Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 09/06/2017

Studij u inozemstvu i mogućnosti za stipendiju

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

  • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
  • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
  • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Studij u inozemstvu u okviru programa Erasmus+

Ako ste student, možete imati priliku da dio svojih studija ili pripravnički staž u poduzeću obavite u inozemstvu u okviru programa razmjene Erasmus+.

Ako želite dio studija provesti u inozemstvu, prvo se obratite svom sveučilištu.

Ako sudjelujete u programu razmjene Erasmus+:

  • sveučilištu domaćinu ne morate plaćati naknadu za upis ili školarinu
  • studij u inozemstvu vrijedi kao dio obveznog studijskog programa
  • od EU-a dobijete bespovratna sredstva za pokrivanje životnih i putnih troškova.

Priznavanje studija u inozemstvu

Vaše matično sveučilište mora priznati studij u inozemstvu kao dio cjelokupnog diplomskog studija, uz uvjet da završite studijski program dogovoren prije razmjene.

Zajednički studijski programi

U okviru programa Erasmus Mundus možete se upisati na postdiplomski studij koji zajedno pružaju sveučilišta sa sjedištima u različitim državama članicama EU-a - u nekim slučajevima čak i izvan Europe. Studirate ili provodite istraživanje u barem dvije zemlje za zajedničku, dvostruku ili višestruku diplomu. Stipendije za Erasmus Mundus na raspolaganju su studentima iz Europe i cijelog svijeta.

Zainteresirani? Pogledajte na mreži magistarskeEnglish i doktorskeEnglish studije koji su dio programa Erasmus Mundus.

Partnerstva izvan granica EU-a

Stipendije programa Erasmus Mundus mogu se dodijeliti i za partnerstva sa sveučilištima iz brojnih zemalja i regija širom svijeta.

Tim se stipendijama pomaže europskim studentima pri studiju u zemljama izvan EU-a, a i studentima izvan Europe pri studiju na sveučilištima u EU-u. Doznajte više o partnerstvimaEnglish kojima se nude stipendije državljanima vaše države.

Zanima li vas akademska suradnja EU-a s Australijom, Japanom, Novim Zelandom i Republikom Korejom? Pogledajte program suradnjeEnglish.

Posjetite ured za međunarodne odnose vašeg sveučilišta

Možda vaše sveučilište sudjeluje u drugim međunarodnim programima razmjene. Više informacija o programu Erasmus+ i drugim mogućnostima razmjene možete pronaći u uredu za međunarodne odnose vašeg sveučilišta.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje