Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 15/03/2018

Jednako postupanje

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

 • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
 • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
 • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Kao državljani države članice koji rade u drugoj državi članici vi i vaša obitelj imate pravo na jednako postupanje kao i s državljanima države u koju ste preselili.

Vaša prava i pogodnosti u državi domaćinu mogu se razlikovati od onih koje ste uživali u svojoj matičnoj državi.

Dok tražite posao: javne službe za zapošljavanje

Pri traženju zaposlenja, kao državljanin države članice imate pravo na jednaku razinu pomoći od javnih službi za zapošljavanje kao i državljani države domaćina.

Obratite se javnim službama za zapošljavanje.

Na radnome mjestu

S vama se kao državljaninom države članice mora postupati jednako kao i s vašim kolegama koji su državljani države domaćina.

Navedeno uključuje:

 • plaću i ostale uvjete rada i zapošljavanja
 • zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
 • pristup osposobljavanju, strukovnim školama i centrima za prekvalifikaciju – za vas i vašu djecu
 • pristup stanovanju, uključujući socijalno stanovanje ili olakšani pristup kupnji nekretnine
 • vaše pravo da postanete član sindikata, glasujete i budete izabrani u upravu ili vodstvo sindikata
 • socijalne i porezne olakšice
 • prekid radnog odnosa, obnavljanje radnog odnosa i ponovno zaposlenje.

Prednosti

Kao građanin EU-a koji radi u drugoj državi članici od prvog dana rada (kao zaposlena ili samozaposlena osoba) imate pravo na jednake pogodnosti kao i radnici koji su njezini državljani.

Možete imati i pogodnosti koje nisu izravno povezane sa zaposlenjem, kao što su popusti u željezničkom prometu, dodaci na mirovinu, stipendije ili naknade za nezaposlene za vašu djecu kada prvi puta traže posao.

Moguće je i da ćete imati pravo na nenovčane naknade (npr. pravo na uslugu prevođenja u sudskom postupku).

Kao državljanin države članice imat ćete pravo i na pogodnosti koje se odobravaju radnicima i njihovim obiteljima za život u vašoj državi domaćinu.

Saznajte više o svojim pravima iz sustava socijalne sigurnosti, uključujući naknade za nezaposlenost, obiteljske naknade i mirovinu.

Dnevni migranti

Ako živite u jednoj državi, a radite u drugoj, imat ćete pravo na život u toj državi premda niste njezin državljanin.

Ako radite s druge strane granice, smatrat će se da imate dovoljno sredstava za vlastito uzdržavanje.

Ako pri podnošenju zahtjeva za naknade povezane s boravkom naiđete na poteškoće, obratite se našim službama za pomoć .

Primjer

Saznajte na koje naknade imate pravo u novoj državi

Rosita je Talijanka, ali živi i radi u Francuskoj s mužem i troje djece. Zatražila je povlaštenu kartu za vlak namijenjenu većim obiteljima, ali joj je zahtjev odbijen jer ni ona ni njezina djeca nisu Francuzi.

No trebala bi biti ustrajna u svojem zahtjevu i po potrebi zatražiti pomoć različitih službi za pomoć EU-a . Svi radnici u EU-u s većim obiteljima (u mnogim državama to znači troje ili više djece) od prvog dana rada imaju pravo na popust na putovanje vlakom u državi u kojoj rade – ako takvi popusti postoje i ponuđeni su državljanima te države.

Ostanak u inozemstvu nakon gubitka posla

Ako izgubite posao dok živite u drugoj državi, i dalje imate pravo živjeti ondje. Saznajte više o uvjetima i formalnostima.

Za više informacija i pomoć obratite se tijelima zaduženima za promicanje jednakog postupanjaEnglish u različitim zemljama EU-a.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje