Posljednji put provjereno: 15/09/2022

Plaćanje trošarina

Trošarine su neizravni porezi koji se primjenjuju na prodaju ili upotrebu robe kao što je alkohol, duhan i energenti .

U pravilima EU-a utvrđeno je koji proizvodi podliježu obvezi plaćanja trošarine i kako se na njih trošarine primjenjuju.

U pravu EU-a navedene su minimalne primjenjive trošarine, ali svaka država EU-a (U ovom slučaju 27 država članica EU-a) može podići porezne stope. Iznos poreza koji se plaća obično se temelji na količini kao što je kilogram, hektolitar (hl) ili stupanj alkohola.

Kada morate platiti trošarinu?

Postoji važna razlika između trenutka kada proizvod podliježe obvezi plaćanja trošarine i trenutka kada se trošarina mora platiti. Većina trošarinske robe podliježe obvezi plaćanja trošarine od trenutka proizvodnje ili uvoza u EU. Ta trošarina može se odgoditi i tom slučaju ne treba se platiti dok proizvod nije pušten u promet.

Ako se prije puštanja u promet trošarinska roba uništi ili izgubi zbog nepredvidljivih razloga ili prirodne nepogode, trošarinu nije potrebno platiti.

Tko mora platiti trošarinu?

To ovisi o tome kome je prodajete. Trošarine može platiti:

Primjer

Proizvođač nije uvijek odgovoran za plaćanje trošarine.

Irenino poduzeće u Irskoj prodaje vino koje se otprema iz Francuske. Francusko poduzeće proizvodi vino i čuva ga u trošarinskom skladištu dok se ne pošalje u Irsku pod režimom odgode plaćanja trošarine. To znači da francusko poduzeće ne mora plaćati trošarinu u svojoj zemlji. Kada Irenino poduzeće primi vino, ono se pušta u promet te se odgoda plaćanja trošarine ukida. Irenino poduzeće tada mora platiti trošarinu na temelju stope u Irskoj.

Provjera trošarinskog broja poslovnog partnera

Nadležno tijelo u zemlji u kojoj poduzeće ima poslovni nastan izdaje trošarinski broj i utvrđuje registrirane trgovce, ovlaštene držatelje trošarinskog skladišta i trošarinska skladišta.

Valjanost trošarinskog broja poslovnog partnera možete provjeriti s pomoću sustava za provjeru trošarinskih odobrenja (SEED).

Ako vaš poslovni partner ima valjan broj, u sustavu SEED ćete vidjeti popis proizvoda kojima je ovlašten trgovati.

Prekogranična prodaja – u kojoj se državi EU-a plaćaju trošarine?

To se određuje na temelju nekoliko čimbenika, ovisno o tome kada su proizvodi proizvedeni ili uvezeni u EU, kada su pušteni u promet te jesu li prevezeni preko granice.

Saznajte gdje je potrebno platiti trošarine.

Prodajem robu

U tom ćete slučaju i dalje morati plaćati trošarine u zemlji odredišta. Međutim, možete zatražiti povrat od nadležnih tijela u zemlji u kojoj su proizvodi prvi put pušteni u promet.

Kako biste imali pravo na povrat, svom nadležnom tijelu morate dostaviti:

Moguće je prevoziti robu i platiti trošarinu samo u zemlji odredišta. U tom slučaju trošarinu će platiti kupac u zemlji odredišta po stopama važećima u toj zemlji. Ako koristite taj pristup, morate odgoditi plaćanje trošarine.

Jamstvo za prijevoz

Nadležnom tijelu u državi EU-a iz koje se roba otprema mora se dostaviti potvrda o osiguranju robe u prijevozu koje vrijedi na području EU-a. To jamstvo može izdati:

Država EU-a iz koje se roba otprema može se odreći tog zahtjeva ako se roba prevozi samo unutar njezinih granica.

Isto tako, nije potrebno jamstvo za kretanje energenata unutar EU-a sve dok se prevoze morem ili fiksnim cjevovodima te ako postoji sporazum između dotičnih država članica.

Upotreba elektroničkog trošarinskog dokumenta (e-AD)

Osim jamstva nadležnim tijelima morate dostaviti i elektronički trošarinski dokument (e-AD) s pomoću sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda (EMCS) de en fr .

Tijelo će tada:

Prije prijevoza proizvoda, morate ispisati dokument e-AD s administrativnom referentnom oznakom i proslijediti ga prijevoznom poduzeću ili na komercijalnom otpremnom dokumentu navesti referentni kod kao što je CMR.

Elektronički administrativni dokument e-AD može se poništiti u bilo kojem trenutku prije početka prijevoza. Sustav EMCS omogućuje i da se tijekom prijevoza promijeni odredište.

Ako sustav EMCS nije dostupan, robu svejedno možete prevesti bez plaćanja trošarine ako:

Potvrda primitka robe

Kupac ima pet radnih dana za potvrdu primitka robe u sustavu EMCS. Nakon toga, nadležno tijelo u odredišnoj državi članici EU-a:

Nakon primitka navedene potvrde možete zatražiti oslobađenje jamstva.

Posebno obratite pažnju na količinu navedenu u potvrdi o primitku: trošarinu ne morate platiti samo za tu potvrđenu količinu.

Izgubljena ili oštećena roba

Ako je bilo koji proizvod izgubljen ili oštećen tijekom prijevoza i to potvrde nadležna tijela u zemlji u kojoj su gubitak ili šteta nastali ili otkriveni, na odgovarajući način u dokumentaciji promijenite primljenu i potvrđenu količinu.

Ako trošarinsku robu prodajete putem interneta ili na daljinu potrošaču u drugoj državi EU-a, trošarina se plaća u državi kupnje (u koju šaljete robu).

Vi ste odgovorni za plaćanje svih trošarina. Čak i ako ste u svojoj zemlji već platili trošarine, morate ih platiti i u zemlji odredišta.

Povrat trošarine

Možete zatražiti povrat od nadležnih tijela u državi EU-a u kojoj su proizvodi prvi put pušteni u promet. Kako biste imali pravo na povrat, svojem nadležnom tijelu morate dostaviti:

Porezni zastupnik

Najčešće morate imenovati poreznog zastupnika u državi članici EU-a u kojoj prodajete trošarinsku robu. Također provjerite nacionalne trošarinske postupke de en fr prije otpreme robe potrošačima.

Prije slanja

Prije slanja robe morate:

Duhanski proizvodi

Većina država EU-a ne omogućuje prekograničnu prodaju na daljinu duhanskih proizvoda potrošačima. Za države koje to dopuštaju morate učiniti sljedeće:

Područja povezana s državama članicama EU-a

Propisi EU-a o trošarinama ne primjenjuju se u sljedećim područjima:

Država EU-a Povezano područje
Danska Farski otoci, Grenland
Finska Ålandski Otoci
Francuska francuska prekomorska područja, Guadeloupe, Francuska Gijana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin
Njemačka otok Heligoland, područje Büsingen
Italija Livigno, Campione d'Italia, talijanske vode Luganskog jezera
Nizozemska Nizozemski Antili
Španjolska Ceuta, Melilla, Kanarski otoci

U nekim se slučajevima trošarine plaćaju na temelju trošarina u drugoj zemlji.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: