Paskutinį kartą tikrinta 2023-03-14

Kas yra reglamentuojamoji profesija?

Paprastai profesija yra reglamentuojamoji, jeigu norint ja verstis, pirmiausia reikia įgyti tam tikrą išsilavinimą, išlaikyti specialius egzaminus (pvz., valstybinius) ir (arba) užsiregistruoti profesinėje organizacijoje.

Jeigu ES šalyje, kurioje norite dirbti, jūsų profesija reglamentuojama, jums gali reikėti pasirūpinti, kad jūsų profesinė kvalifikacija joje būtų pripažinta.

Įspėjimas

Reglamentuojamųjų profesijų sąrašai įvairiose ES šalyse skiriasi. Reglamentuojamųjų profesijų duomenų bazėje en galima pasitikrinti, ar ES šalyje, į kurią persikeliate, jūsų profesija yra reglamentuojama.

Kaip naudotis reglamentuojamųjų profesijų duomenų baze

Jeigu profesijos, kuria norite verstis, duomenų bazėje nėra, gali būti, kad šalyje, į kurią persikeliate, ji nereglamentuojama.

Jeigu duomenų bazėje neradote jokios informacijos apie savo profesiją, informacijos galite teirautis šalies, kurioje norite dirbti, nacionaliniuose kontaktiniuose profesinių kvalifikacijų pripažinimo centruose . Jie gali jums padėti išsiaiškinti jūsų atveju taikomas taisykles.

Tam tikrų sektorių, pavyzdžiui teisininkų, oro uostų dispečerių, pilotų ir t. t. en , profesinės kvalifikacijos pripažinimo atveju taikomos specialios ES taisyklės.

Patikrinkite, ar jums reikia kreiptis dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir kokios rūšies paraišką reikia teikti.

Ar profesinę kvalifikaciją įgijote ES šalyje?

Kokia jūsų padėtis?

Jeigu kvalifikaciją jums suteikė ne ES šalis , bet norite dirbti ES šalyje, jums reikia pasirūpinti, kad jūsų kvalifikacija būtų pripažinta ES šalyje, kurioje norite dirbti. Šiuo atveju prašymą pripažinti profesinę kvalifikaciją reikia teikti pagal nacionalines taisykles.

Jeigu pageidaujate persikelti į kitą ES šalį ir ES šalyje, kuri pirma pripažino jūsų kvalifikaciją, jau dirbote ne mažiau kaip 3 metus, galite prašyti pripažinti jūsų profesinę kvalifikaciją kitoje ES šalyje pagal taisykles, taikomas specialistams, įgijusiems kvalifikaciją ES šalyje.

Patirčiai, kurios reikia norint verstis atitinkama profesija, įrodyti gali reikėti pateikti pažymėjimą, kurį išdavė ES šalis, pirmoji pripažinusi jūsų kvalifikaciją. Tai taikoma tiek ES piliečiams, tiek ES nepriklausančių šalių piliečiams.

Gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių, odontologų, vaistininkų, architektų ir veterinarijos gydytojų profesinė kvalifikacija pripažįstama automatiškai. Jums reikės pateikti savo kvalifikacijos įrodymą ir prieš pradedant dirbti, sulaukti kompetentingų institucijų leidimo.

Įspėjimas

Jeigu jūsų parengimas neatitinka būtiniausių reikalavimų, kurie priimančiojoje šalyje keliami jūsų kvalifikacijos specialistams, jūsų kvalifikacija gali nebūti pripažinta automatiškai ir tuomet jums reikės teikti prašymą pripažinti jūsų profesinę kvalifikaciją laikantis kitoms reglamentuojamosioms profesijoms taikomos tvarkos.

Be profesinės kvalifikacijos pažymėjimų, jums gali reikėti kompetentingoms institucijoms pateikti kitus patvirtinamuosius dokumentus, priklausomai nuo jūsų profesijos ir šalies, į kurią persikeliate.

Gavusios jūsų dokumentus, atitinkamos nacionalinės valdžios institucijos:

Bendrosios praktikos slaugytojai arba vaistininkai gali naudotis Europos profesine kortele (EPC) – tai spartesnė ir paprastesnė elektroninė procedūra, kuria naudojantis galima teikti dokumentus, stebėti, kaip tvarkomos elektroninės paraiškos ir dar kartą panaudoti jau įkeltus dokumentus.

Įspėjimas

Jūsų naujosios šalies institucijos negali reikalauti, kad pateiktumėte patvirtintą savo kvalifikacijos dokumentų vertimą.

Atsitikimas

Žinodami savo teises galite išvengti biurokratizmo

Slovakė Katarina yra vaistininkė ir norėtų dirbti Austrijoje. Austrijos valdžios institucijos paprašė jos pateikti visų patvirtinamųjų dokumentų patvirtintus vertimus (atliktus Austrijos vertėjų).

Tačiau iš Katarinos negali būti reikalaujama pateikti jos diplomų patvirtintų vertimų. Kai kurių kategorijų diplomų – gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių, veterinarijos gydytojų, odontologų, vaistininkų ir architektų – patvirtintų vertimų nereikia.

Jūsų gali būti reikalaujama išlaikyti kalbos žinių testą arba tapti profesinės asociacijos nariu naujojoje šalyje prieš pradedant joje verstis savo profesija.

Jums nereikia prašyti leidimo arba pradėti kokios nors administracinės procedūros. Galite verstis savo profesija naujojoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir tos šalies piliečiai.

Įspėjimas

Gali būti, kad jūsų profesija formaliai nereglamentuojama, bet ji gali būti laikoma kitos reglamentuojamosios profesijos dalimi.

Visada pasiteiraukite savo naujosios šalies nacionalinių institucijų, ar jūsų profesija toje šalyje reglamentuojama, ar ne. Nacionaliniai kontaktiniai profesinių kvalifikacijų pripažinimo centrai jums padės rasti instituciją, kuri galėtų jums suteikti šią informaciją.

Atsitikimas

Čekas Piotras, greitosios medicinos pagalbos slaugytojas, persikelia gyventi į Vokietiją ir nori ten tęsti savo profesinę veiklą. Patikrinęs profesinę duomenų bazę, Piotras nerado įrašytos savo profesijos ir pamanė, kad Vokietijoje ji turbūt nereglamentuojama, tačiau, kreipęsis į Vokietijos institucijas, atsakingas už profesinės kvalifikacijos pripažinimą, sužinojo, kad Vokietijoje greitosios medicinos pagalbos slaugytojui reikalinga kvalifikacija yra paramediko profesijos dalis. Kadangi Piotras neturi reikiamos šios srities kvalifikacijos, prieš pradėdamas dirbti jis turi išeiti parengiamąjį kursą.

Kad galėtumėte verstis savo profesija naujojoje šalyje, jums reikia joje kreiptis dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo.

Patikrinkite, kokius dokumentus reikia pateikti prašant pripažinti savo profesinę kvalifikaciją.

Fizioterapeutai, kalnų gidai arba nekilnojamojo turto agentai gali naudotis Europos profesine kortele – tai spartesnė ir paprastesnė elektroninė procedūra, kuria naudojantis galima teikti dokumentus, stebėti, kaip tvarkomos elektroninės paraiškos ir dar kartą panaudoti jau įkeltus dokumentus.

Jūsų gali būti prašoma išlaikyti kalbos žinių testą arba tapti profesinės asociacijos nariu naujojoje šalyje prieš pradedant joje dirbti.

Visada pasiteiraukite savo naujosios šalies nacionalinių institucijų, ar jūsų profesija toje šalyje reglamentuojama, ar ne. Nacionaliniai kontaktiniai profesinių kvalifikacijų pripažinimo centrai jums padės rasti instituciją, kuri galėtų jums suteikti šią informaciją.

Atsitikimas

Olandas Dirkas, jaunas nekilnojamojo turto agentas, neseniai persikėlė į Austriją. Kadangi jo profesija Nyderlanduose nereglamentuojama, jis tikėjosi, kad Austrijoje galės dirbti kaip nepriklausomas nekilnojamojo turto agentas, neatlikęs jokių administracinių procedūrų. Tačiau registruodamasis kaip savarankiškai dirbantis asmuo jis sužinojo, kad jo kvalifikacija turi būti pripažinta – tik tuomet Austrijoje jis galės verstis nekilnojamojo turto agento profesija. Tai smarkiai sutrikdė jo planus.

Jums nereikia prašyti profesinės kvalifikacijos pripažinimo, išskyrus profesijų, susijusių su sveikata ir sauga, atvejus, tačiau šalyje, į kurią vykstate, prieš pradedant verstis savo profesija jums gali reikėti pateikti išankstinę rašytinę deklaraciją (popierinę arba elektroninę).

Kad jūsų kvalifikacija būtų pripažinta naujojoje šalyje, jums reikės įrodyti, kad savo šalyje pagal savo profesiją dirbote bent 1 metus per pastaruosius 10 metų.

Įspėjimas

Jeigu jūsų reglamentuojamoji profesija susijusi su sveikata ir sauga ir jūs negalite pasinaudoti automatiniu pripažinimu, prieš jums pradedant dirbti priimančiosios šalies kompetentingos institucijos gali patikrinti jūsų profesinę kvalifikaciją. Tokiu atveju prieš pradedant verstis savo profesija jums reikės sulaukti oficialaus leidimo.

Jums gali reikėti kartą per metus atnaujinti savo deklaraciją, jeigu ketinate toliau teikti laikinas paslaugas toje pačioje priimančiojoje šalyje.

Ar tai būtina, teiraukitės informacijos priimančiosios šalies nacionaliniuose kontaktiniuose profesinių kvalifikacijų pripažinimo centruose .

Prieš pateikdami rašytinę deklaraciją išsiaiškinkite, ko dar gali prireikti.

Jūsų gali būti prašoma išlaikyti kalbos žinių testą arba tapti profesinės asociacijos nariu naujojoje šalyje prieš pradedant joje dirbti.

Atsitikimas

Suomis architektas Risto ketina persikelti į Italiją. Prieš išvykdamas reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje ir savo profesijos kontaktiniame centre Italijoje jis patikrino, kokius formalumus reikia atlikti, norint pradėti ten dirbti. Sužinojęs reikiamą informaciją, jis tinkamai pasirengė persikelti į naują šalį.

Nacionalinę informaciją rasite toliau.

Pasirinkite šalį

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: