Posljednji put provjereno: 18/02/2020

Ako ne pronađete zaposlenje

Utječe li Brexit na vas?

Pravila i uvjeti navedeni na ovoj stranici i dalje se primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu te na državljane Ujedinjene Kraljevine u EU-u.

Ako do 31. prosinca 2020. steknete prava u području socijalne sigurnosti (kao što su pravo na zdravstvenu skrb, naknadu za nezaposlene ili mirovinu), Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine utvrđena su opća pravila za zaštitu tih prava. Pročitajte više o svojim pravima.

Ako imate problema s ostvarivanjem svojih prava, obratite se našim službama za pomoć.

Raniji datum povratka kući od onog navedenog u obrascu U2

Ako se vratite u državu koja vam isplaćuje naknade prije isteka razdoblja navedenog u vašem obrascu U2, i dalje ćete primati naknade za nezaposlenost koje su vam odobrene. Trajanje i ukupan iznos naknada za nezaposlenost na koje imate pravo neće se mijenjati.

Primjer

Imate pravo na naknade za nezaposlenost u razdoblju od osam mjeseci u državi u kojoj ste ostali bez posla. Tamo ste primali naknade dva mjeseca, a potom ste ih u inozemstvu primali još dva mjeseca. I dalje imate pravo na četveromjesečne naknade kada se vratite.

Ako niste pronašli posao u prvoj državi u koju ste otišli, možete ga potražiti u drugoj državi. Ako želite nastaviti primati naknade za nezaposlenost dok ste u inozemstvu, morate učiniti sljedeće:

Raspitajte se u svom uredu za zapošljavanje trebate li otići kući kako biste zatražili novo odobrenje ili to možete učiniti na daljinu.

Ukupno trajanje vašeg boravka u inozemstvu (tj. u svim državama) ne bi smjelo biti duže od tri mjeseca (s mogućnošću produljenja na najviše šest mjeseci ako to odobri nadležno tijelo koje isplaćuje vaše naknade).

Boravak u inozemstvu dulji od onog navedenog u obrascu U2

Ako ostanete u drugoj državi duže od tri mjeseca i ne pronađete posao, a ne dobijete ni produljenje, izgubit ćete pravo na sve naknade za nezaposlenost po isteku razdoblja navedenog u vašem obrascu U2. Stoga ćete morati ponovno ispuniti uvjete za njihovo primanje. To znači da ćete možda neko vrijeme morati raditi prije nego što budete opet imali pravo na naknadu za nezaposlenost.

Ako mislite da se nećete moći vratiti u roku od tri mjeseca, obratite se službama za zapošljavanje u državi u kojoj ste ostali bez posla prije isteka razdoblja od tri mjeseca i od njih zatražite produljenje.

Zatražite produljenje što prije. Morate ga zatražiti prije isteka početnog razdoblja od tri mjeseca.

Primjer

Svakako na vrijeme zatražite produljenje

Ramón iz Španjolske otišao je u Mađarsku i sa sobom ponio svoj obrazac U2 (nekadašnji obrazac E 303) kako bi i dalje mogao primati naknadu za nezaposlenost tijekom tri mjeseca boravka u inozemstvu. Međutim, ostao je malo dulje radi važnog razgovora za posao. Kada se vratio u Španjolsku, više nije imao pravo na naknadu za nezaposlenost.

Da se to ne bi dogodilo i vama, ne zaboravite od svog nacionalnog centra za zapošljavanje zatražiti produljenje prije isteka razdoblja od tri mjeseca. Od njega možete dobiti odobrenje nastavka isplate vaših naknada za dodatna tri mjeseca dok tražite posao u inozemstvu. Ako niste primili odgovor ili niste sigurni da ćete dobiti produljenje, najbolje što možete učiniti jest da se vratite prije isteka razdoblja od tri mjeseca.

Ako se vratite u svoju državu ili zatražite produljenje nakon isteka početnog tromjesečnog razdoblja, riskirate da vam se, baš kao i Ramónu, obustavi isplata naknade.

Čak i ako ne primate naknadu za nezaposlenost, ne može vas se prisiliti da napustite novu državu ako možete dokazati da i dalje tražite posao i da imate dobre izglede za njegovo pronalaženje.

Sačuvajte preslike prijava za posao, poziva na razgovore i drugih odgovora na prijave.

Zahtjev za naknadu za nezaposlenost nakon rada u inozemstvu

Ako ostanete bez posla, u načelu biste trebali zatražiti naknade za nezaposlenost u onoj državi u kojoj ste zadnji put radili.

Ako ste tijekom zadnjeg razdoblja zaposlenosti ili samozaposlenosti bili dnevni migrant ( niste živjeli u onoj državi članici u kojoj ste radili i tamo ste odlazili najmanje jednom tjedno), trebali biste zatražiti naknade za nezaposlenost u državi u kojoj živite na temelju razdoblja zaposlenosti u inozemstvu. Trebat ćete zatražiti obrazac U1 (nekadašnji obrazac E301) u državi u kojoj ste zadnji put radili.

Ako ste tijekom zadnjeg razdoblja zaposlenosti ili samozaposlenosti živjeli u jednoj državi članici, a u drugoj radili, i tamo ste odlazili manje od jednom tjedno, možete zatražiti naknade za nezaposlenost ili u državi u kojoj imate boravište ili u državi u kojoj ste zadnji put radili. Ako se vraćate u državu u kojoj imate boravište, morat ćete zatražiti obrazac U1 (nekadašnji obrazac E301) u državi u kojoj ste zadnji put radili.

Nadležno tijelo koje obrađuje vaš zahtjev može, čak i bez obrasca, izravno dobiti informacije od drugih država. Ali ispunjenim obrascem U1 vjerojatno ćete im omogućiti da brže obrade vaš zahtjev.

Za brže pronalaženje prava na naknade za nezaposlenost preporučuje se obraćanje nacionalnim službama za zapošljavanje u državi u kojoj želite zatražiti naknade.

Potrebni obrasci

Taj obrazac možete dobiti od nacionalne službe za zapošljavanje zadnjih država u kojima ste radili. Trebate ga predati nacionalnoj službi za zapošljavanje države u kojoj tražite naknade.

Možete ga dobiti od nacionalne službe za zapošljavanje države u kojoj ste ostali bez posla. Morat ćete ga predati nacionalnoj službi za zapošljavanje države u kojoj tražite posao kako biste se tamo prijavili kao tražitelj posla.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: