sjedištima u različitim državama, jedno u državi u kojoj imate boravište, a drugo izvan nje, ali ne obavljate znatnu djelatnost u državi boravišta

u državi u kojoj se nalazi sjedište ili poduzeće poslodavca koje nije u vašoj državi boravišta

radite za dva poslodavca sa sjedištima u različitim državama izvan svoje države boravišta, ali ne obavljate znatnu djelatnost u državi boravišta

u svojoj državi boravišta

ste samozaposleni, ali ne obavljate znatnu djelatnost u državi boravišta

u državi u kojoj se nalazi središte interesa vaše djelatnosti

ste zaposleni u jednoj državi, a samozaposleni u drugoj

u državi u kojoj ste zaposleni.

Tražite zaposlenje

Primate naknadu za nezaposlenost?

Ako primate naknadu za nezaposlenost od države članice u kojoj ste ostali bez posla, odlaskom u inozemstvo radi traženja zaposlenja nećete utjecati na svoja prava (ili prava svoje obitelji) kao što su zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak, pravo na invalidsku ili starosnu mirovinu itd.

Kako biste tijekom privremenog boravka u inozemstvu osigurali da ste vi i vaša obitelj zdravstveno osigurani, nemojte zaboraviti europsku karticu zdravstvenog osiguranja (EKZO).

Kad nađete posao, možda će vrijediti drugačija pravila u području socijalne sigurnosti.

Provjerite pravila u svojoj državi

Ne primate naknadu za nezaposlenost?

Ako ne primate naknadu za nezaposlenost od države članice u kojoj ste ostali bez posla i preselite se u drugu državu članicu radi traženja zaposlenja, tijela nadležna za socijalno osiguranje odlučit će kojim ćete sustavom socijalne sigurnosti biti obuhvaćeni (zdravstveno osiguranje, obiteljski doplatak itd.).

Tijela nadležna za socijalno osiguranje to će odrediti uz pomoć popisa kriterija, među kojima su:

 • trajanje boravka
 • obiteljski status i veze
 • smještaj
 • mjesto gdje ste posljednji put obavljali profesionalne ili neprofitne djelatnosti
 • prirodu vaše profesionalne djelatnosti
 • mjesto gdje boravite u svrhe oporezivanja.

U državi u kojoj ste obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti naknade na koje imate pravo mogu ovisiti o razdoblju tijekom kojeg ste prethodno plaćali doprinose. Međutim, u obzir će se morati uzeti sva razdoblja tijekom kojih ste radili ili svi doprinosi koje ste plaćali u drugim državama članicama kao da ste cijelo vrijeme bili osigurani u toj državi.

Ako nije bilo tako, obratite se našim službama za pomoć.

Kao novopridošli tražitelj zaposlenja imate pravo boraviti u toj zemlji radi traženja zaposlenja najviše šest mjeseci, a i duže ako možete dokazati da još tražite zaposlenje i da imate dobre izglede za njegovo pronalaženje.

Zato sačuvajte preslike:

 • prijava za posao
 • poziva na razgovore
 • i drugih odgovora koje primite.

Prema propisima EU-a vaša nova država ne mora dodijeliti potporu dohotku ili neku drugu vrstu socijalne pomoći tražiteljima zaposlenja koji prvi put traže posao u toj državi.

Primjer

Provjerite imate li u svojoj novoj državi pravo na potporu dohotku kao tražitelj zaposlenja

Björn iz Njemačke primao je njemačke naknade za nezaposlenost u Belgiji. Kada je njegov obrazac U2 (nekadašnji obrazac E 303) prestao vrijediti Björn je odlučio ostati u Belgiji, pa je podnio zahtjev za naknade za nezaposlenost.

Belgijska nadležna tijela odbila su njegov zahtjev. Na temelju belgijskog zakona Björn nema pravo na potporu dohotku u Belgiji jer tamo nikad nije radio.

Prema propisima EU-a nemate automatski pravo na potporu dohotku (ili neku drugu vrstu pomoći) kao tražitelj zaposlenja koji u drugoj državi članici traži posao prvi put. No možda to pravo imate na temelju nacionalnih pravila te biste to trebali provjeriti kod lokalnih nadležnih tijela.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje