Poslovanje
Posljednji put provjereno: 03/01/2023

Prava putnika u brodskom prijevozu

Prava u slučaju kašnjenja i otkazivanja

Pravila EU-a o pravima putnika u brodskom prijevozu obično se primjenjuju kad putujete većinom trajekata i brodova za kružna putovanja na pomorskim ili unutarnjim plovnim putovima (rijeke, jezera ili kanali) i ako:

Ta se pravila ne primjenjuju na:

Prijevoznik vas tijekom putovanja mora jasno i točno informirati o liniji kojom plovite i vašim putničkim pravima, među njima i o uvjetima za pristup osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti. Te bi informacije trebale biti dostupne i u formatu koji je razumljiv osobama s invaliditetom.

Prava u slučaju pomorskih nesreća

Pravila EU-a štite vas, vašu prtljagu, vaše vozilo i, prema potrebi, vaša pomagala za kretanje u slučaju pomorske nesreće. Pravilima je uređena i odgovornost prijevoznika u tim situacijama. Ona mogu vrijediti za domaća putovanja morem kao i za sva međunarodna putovanja ako je:

Prijevoznik vam je dužan dati jasne i odgovarajuće informacije o vašim pravima, i to prije putovanja ako putnu kartu kupite u državi članici EU-a ili najkasnije pri polasku ako odlazite iz zemlje koja nije članica EU-a.

Što se dogodilo?

Kako ostvariti prava?

Putovanje brodom je otkazano

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja putovanja trajektom ili brodom za kružna putovanja za koje ste kupili putnu kartu prijevoznik ili upravitelj terminala mora vas obavijestiti o novim očekivanim vremenima polaska i dolaska u roku od 30 minuta od prvobitno planiranog vremena polaska. Usto, dužni su vas informirati o pravima koje imate kao putnik.

Ako je linija otkazana, prijevoznik vam mora na izbor ponuditi:

ili

Ako zbog otkazivanja propustite povezano putovanje, prijevoznik je dužan učiniti sve što je u njegovoj moći da vas informira o alternativnim vezama.

Povrh toga, imate pravo i na pomoć u obliku:

Na smještaj nemate pravo ako je putovanje otkazano zbog loših vremenskih uvjeta.

Brod je kasnio u polasku

U slučaju otkazivanja ili kašnjenja putovanja trajektom ili brodom za kružna putovanja za koje ste kupili putnu kartu prijevoznik ili upravitelj terminala mora vas obavijestiti o novim očekivanim vremenima polaska i dolaska u roku od 30 minuta od prvobitno planiranog vremena polaska. Usto, dužni su vas informirati o pravima koje imate kao putnik.

Ako je kašnjenje veće od 90 minuta, bit će vam ponuđen izbor između:

ili

Povrh toga, imate pravo i na pomoć u obliku:

Na smještaj nemate pravo ako je putovanje otkazano zbog loših vremenskih uvjeta.

Brod je stigao sa zakašnjenjem

Ako ste na odredište stigli s više od jednog sata zakašnjenja, imate pravo na odštetu. Iznos odštete ovisi o duljini kašnjenja, najniži je 25 % cijene putne karte, a najviši 50 % cijene karte.

Napomena

Na odštetu nemate pravo ako je kašnjenje posljedica loših vremenskih uvjeta ili izvanrednih okolnosti kao što su prirodne katastrofe (požari ili potresi) ili sigurnosne prijetnje.

Prtljaga vam je izgubljena, nije stigla na vrijeme ili je oštećena u pomorskoj nesreći

U slučaju gubitka, oštećenja ili kašnjenja ručne prtljage ili vozila zbog pomorske nesreće imate pravo na odštetu od prijevoznika u iznosu od približno 2 700 eura za ručnu prtljagu i 15 500 eura za vozilo i svu eventualnu prtljagu u njemu. Na odštetu nemate pravo ako prijevoznik može dokazati da nije kriv. U slučaju gubitka ili oštećenja drugih dragocjenosti (naprimjer novca, nakita, umjetnina) imate pravo na odštetu od približno 4 100 eura pod uvjetom da ste ih deponirali kod prijevoznika na čuvanje.

Ako su vam oštećena ili izgubljena invalidska kolica ili druga pomagala za kretanje, imate pravo na odštetu koja pokriva trošak popravka ili zamjene pomagala.

Napomena

Na gubitak ili oštećenje novca, vrijednosnih papira, zlata, srebrnine, nakita, ukrasa, umjetnina ili drugih dragocjenosti primjenjuju se posebna pravila.

Ozlijeđeni ste u pomorskoj nesreći

Ako ste ozlijeđeni u pomorskoj nesreći, imate pravo na odštetu od otprilike 300 000 eura od prijevoznika ili njegova osiguravatelja. Ako gubitak ili šteta premašuju taj iznos, odšteta se može povećati na najviše 490 000 eura. Imate pravo i na predujam, razmjeran pretrpljenoj šteti, za bilo kakve neposredne potrebe ako ste ozlijeđeni zbog brodoloma, prevrnuća, sudara ili nasukavanja broda ili eksplozije, požara na ili kvara na brodu.

Napomena

Na odštetu nemate pravo ako prijevoznik može dokazati da je nesreća posljedica izvanrednih okolnosti kao što su prirodne katastrofe ili sigurnosne prijetnje izvan njihove kontrole.

Uzdržavala vas je osoba poginula u pomorskoj nesreći

Ako ste uzdržavanik osobe koja je poginula u pomorskoj nesreći, imate pravo na odštetu od približno 300 000 eura od prijevoznika ili njegova osiguravatelja. U određenim slučajevima odšteta se može povećati na najviše 490 000 eura. Imate pravo i na predujam od najmanje 21 000 eura za bilo kakve neposredne potrebe ako je smrt žrtve posljedica brodoloma, prevrnuća, sudara ili nasukavanja broda ili eksplozije, požara na ili kvara na brodu.

Napomena

Na odštetu nemate pravo ako prijevoznik može dokazati da je nesreća posljedica izvanrednih okolnosti kao što su prirodne katastrofe ili sigurnosne prijetnje izvan njihove kontrole.

Zahtjevi zbog kašnjenja i otkazivanja

Ako smatrate da se vaša prava nisu poštovala, trebali biste žaliti prijevozniku u roku od dva mjeseca od planirane usluge tijekom koje je problem nastao. Prijevoznik mora reagirati u roku od mjesec dana, a konačni odgovor mora vam dati najkasnije dva mjeseca nakon primitka vaše žalbe. Ako niste zadovoljni odgovorom, možete se žaliti odgovarajućem nacionalnom tijelu en u svojoj zemlji. Nacionalno tijelo trebalo bi vam dati neobvezujuće pravno mišljenje o daljnjem postupanju s vašim zahtjevom.

Spor možete pokušati riješiti i izvansudski preko tijela za alternativno rješavanje sporova. Ako ste putnu kartu kupili na internetu, pritužbu možete podnijeti putem platforme za internetsko rješavanje sporova. Alternativno rješavanje sporova i internetsko rješavanje sporova dostupni su samo stanovnicima EU-a.

Možete i odlučiti pokrenuti formalni pravni postupak i podnijeti odštetni zahtjev na temelju pravila EU-a primjenom europskog postupka za sporove male vrijednosti. Predmet možete iznijeti i pred sudovima u prijevoznikovoj zemlji nastana. Rokovi za pokretanje postupka pred nacionalnim sudom protiv prijevoznika utvrđeni su u skladu s nacionalnim pravilima o zastari u svakoj zemlji EU-a.

Za pomoć i savjete u vezi s pravima brodskih putnika možete se obratiti i lokalnom europskom potrošačkom centru Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici.

Zahtjevi povezani s pomorskim nesrećama

Gubitak ili oštećenje prtljage i vozila

U slučaju gubitka ili oštećenja ručne prtljage ili vozila zbog pomorske nesreće dužni ste o tome napismeno obavijestiti prijevoznika ili njegova zastupnika. Najbolje bi bilo da to učinite prije iskrcavanja ili kad naposljetku dobijete prtljagu. Prijevoznika ste dužni obavijestiti najkasnije 15 dana od iskrcavanja ili preuzimanja prtljage, inače gubite pravo na odštetu.

Postupak na sudu morate pokrenuti u roku od dvije godine od datuma iskrcavanja ili dvije godine od datuma kad je iskrcavanje bilo planirano, ovisno o tome koji je datum kasniji.

Odštetni zahtjev za svaki gubitak ili oštećenje zbog pomorske nesreće možete podnijeti sudu u zemlji:

  • u kojoj prijevoznik ima glavno mjesto poslovanja ili stalno boravište, ili
  • u kojoj se nalazi polazište ili odredište, ili
  • u kojoj trajno boravite – ako prijevoznik u njoj posluje i u njezinoj je nadležnosti, ili
  • u kojoj je sklopljen ugovor o putovanju – ako prijevoznik u njoj posluje i u njezinoj je nadležnosti.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: