Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Posljednji put provjereno : 30/04/2018

Prava putnika u brodskom prijevozu

Znate li da imate određena prava kada putujete brodom u EU-u?

Prvo, kada kupujete kartu ne može vam se naplatiti veća cijena zbog vaše nacionalnosti ili mjesta gdje kupujete kartu.

Drugo, imate prava i ako dođe do poteškoća. To se odnosi na kašnjenja i otkazivanja zbog kojih se ne možete ukrcati...

...i primjenjuju se ako:

 • odlazite iz luke u EU-u bilo kojim prijevoznikom
 • dolazite u luku u EU-u bilo kojim prijevoznikom

Ta se pravila ne primjenjuju na:

 • brodove kojima se prevozi manje od 13 putnika
 • brodove koji nemaju više od 3 člana posade
 • brodove koji prometuju na udaljenosti manjoj od 500 metara u jednom smjeru
 • većinu povijesnih brodova
 • izletničke i turističke brodove – ako nemaju mogućnost smještaja ili ako putovanje ne traje dulje od 2 noći.

Otkazivanje puta ili kašnjenje

Ako se polazak otkaže ili kasni, uvijek imate pravo na ogovarajuće i pravovremene informacije o tome što se događa dok čekate.

Ako je put otkazan ili kasni u polasku više od 90 minuta, imate ćete mogućnost izbora:

 • možete dobiti povrat novca za kartu i, ako je potrebno, besplatno putovanje natrag do početne točke s koje je brod krenuo – na primjer kada vas kašnjenje ili otkazivanje puta sprečava u ispunjenju svrhe putovanja ili
 • možete dobiti prijevoz do konačnog odredišta po sličnim uvjetima prvom sljedećom prilikom i bez dodatnih troškova.

Ako polazak kasni više od 90 minuta, u većini slučajeva imate pravo i na:

 • manji ili veći obrok u skladu s vremenom provednom u čekanju ili kašnjenju
 • smještaj ako morate prenoćiti

Ako dolazak broda na odredište kasni više od 1 sata, imate pravo na odštetu. Ovisno o duljini kašnjenja odšteta iznosi 25 % ili 50 % cijene karte.

Ne možete dobiti odštetu ako je kašnjenje uzrokovano teškim vremenskim uvjetima ili prirodnim katastrofama.

Žalbe

Ako smatrate da se vaša prava nisu poštovala, možete se žaliti prijevozniku u roku od 2 mjeseca od datuma događaja. Prijevoznik mora reagirati u roku od 1 mjeseca i dati konačni odgovor u roku od 2 mjeseca nakon primitka žalbe.

Ako niste zadovoljni odgovorom možete se obratiti nacionalnom provedbenom tijelu English .

Nesreće na moru

Ako ste ozlijeđeni u nesreći na moru, imate pravo na odštetu od prijevoznika ili njegovog osiguravatelja. U slučaju smrti odštetu mogu zatražiti vaši nasljednici.

Također imate pravo na odštetu od prijevoznika ako su vaša prtljaga, vozilo ili druge stvari izgubljeni ili oštećeni u nesreći na moru.

Ako ste osoba sa smanjenom pokretljivošću, odštetom za gubitak ili oštećenje invalidskih kolica ili sličnih pomagala u cijelosti će se pokriti troškovi novih ili popravka.

Imate pravo na predujam od prijevoznika za pokrivanje neposrednih potreba u slučaju ozljede ili smrti uzrokovane:

 • brodolomom
 • prevrtanjem broda
 • sudarom
 • nasukavanjem broda
 • eksplozijom ili požarom na brodu
 • kvarom broda

Žalbe

Zahtjev za odštetu za svaki gubitak ili oštećenje tijekom nesreće na moru možete podnijeti sudu u zemlji:

 • u kojoj prijevoznik ima glavno mjesto poslovanja ili stalno boravište ili
 • u kojoj se nalazi mjesto polaska ili odredište ili
 • u kojoj trajno boravite – ako prijevoznik tamo posluje i u nadležnosti je te zemlje, ili
 • u kojoj je sklopljen ugovor o putovanju – ako prijevoznik tamo posluje i u nadležnosti je te zemlje.

Ako vam je prtljaga izgubljena ili oštećena, morate o tome pisanim putem obavijestiti prijevoznika. Bilo bi najbolje da to učinite do odlaska s broda ili do trenutka mogućeg isporučivanja prtljage. Prijevoznika morate obavijestiti o iskrcavanju ili isporuci najkasnije u roku od 15 dana jer ćete u suprotnom izgubiti pravo na odštetu.

Općenito govoreći, zahtjev morate predati sudu u roku od 2 godine od događaja, iako početak tog razdoblja može biti neodređen, ovisno o prirodi gubitka ili oštećenja.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje