Posljednji put provjereno: 29/04/2022

Priznavanje javnih isprava u EU-u

Ako želite sklopiti brak ili se zaposliti u drugoj državi EU-a, trebat ćete predočiti javnu ispravu (ispravu koju je izdalo javno tijelo) kao što su rodni list ili uvjerenje o nekažnjavanju.

Pravila EU-a o javnim ispravama pojednostavnjuju taj postupak i određuju smjernice koje javna tijela moraju slijediti kada su u pitanju isprave izdane u drugoj državi EU-a. Pri predočavanju isprave (izvornika ili ovjerene preslike) koju su tijela jedne države EU-a izdala tijelima druge države EU-a, tijela te druge države moraju prihvatiti vašu ispravu kao vjerodostojnu bez apostila koji bi dokazivao njezinu vjerodostojnost.

Vrste isprava na koje se odnose pravila EU-a

Bez žiga možete predočiti javne isprave kojima se potvrđuje:

Napomena

Ta se pravila odnose samo na vjerodostojnost javih isprava, ali ne i priznavanje njihovih pravnih učinaka izvan države EU-a u kojoj su izdane. Taj aspekt uređen je nacionalnim zakonodavstvom države EU-a u kojoj se isprava predočuje.

Na primjer, ako vam je vjenčani list za istospolni brak izdan u jednoj državi EU-a, tijela druge države EU-a u kojima ga predočite ne mogu zahtijevati apostil za taj dokument, ali nisu dužna priznati brak ako istospolni brak nije zakonom priznat u toj državi.

Prevođenje

Ako je vaša isprava na jednom od službenih jezika države EU-a u kojoj je predočavate ili ako je na drugom jeziku koji ta država prihvaća, ne trebate ovjereni prijevod.

U ostalim slučajevima možete od tijela države EU-a koje je izdalo ispravu zatražiti višejezični standardni obrazac. Taj obrazac trebate predočiti uz ispravu i on zamjenjuje prijevod.

Provjerite za što sve možete zatražiti standardni višejezični obrazac u svojoj zemlji.

Napomena

Kada predočite višejezični standardni obrazac uz javnu ispravu, tijela države EU-a kojima podnosite obrazac mogu iznimno od vas zatražiti ovjereni prijevod isprave ako ne mogu u potpunosti razumjeti njezin sadržaj.

Primjer

Priznavanje rodnog lista izdanog u jednoj državi EU-a kao vjerodostojne isprave u drugoj državi EU-a

Poljak Tamas u Belgiji sklapa brak s Marie, belgijskom državljankom. Da bi se mogli vjenčati, Tamas mora belgijskim vlastima dostaviti svoj rodni list. Kako bi dokazao da je njegov rodni list vjerodostojan, ne treba mu apostil ni ovjereni prijevod. Umjesto toga, od poljskih tijela može jednostavno zatražiti višejezični obrazac i priložiti ga rodnom listu kao pomoć pri prevođenju.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: