Posljednji put provjereno: 20/10/2022

Radne dozvole

Državljanima zemalja EU-a obično ne treba dozvola za rad bilo gdje u EU-u.

Radne dozvole nisu obvezne za samozaposlene osobe u EU-u.

Napomena

Lihtenštajn je kvotama ograničio broj ljudi koji mogu ondje raditi i živjeti. Takav sustav kvota primjenjuje se na državljane svih zemalja EU-a te Norveške i Islanda.

 

Rad u Švicarskoj

Većina građana EU-a ne treba radnu dozvolu za rad u Švicarskoj. Doznajte više o radu u Švicarskoj za građane EU-a i na to da se prema vama postupa kao s građanima EU-a u pogledu uvjeta rada. Ta prava ovise o vašem državljanstvu ili o vašem statusu kao člana obitelji građanina EU-a.

Državljani Turske

Vaša prava kao državljanina Turske na kretanje i rad u EU-u u potpunosti ovise o nacionalnim propisima vaše zemlje domaćina u EU-u. Ako ste zakonito zaposleni u EU-u, imate pravo na jednake uvjete rada kao i državljani te zemlje.

Imate sljedeća prava:

Državljani drugih zemalja koje imaju sporazum s EU-om

Imate pravo na jednake uvjete rada kao državljani vaše zemlje domaćina u EU-u ako ste državljanin jedne od 79 zemalja Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država en ili jedne od sljedećih zemalja:

Državljani drugih zemalja koje nemaju sporazum s EU-om

Ako ste državljanin zemlje koja nema sporazum s EU-om, vaše pravo na rad u zemlji EU-a ovisi o nacionalnom zakonodavstvu te zemlje.

Ako ste u obiteljskom odnosu s građaninom EU-a:

Za više informacija posjetite portal EU-a o useljavanju.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: