Posljednji put provjereno: 06/08/2020

Izbori u inozemstvu

Utječe li Brexit na vas?

Ako se državljanin EU-a koji živi u drugoj zemlji EU-a, imate pravo glasa i pravo kandidirati se na općinskim izborima i europskim izborima koji se održavaju u toj zemlji. Na vas se primjenjuju isti uvjeti kao na državljane te zemlje.

Podijeli: