Poslovanje
Posljednji put provjereno: 23/05/2022

Jednako postupanje na radnom mjestu

Kao građanin EU-a imate pravo na jednako postupanje kad je riječ o zapošljavanju, radnim uvjetima, promaknuću, plaći, pristupu strukovnom osposobljavanju, strukovnim mirovinama i otpuštanju. Diskriminacija na radnom mjestu na osnovi dobi, spola, invaliditeta, etničkog ili rasnog podrijetla, vjere ili uvjerenja ili spolne orijentacije zabranjena je u cijelom EU-u, i u javnom i privatnom sektoru.

Kad je riječ o radnim pravima, socijalnim naknadama i pristupu javnim službama za zapošljavanje, prema vama kao državljaninu druge države članice EU-a mora se postupati jednako kao i prema vašim kolegama koji su državljani države u kojoj radite. Međutim, zemlja u koju ste došli može vam uskratiti pravo na dohodovnu potporu ili druge naknade prva tri mjeseca vašeg boravka (primjerice ako ste došli kao sezonski radnik, radili mjesec dana, a zatim podnijeli zahtjev za dohodovnu potporu), a možda i dulje ako ste u zemlju došli kao tražitelj posla.

Od kojih ste vrsta diskriminacije zaštićeni?

Oblici diskriminacije

Razumna prilagodba

Ako ste osoba s invaliditetom, možda će biti potrebno prilagoditi vaš posao ili radno mjesto da biste mogli raditi i napredovati ili sudjelovati u osposobljavanju. U tom slučaju od poslodavca možete zatražiti da poduzme razumne mjere kako bi vam izišao ususret. Takvi se koraci mogu odnositi na sve aktivnosti povezane s poslom, od postupka prijave za posao do prestanka radnog odnosa, radnih uvjeta i povlastica.od poslodavca možete zatražiti da poduzme razumne mjere kako bi vam izišao ususret. Takvi se koraci mogu odnositi na sve aktivnosti povezane s poslom, od postupka prijave za posao do prestanka radnog odnosa, radnih uvjeta i povlastica.

Kako ostvariti svoja prava

Ako smatrate da ste diskriminirani, možete se obratiti nacionalnom tijelu za ravnopravnost en . Neka od tih tijela mogu vam dati samo korisne informacije o vašoj situaciji, a neka vam mogu pomoći i da podnesete pritužbu. Uz vaše dopuštenje mogu čak pokrenuti postupak pred nadležnim sudom.

Ovisno o nacionalnim propisima mogli biste imati pravo na kompenzaciju, povratak na posao ili nalog kojim se od poslodavca zahtijeva da ispravi diskriminaciju i osigura razumnu prilagodbu.

Za pomoć i savjete možete se obratiti i organizacijama kao što su sindikati, nevladine organizacije i odvjetnici.

Pristup informacijama za pojedine zemlje

Odaberite svoju državu

Vidi i:

Kako provesti razumne prilagodbe u djelo – vodič kroz pozitivne prakseKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: