Paskutinį kartą tikrinta 2022-05-24

Maitintojo netekimo pensijos ir išmokos mirties atveju

Mirusiojo artimieji gali turėti teisę prašyti maitintojo netekimo išmokų. Šios išmokos ir galimi gavėjai įvairiose ES šalyse skiriasi. Toliau aprašytos kelios iš dažniausių išmokų, kurių gali prašyti mirusiojo artimieji.

Maitintojo netekimo pensijos

Maitintojo netekimo pensija – tai mėnesinė išmoka, sudaranti tam tikrą mirusiojo pensijos, kurią jis gaudavo arba būtų gavęs, dalį ir mokama jo artimiesiems. Ją moka ta pati institucija, kuri mokėdavo arba būtų mokėjusi mirusio asmens pensiją. Mokėtina suma apskaičiuojama taip pat kaip ir senatvės pensija.

Dėl maitintojo netekimo pensijos reikia kreiptis į paskutinės mirusio artimojo gyvenamosios šalies arba paskutinės jo darbo šalies pensijų įstaigą. Nacionalinės valdžios institucijos išnagrinės pateiktą prašymą ir perduos jį atsakingai ES šaliai.

Jeigu asmuo neatitinka nacionalinių maitintojo netekimo pensijos gavimo kriterijų, gali būti, kad jam galėtų būti mokama našlystės išmoka.

Įspėjimas

Ne visos ES šalys moka maitintojo netekimo pensijas.

Išmokos mirties atveju

Išmoka mirties atveju yra vienkartinė išmoka po asmens mirties.

Įspėjimas

Ne visos ES šalys moka išmokas mirties atveju.

Prieš teikiant išmokos mirties atveju prašymą reikia patikrinti:

Kur teikti prašymą?

Mirusiojo artimieji visais atvejais turėtų kreiptis į paskutinės šalies, kurioje jis gyveno, socialinio draudimo instituciją, kurioje jis buvo įregistruotas. Nacionalinės valdžios institucijos išnagrinės pateiktą prašymą ir perduos jį atsakingai ES šaliai.

Kuri šalis mokės?

Jeigu miręs artimasis gaudavo pensiją iš kelių ES šalių, išmoką mirties atveju ir (arba) maitintojo netekimo pensiją turinti mokėti šalis yra:

Bet kuriuo atveju prašymą vis tik reikėtų pateikti paskutinės šalies, kurioje mirusysis gyveno, socialinio draudimo institucijai, kurioje jis buvo įregistruotas.

Atsitikimas

Kaip sužinoti, kuri šalis turi mokėti išmoką mirties atveju?

Išėję į pensiją Elsa ir Janas iš Nyderlandų persikraustė gyventi į Italiją. Janui mirus Elsa buvo informuota, kad gali prašyti Nyderlandų išmokos, tačiau ji nežinojo, kur dėl jos kreiptis.

Elsa kreipėsi į konsultantą darbo Europoje klausimais ir išsiaiškino, kad turėtų kreiptis į Italijos sveikatos draudimo instituciją, kurioje jos vyras buvo įregistruotas. Tada ši įstaiga persiuntė jos paraišką Nyderlandų institucijoms.

Ta pati taisyklė galioja nepriklausomai nuo to, ar miręs artimasis buvo pensininkas, ar ne. Jeigu jis mokėjo socialinio draudimo įmokas, jo artimieji turi teisę į maitintojo netekimo išmokas.

Išmokų mirties atveju arba maitintojo netekimo pensijų mokėjimo sąlygos įvairiose ES šalyse skiriasi.

Išsiaiškinkite, kokios taisyklės taikomos šalyje, kurioje miręs artimasis buvo apdraustas:

Pasirinkite šalį

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: