Posljednji put provjereno: 02/01/2023

Norme

Norme su dobrovoljne smjernice o tehničkim specifikacijama za određenu robu, usluge i procese. Ako se uskladite s normama EU-a, možete biti sigurni da vaše poduzeće i vaši proizvodi ispunjavaju sve primjenjive pravne zahtjeve. Budući da norme poboljšavaju kvalitetu te povećavaju sigurnost i pouzdanost, usklađenost s njima može povećati povjerenje potrošača u vaše proizvode i usluge.

Podijeli: