Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-20

Jei tapote bedarbiu užsienyje

Kuri šalis turi jums mokėti bedarbio pašalpą, jeigu netenkate darbo kitoje ES šalyje, priklauso nuo jūsų profesinės padėties ir gyvenamosios vietos, o ne pilietybės.

Ką daryti, jei prieš prarasdamas darbą:

Gyvenote ir dirbote užsienyje

Planuojate pasilikti?

Jeigu netenkate darbo ir nusprendžiate likti toje ES šalyje, kurioje buvote įdarbintas, toje šalyje ir turėtumėte reikalauti bedarbio pašalpos.

Užsiregistruokite kaip darbo ieškantis asmuo vietos užimtumo tarnybos. Jums bus taikomos tokios pačios sąlygos, kaip tos šalies piliečiams.

Ypač atkreipkite dėmesį į:

 • tai, kiek laiko turite būti dirbęs, kad gautumėte bedarbio pašalpą;
 • taikomus išmokų apskaičiavimo tarifus;
 • pašalpos mokėjimo trukmę.

Jei jums reikia pagrįsti, kad tam tikrą laikotarpį dirbote ir buvote draudžiamas socialiniu draudimu užsienyje, gali tekti paprašyti U1 formos (buvusios E 301 formos) šalyje, kurioje dirbote anksčiau.

Net jei U1 formos nepateiksite, prašymo tvarkytojai gali gauti informaciją tiesiai iš kitos šalies valdžios institucijų. Tačiau pateikus formą, viskas gali būti sutvarkyta greičiau.

Grįžtate namo?

Jei netekęs darbo nuspręstumėte grįžti į savo šalį, privalote susisiekti su nacionalinė užimtumo tarnyba ir išsiaiškinti, ar tebeturite teisę gauti bedarbio pašalpą po užsienyje praleisto laiko.

Jei taip, turėsite:

 • savo šalyje tiesiogiai užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo ir
 • šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote, paprašyti U1 formos (buvusios E 301 formos).

Net jei U1 formos nepateiksite, prašymo tvarkytojai gali gauti informaciją tiesiai iš kitos šalies valdžios institucijų. Tačiau pateikus formą, viskas gali būti sutvarkyta greičiau.

Jei savo šalyje teisės į pašalpą neturite, galite paprašyti leidimo perkelti bedarbio pašalpą iš šalies, kurioje tapote bedarbiu:

 • į savo šalį arba
 • į bet kurią kitą šalį, kurioje norite ieškoti darbo.

Pašalpos paprastai perkeliamos 3 mėnesiams, bet šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 6 mėnesių.

Buvote komandiruotas į užsienį neilgam laikotarpiui (iki 2 metų)

Jeigu nusprendžiate toliau naudotis šalies, iš kurios buvote komandiruotas, draudimo apsauga, toje šalyje turėtų būti mokama ir jūsų bedarbio pašalpa.

Tokiu atveju užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo turėtumėte tos šalies užimtumo tarnybos.

Buvote į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas

Jei tapote bedarbiu, galite pasirinkti bedarbio pašalpą gauti arba ES šalyje, į kurią buvote komandiruotas, arba savo šalyje. Pasirinkę šalį, turite užsiregistruoti jos Užimtumo tarnybos.

 • Jeigu nusprendėte prašyti pašalpos šalyje, į kurią buvote komandiruotas, paprašykite savo šalies nacionalinės užimtumo tarnybos U1 formos (buvusios E 301 formos).


  Šioje formoje nurodomi laikotarpiai, į kuriuos turi būti atsižvelgta skiriant bedarbio pašalpą. Ją reikia nusiųsti tos šalies, kurioje prašoma išmokų, nacionalinei užimtumo tarnybai.

  Net jei U1 formos nepateiksite, prašymo tvarkytojai gali gauti informaciją tiesiai iš kitos šalies valdžios institucijų. Tačiau pateikus formą, viskas gali būti sutvarkyta greičiau.

 • Jei nuspręsite prašyti išmokų savo šalyje, turėsite į ją grįžti.

Jūsų išmokos bus apskaičiuotos pagal šalies, kurioje esate užsiregistravęs kaip darbo ieškantis asmuo, taisykles atsižvelgiant į visus užsienyje išdirbtus laikotarpius.

Atsitikimas

Gerai apsvarstykite, kurioje šalyje užsiregistruoti bedarbiu

Mirko iš Vokietijos dirbo Airijoje Vokietijos valstybės tarnautoju ir neteko darbo. Jis galėjo grįžti į Vokietiją ir joje užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo. Tačiau jis nusprendė pasilikti Airijoje ir prašyti bedarbio pašalpos šioje šalyje.

Mirko tikėjosi gauti pašalpą, prilygstančią apie 67 % vidutinio jo dienos atlyginimo, kaip įprasta Vokietijoje. Tačiau Airijoje bedarbio pašalpa nėra grindžiama anksčiau gautomis pajamomis. Mirko labai nustebo sužinojęs, kad jam bus mokama savaitinė fiksuota suma - 204,30 euro.

Dirbote vienoje šalyje, o gyvenote kitoje

Jei dirbate vienoje šalyje, o gyvenate kitoje (dirbate samdomą darbą arba savarankiškai) ir netenkate darbo, bedarbio pašalpos galite prašyti tik toje šalyje, kurioje gyvenate.

Įspėjimas

Išimtis

Jei paskutiniu laikotarpiu, kai važinėjote iš vienos šalies į kitą, namo grįždavote rečiau negu kartą per savaitę, galite pasirinkti, kur prašyti bedarbio pašalpos (gyvenamojoje šalyje arba šalyje, kurioje paskutinį kartą dirbote).

Ši taisyklė įvesta 2010 m. gegužės 1 d., nors kai kurios darbo biržos to dar gali nežinoti. Jei jums kyla sunkumų dėl jūsų bedarbio pašalpos mokėjimo užsienyje, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas Atidaryti kaip išorės nuorodą.

Suma

Ar turite teisę į bedarbio pašalpą ir kokio ji bus dydžio, priklausys nuo šalies, kurioje gyvenate, taisyklių ir laiko, kurį dirbote užsienyje.

Paprašykite šalies arba šalių, kuriose dirbote, institucijų U1 formos (buvusios E 301 formos), kurioje bus nurodyti laikotarpiai, į kuriuos turi būti atsižvelgta apskaičiuojant bedarbio pašalpą.

Išsiųskite šią formą šalies, kurioje norite prašyti išmokų, nacionalinėms užimtumo tarnyboms, kad jos galėtų atsižvelgti į visus socialinės apsaugos laikotarpius arba darbą kitose šalyse.

Net jei U1 formos neužpildysite, prašymo tvarkytojai gali gauti informaciją tiesiai iš kitos šalies valdžios institucijų. Tačiau pateikus formą, viskas gali būti sutvarkyta greičiau.

Reikia pagalbos ieškant darbo?

Jei jums reikia pagalbos ieškant naujo darbo šalyje, kurioje ankstesnį darbą praradote, galite užsiregistruoti kaip darbo ieškantis asmuo jos nacionalinė užimtumo tarnyba. Tada turėsite laikytis abiejų šalių reikalavimų: gyvenamosios šalies (kuri jums moka pašalpą) ir šalies, kurioje paskutinį kartą dirbote (ir kurioje ieškote darbo).

Įspėjimas

Svarbiausia laikytis šalies, kurioje gyvenate, reikalavimų, kitaip tai gali paveikti jūsų išmokas.

Atsitikimas

Išsiaiškinkite, kur galite prašyti bedarbio pašalpos

Artūras iš Vokietijos 2008 m. joje netekęs darbo iš karto išvyko dirbti į Vengriją. Jis pasirašė 1 metų darbo sutartį Budapešte, bet jo namai liko Vokietijoje ir jis į ją reguliariai grįždavo.

Kai jis vėl neteko darbo, jis būtų galėjęs prašyti bedarbio pašalpos Vengrijoje. Tačiau Artūras nusprendė grįžti į Vokietiją ir joje be vargo gavo pašalpą.

Įspėjimas

Kita šalis, kitos išmokos

Kiekviena ES šalis turi savo bedarbio pašalpų taisykles. Todėl gali būti, kad savo šalyje bedarbio pašalpą galite gauti 2 metus, o kitoje šalyje - tik 1 metus.

Verta palyginti kiekvienoje šalyje mokamas išmokas ir ypač atkreipti dėmesį į:

 • tai, kiek laiko turite būti dirbęs, kad gautumėte bedarbio pašalpą;
 • taikomus išmokų apskaičiavimo tarifus;
 • pašalpos mokėjimo trukmę.

Sužinokite apie bedarbio pašalpas šalyje, atsakingoje už jų mokėjimą:

Pasirinkite šalį

Jei vykstate ieškoti darbo į kitą ES šalį

Su tam tikromis sąlygomis savo bedarbio pašalpą galite perkelti į kitą ES šalį, kol joje ieškote darbo. Paprastai pašalpa perkeliama 3 mėnesiams, bet šis laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip iki 6 mėnesių.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: