Paskutinį kartą tikrinta 2022-05-19

Jei nepavyksta rasti darbo

Grįžimas namo anksčiau, nei nurodyta U2 formoje

Jei į šalį, kuri moka jūsų bedarbio pašalpą, grįšite prieš baigiantis U2 formoje nurodytam laikotarpiui, jums skirtą pašalpą gausite toliau. Bedarbio pašalpos mokėjimo trukmė ir visa suma liks tokia pati.

Atsitikimas

Šalyje, kurioje tapote bedarbiu (-e), turite teisę gauti bedarbio pašalpą 8 mėnesius. 2 mėnesius gavote pašalpą toje šalyje, o paskui kitus 2 mėnesius — užsienyje. Grįžęs (-usi) atgal turėsite teisę gauti bedarbio pašalpą dar 4 mėnesius.

Jei jums nepavyko rasti darbo šalyje, į kurią tapęs (-usi) bedarbiu (-e) nuvykote pirmiausia, galite vykti jo ieškoti į kitą šalį. Jei norite būdama(s) užsienyje toliau gauti bedarbio pašalpą, turite:

Įspėjimas

Paklauskite savo įdarbinimo tarnyboje, ar tam, kad gautumėte tokį leidimą, turite grįžti namo, ar galite jo paprašyti būdama(s) užsienyje;

Visa jūsų buvimo užsienyje (t. y. visose šalyse) trukmė neturėtų viršyti 3 mėnesių (ji gali būti pratęsta iki 6 mėnesių, jei pašalpą jums mokanti valdžios institucija sutinka).

Buvimas užsienyje ilgiau, nei nurodyta U2 formoje

Jei kitoje šalyje būsite ilgiau kaip 3 mėnesius, bet nerasite darbo ir negausite leidimo likti ilgiau, praėjus U2 formoje nurodytam laikotarpiui prarasite teisę į visas bedarbio pašalpas ir turėsite ją įgyti iš naujo. Gali būti, kad norint vėl įgyti teisę į pašalpas bus būtina kurį laiką dirbti.

Jei manote, kad negalėsite grįžti per 3 mėnesius, turėtumėte prieš praeinant trims mėnesiams kreiptis į tos šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e), užimtumo tarnybas ir paprašyti šį laikotarpį pratęsti.

Įspėjimas

Pratęsimo prašykite kuo anksčiau. Jo privalote paprašyti prieš pasibaigiant pirmajam 3 mėnesių laikotarpiui.

Atsitikimas

Nepamirškite laiku paprašyti pratęsimo

Ispanas Ramonas išvyko į Vengriją. Jis turėjo U2 formą (buvusią E 303 formą), taigi jis galėjo 3 mėnesius gauti bedarbio pašalpą užsienyje. Tačiau dėl svarbaus pokalbio dėl darbo jis liko Vengrijoje šiek tiek ilgiau. Grįžęs į Ispaniją Ramonas sužinojo, kad prarado teisę gauti bedarbio pašalpą.

Kad šito išvengtumėte, paprašykite savo nacionalinės įdarbinimo tarnybos pratęsti buvimo užsienyje laiką prieš pasibaigiant 3 mėnesių laikotarpiui. Ši tarnyba gali sutikti mokėti jums bedarbio pašalpą dar tris mėnesiu, kol ieškote darbo užsienyje. Jei negavote atsakymo arba abejojate, ar leidimas būti užsienyje jums bus pratęstas, geriausia būtų grįžti prieš pasibaigiant 3 mėnesių laikotarpiui.

Jei grįšite į savo šalį arba paprašysite pratęsimo praėjus pirmiesiems trims mėnesiams, rizikuojate nebegauti pašalpos, kaip atsitiko Ramonui.

Net jei negaunate bedarbio pašalpos, negalite būti priverstas išvykti iš šalies, jei galite įrodyti, kad tebeieškote darbo ir turite realių galimybių jį rasti.

Įspėjimas

Išsaugokite savo darbo paraiškų, kvietimų į pokalbius ir kitokių atsakymų į jūsų paraiškas kopijas.

Bedarbio pašalpos prašymas, jei dirbote užsienyje

Netekus darbo bedarbio pašalpos paprastai reikia prašyti toje šalyje, kurioje buvo paskutinė darbovietė.

Jei paskutinį kartą, kai buvote įdarbinta(s) arba dirbote savarankiškai, važinėjote dirbti į užsienį ( gyvenote ne toje pačioje ES šalyje, kurioje dirbote, ir grįždavote į gyvenamąją šalį bent kartą per savaitę), turėtumėte prašyti bedarbio pašalpos toje šalyje, kurioje gyvenate, o prašymą pagrįsti darbo užsienyje laikotarpiais. Šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, turėsite paprašyti U1 formos (buvusios E 301 formos).

Jei paskutinį kartą, kai buvote įdarbinta(s) arba dirbote savarankiškai, gyvenote kitoje ES šalyje, negu ta, kurioje dirbote, tačiau į gyvenamąją šalį grįždavote rečiau nei kartą per savaitę, galite prašyti bedarbio pašalpos gyvenamojoje šalyje arba šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote. Jei grįšite į gyvenamąją šalį, šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, turėsite paprašyti U1 formos (buvusios E 301 formos).

Net jei neturėsite šios formos, jūsų paraišką tvarkanti institucija galės gauti informaciją tiesiogiai iš kitų šalių. Tačiau užpildyta U1 forma turėtų jai padėti jūsų prašymą sutvarkyti greičiau.

Apie savo teises gauti bedarbio pašalpą galite sužinoti tos šalies, kurioje ketinate šios pašalpos prašyti, nacionalinėse užimtumo tarnybose.

Formos, kurių jums prireiks

Šią formą galite gauti šalies (aba šalių), kurioje (kuriose) paskutinį kartą dirbote, nacionalinėse užimtumo tarnybose. Ją turite pateikti tos šalies, kurioje prašote pašalpos, nacionalinei užimtumo tarnybai.

Šią formą galite gauti tos šalies, kurioje tapote bedarbiu (-e) nacionalinėje užimtumo tarnyboje. Ją turėsite pateikti tos šalies, kurioje ieškote darbo, nacionalinei užimtumo tarnybai, kad galėtumėte būti joje įregistruota(s) kaip darbo ieškantis asmuo.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: