Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Posljednji put provjereno : 20/06/2018

Izbori u inozemstvu

Ako se državljanin EU-a koji živi u drugoj državi EU-a, imate pravo glasa i pravo kandidirati se na općinskim izborima i izborima za Europski parlament koji se održavaju u toj državi. Na vas se primjenjuju isti uvjeti kao na državljane:

Public consultations